Ambities voor woonbuurt De Tippe uitgewerkt in Ontwikkelplan - Foto: Buro MA.AN
Foto: Buro MA.AN

Ambities voor woonbuurt De Tippe uitgewerkt in Ontwikkelplan

Zwolle – De ambities voor De Tippe, de nieuwste woonbuurt in Stadshagen, zijn uitgewerkt in een Ontwikkelplan. De realisatie van deze buurt komt daarmee een stap dichterbij.

“De Tippe wordt een fijne en gevarieerde toekomstbestendige woonbuurt voor alle leeftijden. Het wordt een sociaal inclusieve woonbuurt. Er komen energie neutrale en klimaatbestendige woningen in verschillende prijsklassen. Ook is er bijzondere aandacht voor circulariteit en duurzame bereikbaarheid.” vertelt gemeente Zwolle.

De gemeente heeft het Ontwikkelplan opgesteld samen met de gebieds- en vastgoedontwikkelaars VanWonen en Dura Vermeer en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen en SWZ.

De Tippe ligt aan de rand van Stadshagen, ingesloten tussen de Kamperlijn en de Hasselterweg, maar ook dicht bij Westenholte en de IJssel. Naast woningen is er plek voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De zuidpunt van De Tippe, bij station Stadshagen, krijgt een meer stedelijk karakter met hogere markante bebouwing en voorzieningen. Langs de spoorlijn en in het middendeel zal de bebouwing meer aansluiten bij de ruimtelijke opzet van Werkeren. Het noordwestelijke deel krijgt een structuur die geïnspireerd is op de historische verkaveling van de Mastenbroekerpolder.

In De Tippe is plek voor circa 1250 woningen. Het gaat om een mix van goedkope, middeldure en dure koopwoningen en (sociale) huurwoningen voor grote en kleine huishoudens. In het woningaanbod komt bijzondere aandacht voor woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis.

Naast projectmatige bouw is er ruimte voor co-creatie (25%) waarbij de samenwerking gezocht wordt met toekomstige bewoners om een betrokken en sociaal inclusief ‘buurschap’ te creëren.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Sociale duurzaamheid is een belangrijke ambitie voor De Tippe. Door bijvoorbeeld het eigenaarschap van de openbare ruimte dicht bij mensen te leggen wordt de onderlinge betrokkenheid bij de buurt versterkt. Toekomstige bewoners kunnen bijvoorbeeld binnen een project de samenwerking zoeken met een buurtvereniging of ontwikkelaar om mede invulling te geven aan hun woonbuurt.”

Zogenoemde ‘Tippehubs’ bieden plek voor ontmoeting in de buurt. Door initiatieven van bewoners kunnen circulaire economische hubs ontstaan. Voor her- of restgebruik van bouwmaterialen kan een materialenhub worden opgezet. Ter bevordering van duurzame mobiliteit kan er een mobiliteitshub ontwikkeld worden. En voor duurzame stadslandbouw een biohub.

De buurt wordt zowel voor auto’s als fietsers goed ontsloten. Zo komt er een nieuwe
langzaam verkeerroute/-brug tussen Stadshagen en Westenholte. Hierdoor wordt de recreatieve verbinding met het IJssellandschap versterkt en de rotonde op de Belvédèrelaan in de Zuidpunt van De Tippe ontlast.

De woningen worden energieneutraal. Ook wordt er een collectief zonnepanelenveld aangelegd voor een energie neutrale buurt. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een collectief netwerk voor duurzame warmte onderzocht. Hiermee kunnen de individuele woningen van warmte en koude kunnen worden voorzien.

De gemeente gaat samen met de samenwerkende partners VanWonen, Dura Vermeer en de corporaties deltaWonen en SWZ het Ontwikkelplan verder uitwerken. Het college van B en W legt het Ontwikkelplan voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming. De verwachting is dat medio 2021 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen in De Tippe.

Artikel delen: