VVD fractie Zwolle stelt vragen naar aanleiding van het aansluiten van nieuwbouwwoningen op gas

VVD fractie Zwolle stelt vragen naar aanleiding van het aansluiten van nieuwbouwwoningen op gas

Zwolle – De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het onderzoek naar geothermie en warmtenetten in Holtenbroek en AA landen. Daarnaast spelen veel lokale initiatieven waaronder Berkum Energie Neutraal. Deze initiatieven gelden voornamelijk voor bestaande woningen. Op dit moment is nog onduidelijk wat op termijn de meest gerede warmtebron is om woningen te verwarmen.

De gemeente staat nog voor een andere grote opgave, namelijk de realisatie van voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze twee gemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict lijken te komen.
De fractie van de VVD vindt het van groot belang dat de doelen van de energietransitie worden behaald, maar vraagt aandacht voor toekomstige warmtebronnen en het gebruik daarvan in nog te ontwikkelen woonwijken en -buurten.

Daarom heeft de fractie van de VVD de volgende vragen:
– Heeft het college kennis genomen van het artikel van hoogleraar energiesystemen David Smeulders (TU Eindhoven) in De Stentor van dinsdag 4 februari 2020? – Hoogleraar Smeulders stelt in dit artikel dat nieuwe warmtebronnen momenteel meer CO2 uitstoot veroorzaken en woningen op termijn waarschijnlijk worden verwarmd met (vormen van) biogas en groene waterstof. Wat is de reactie van het college hierop?

– Is het college op de hoogte dat 39 gemeentes, waaronder gemeente Staphorst en Hardenberg, hebben besloten nieuwbouwwoningen toch uit te voeren met een gasaansluiting? – Is het qua regelgeving en procedures mogelijk om nieuwbouwwoningen met gasaansluiting te realiseren of is er sprake van tegenstrijdigheid met hogere wet- en regelgeving?

– Deelt het college onze mening dat het aanleggen van een gasnetwerk ook juist kansen kan bieden voor de toekomst, omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke warmtebronnen dan worden gebruikt en waterstof wellicht een optie is?

– Is het college bereidt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in nieuwe woonwijken en -buurten nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting te realiseren?

Artikel delen: