Ruim 200 nieuwe dijkwachters - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Ruim 200 nieuwe dijkwachters

Zwolle – De gehouden informatieavonden in Kampen, Zwolle, Zwartsluis en Den Nul leverden voor het waterschap ruim 200 nieuwe dijkwachters op.

Hoewel op dit moment 160 nieuwkomers voldoende zijn, is iedereen van harte welkom en ingeschreven. In de loop van de tijd zijn er altijd dijkwachters die ermee stoppen en met deze aanmeldingen kan het waterschap voorlopig goed vooruit. Het totaal aantal dijkwachters is nu 800.

In de wervingscampagne werd aangegeven dat ook jongeren en vrouwen zich als dijkwachter konden aanmelden. Hierdoor is het aantal dijkwachters jonger dan 40 jaar gestegen tot 50% en het aantal vrouwen tot 15%. De theorieles werd al gegeven tijdens de informatieavonden. Eind maart volgt de praktijktraining op de dijk. Deze training wordt regelmatig herhaald, waardoor de dijkwachters bij eventuele inzet tijdens hoogwater hun taak goed kunnen uitvoeren.

Waarom dijkwacht? Het waterschap heeft circa 500 km dijken en kaden in beheer, waarvoor het tijdens hoogwater van groot belang kan zijn om dijkwacht in te stellen. De taak van de dijkwachter bestaat uit het uitvoeren van visuele inspecties op de dijk. Daarbij worden schades aan het crisiscentrum gemeld. Het waterschap kan zo adequaat optreden, waardoor de gevolgen van deze schades beperkt kunnen blijven.

Artikel delen: