Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Zwolle – De gemeenteraadsfracties Swollwacht en VVD zeggen dat zij signalen ontvangen van Zwollenaren die onprettig bejegend worden rondom opvanglocaties en/of zorgwoningen. Er zou regelmatig sprake zijn van overlast.

Hierover hebben de fracties schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De meldingen gaan over diverse zorginstellingen in de stad. Omwonenden zouden onprettig bejegend worden rondom de opvanglocaties en/of zorgwoningen. Ook voelen mensen die in de buurt wonen zich niet erg serieus genomen door de organisaties die de opvang aanbieden.

Bij klachten over bijvoorbeeld openbare dronkenschap en agressieve bejegening, ook tegenover kinderen, zouden bewoners niet merken dat hiertegen wordt opgetreden, zo stellen Swollwacht en VVD. Dit geeft een onveilig gevoel.

De incidenten zouden gebeuren bij bestaande opvanglocaties/zorgwoningen, zoals het Leger des Heils aan de burgemeester Van Walsumlaan, Tactus aan de Pannekoekendijk, Holtenbroek in de Havezathe, de Aa-landen en Kamperpoort. Omwonenden maken zich eveneens zorgen over het nieuwe initiatief Convident, een woonproject voor ex-gedetineerden en studenten.

Swollwacht en de VVD menen dat als je het moeilijk hebt, je zorg en hulp verdient. Maar draagvlak daarvoor ontstaat alleen als de buurt door initiatiefnemers vooraf en tijdens vestiging wordt meegenomen. Hier lijkt het nu te vaak aan te ontbreken, aldus de beide fracties. Terwijl Zwolle via het protocol Welkom in mijn Wijk juist een methode heeft om dit te voorkomen.

Daarom willen ze van burgemeester en wethouders weten of dit protocol nog voldoet aan dat doel en of het wel (voldoende) wordt gevolgd. Verder vragen ze of het College wel weet dat plekken in Zwolle met concentraties van zorgwoningen en opvanglocaties bij omwonenden voor overlast en gevoelens van onveiligheid zorgen.

Swollwacht en VVD vinden daarnaast dat bekeken moet worden of het protocol Welkom in mijn Wijk uit 2011 nog voldoende actueel en toereikend is.

Artikel delen: