Aanleg pijpleiding in oktober 2018 - Foto: Peter Denekamp
Aanleg pijpleiding in oktober 2018
Foto: Peter Denekamp

ProRail wil mogelijke natuurschade door afpompen rangeerterrein herstellen

Zwolle – ProRail heeft het afpompen van grondwater bij de vernieuwing van het rangeercomplex in Zwolle afgelopen maandag voltooid. Dit meldt ProRail in een speciale toelichting na alle kritiek op de gang van zaken bij de aanleg en gebruik van de pijpleiding.

Met een buis door de uiterwaarden naar de IJssel werd het rangeerterrein gedraineerd, zonder dat daarvoor natuurvergunningen waren verleend. De buis ligt in een Natura 2000-gebied. Grondwater werd aan het gebied onttrokken, maar een ecologisch onderzoek naar de gevolgen voor het natuurgebied is van tevoren niet gedaan.

ProRail verklaart nu dat ze mogelijke natuurschade willen herstellen: “Mocht uit onderzoek blijken dat er extra maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de bemalingswerkzaamheden, bijvoorbeeld met het oog op herstel van natuur, dan zal ProRail daar uiteraard verantwoording voor nemen. Op dit moment doen we voorbereidend ecologisch onderzoek met het oog op de vergunning voor het verwijderen van de leiding. Het gaat daarin o.a. om impact op diersoorten en stikstofuitstoot. We hopen nog voor het broedseizoen te mogen verwijderen, maar anders komt daar een nader te bepalen moment voor.”

Daarnaast zegt ProRail dat met natuurbeheerder Staatsbosbeheer afspraken zijn gemaakt over een snelle en natuurbewuste verwijdering van de leiding bij afronding van het project.

Foto's 3
Aanleg pijpleiding in oktober 2018 - Foto: Peter Denekamp
Aanleg pijpleiding in oktober 2018
Foto: Peter Denekamp
Aanleg pijpleiding in oktober 2018 - Foto: Peter Denekamp
Aanleg pijpleiding in oktober 2018
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: