Verlenging gemeentegarantie FC Zwolle

Zwolle – Het college van Zwolle heeft dinsdag besloten de gemeentegarantie aan FC Zwolle van 1 juli 2008 te verlengen tot 1 januari 2009. Tevens is het besluit genomen de garantie verlaagd vast te stellen op € 150.000,-.

Het huidige prestatiecontract met FC Zwolle wil het college onveranderd van toepassing laten zijn. De gemeenteraad wordt over dit besluit middels een raadsbrief geïnformeerd. De raad wordt in december 2008 opnieuw geïnformeerd omtrent de financiële positie van FC Zwolle en de afbouw van de gemeentegarantie.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Vinger aan de pols; op zich een goeie zaak. Wel verlaagde garantie op ?? 150.000,-. Wat dus wordt afgebouwd.
  -Onveranderd prestatiecontract
  -De raad wordt in december 2008 opnieuw geïnformeerd omtrent de financiële positie van FC Zwolle en de afbouw van de gemeentegarantie.

  Tja, de FC zal zich er wel mee kunnen redden.  ⚠️ Meld

 2. In de brief van 29 juni 2007 luidde het ondermeer:

  Voor het komende jaar (1 juli 2007 tot 1 juli 2008 ) wordt door FC Zwolle verzocht het bedrag van de te verstrekken gemeentegarantie te verlagen van nu ?? 250.000,- naar ?? 200.000,-.

  Voorgesteld wordt om ons in dit voorstel te beperken tot de looptijd van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 en net als de voorgaande jaren tegen het einde van de termijn van de garantiestelling (juni 2008 ) de situatie opnieuw te bezien, dit mede gezien de afspraken met Staal Bankiers.

  (Ondanks het feit dat) Hoewel het afgelopen jaar al geen makkelijk jaar was voor FC Zwolle en het komend jaar ook niet makkelijk zal zijn, heeft de club aangegeven er van uit te gaan dat de volledige afbouw van de gemeentegarantie binnen de besproken termijn van 1 januari 2009 termijn haalbaar is.


  ⚠️ Meld

 3. Staal Bankiers zal de huisbankier zijn van de BVO FC Zwolle, die kennelijk nog garantstelling tot 150.000 wil als zekerheid indien er (tijdelijk) onvoldoende middelen zijn om rekeningen te betalen.

  Afgelopen jaren is de garantstelling telkens met 50.000,– verlaagd, blijkens raadsbrieven B&W 29/6/2007, 29/6/2006 en 29/6/2005 en nu dus 1/7/2008.

  Onderliggende jaarcijfers worden telkens onder oplegging van geheimhouding voor raadsleden ter inzage gelegd. Hoeveel van de 39 raadsleden hebben die cijfers over 2007 t/m 2003 ooit feitelijk ingezien?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.