Lespakket Safarikids op GH Zwolle

Zwolle – Nederlandse kinderen een inkijkje geven in de leefwereld van kinderen in Afrika. Dat is de opzet van het lespakket Safarikids, dat op woensdag 25 juni is gepresenteerd in de mediatheek van de Gereformeerde Hogeschool.

Het lespakket is gemaakt door Elise van Lienen en Jannie Troost, twee pabostudentes aan de hogeschool, in opdracht van de Andreas Manna Stichting. Elise en Jannie gaven een toelichting op Safarikids. Vervolgens werd een exemplaar van het lespakket overhandigd aan mediathecaris Marian Visscher-Benjamins voor gebruik op de Zwolse pabo. Een aantal pabodocenten aan de Gereformeerde Hogeschool was bij de presentatie aanwezig.

Op reis naar Afrika

Het lespakket is ontwikkeld voor het basisonderwijs. De naam ‘Safarikids’ bestaat uit twee woorden. Safari is een woord uit het Swahili dat ‘reis’ betekent. Het tweede woord is kids: kinderen. De kids gaan dus op reis en onderweg ‘ontmoeten’ ze leeftijdsgenootjes uit Afrika.

De lessen in het pakket bestrijken verschillende vakgebieden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, bijbelonderwijs en muziek. Naast de lessen bevat het pakket lesideeën, een voorstel voor een themaweek, een dvd met twee films over het leven in Kenia en Ghana, een cd met muziek, een voorleesboek, recepten, spelletjes en ideeën voor knutselwerkjes. Het lespakket is op allerlei manieren toe te passen: binnen de school en binnen de klas. De hele school kan betrokken worden bij een themaweek, maar een individuele leerkracht kan er ook mee aan de slag. Elise en Jannie benadrukken dat Safarikids is ontwikkeld volgens de huidige richtlijnen en kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs. Voor verdere informatie over het pakket, zie: www.andreasmanna.org.

Hulp aan straatkinderen

De Andreas Manna Stichting verleent op kleinschalige basis hulp aan wees-, straat- en zwerfkinderen in Kenia en Ghana. In Kenia heeft de stichting een waterbron, weeshuis, ziekenhuis en school gerealiseerd. De kinderen die worden opgevangen, krijgen volledige hulp tot ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Verder heeft de stichting in Ghana een dagopvang voor honderd kinderen. Momenteel wordt gewerkt aan een nachtopvang voor vijftig kinderen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.