Mantelzorg geen speerpunt in seniorenbeleid gemeente Zwolle - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

Mantelzorg geen speerpunt in seniorenbeleid gemeente Zwolle

Zwolle – Op dit moment heeft Zwolle ruim 19.000 65-plussers en dat zal over tien jaar gegroeid zijn naar bijna 27.000. Het gemeentebestuur wil daarom de komende jaren speciale aandacht geven aan deze groep inwoners.

“Zwolle wil nu en in de toekomst een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. Er is voor senioren ruimte en mogelijkheid om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij.” Wethouder William Dogger had daarom een nota naar de gemeenteraad gestuurd, waarover afgelopen maandag werd gedebatteerd.

De wethouder wil vooral speciale aandacht besteden aan een zevental speerpunten: gezondheid, wonen, meedoen, toegankelijkheid openbare ruimte, eenzaamheid, ouderen met een migrantenachtergrond en regenboog senioren. Iedere fractie in de gemeenteraad vindt dit belangrijke onderwerpen, maar toch was er enige discussie over de mantelzorg.

Mantelzorg is volgens de wethouder wel belangrijk, maar wordt niet als een speciaal speerpunt gezien. Het gemeentebestuur moet op het sociaal domein kosten besparen en wil daarom ouderen met een ondersteuningsvraag “een oplossing bieden in het normale leven. Dus geen oplossing via een instelling of organisatie, maar dicht bij huis, met buren, vrijwilligersorganisaties, vrienden en familie.”

De Seniorenraad Zwolle had al een opmerking gemaakt over “de veronderstelde inzetbaarheid van de burgerij.” Vrijwilligers en mantelzorgers lopen volgens hen regelmatig tegen hun grenzen aan en omdat mensen langer moeten doorwerken zal het aantal vrijwilligers en mantelzorgers eerder af- dan toenemen volgens de Seniorenraad.

Reden dat Bert Sluijer van de SP aan de wethouder vroeg om mantelzorg als achtste speerpunt in het seniorenbeleid van de gemeente op te nemen. “Dan gaat het zowel om de ontvangers van mantelzorg als de vrijwilligers die mantelzorg geven,” aldus Sluijer. Ook de fracties van GroenLinks en D66 vroegen meer aandacht voor de overbelaste mantelzorgers. Volgens Silvia Bruggenkamp van Swollwacht is er al veel aandacht voor mantelzorg en hoeft het daarom geen speerpunt te worden.

Ook Johran Willigers van de VVD erkende dat veel vrijwilligers zich inzetten als mantelzorgers: “Dat is de basis van ons beleid en erg belangrijk,” maar er is volgens hem geen nieuw beleid nodig: “Het is er al.” Marco van Driel van D66 was het daarmee niet eens: “Het beroep op de mantelzorg zal alleen maar toenemen.” Hij vroeg speciale aandacht voor de 4.000 ouderen met een migrantenachtergrond die voor zorg en ondersteuning teveel een beroep doen op de eigen familie of mantelzorgers uit hun eigen netwerk, wat leidt tot overbelasting.

Wethouder William Dogger erkende het belang van mantelzorg: “We kunnen niet zonder mantelzorgers en hebben ze keihard nodig, maar daar hoeft geen speciaal beleid voor te worden gemaakt.” Er is volgens Dogger al voldoende beleid voor dit onderwerp, dat is ondergebracht in het sociaal domein waarvoor wethouder Klaas Sloots verantwoordelijk is.

Artikel delen: