GL/DG wil van ‘paardenstal’ monument maken

Zwolle – De fractie van GroenLinks/DeGroenen wil net als het Zwols college graag dat er in de Zwolse binnenstad meer gewoond gaat worden. Het beleid ‘Wonen boven winkels’ krijgt dan ook de volledige steun van de groene partij. De oude school aan de Jufferenwal waar dansdomein Drenth tot voor kort in gevestigd was ziet GL/DG als een prachtige plek voor appartementen. De partij is er echter onaangenaam door verrast dat de historische paardenstal naast de oude school gesloopt wordt.

Op die plaats zullen enkele nieuwe appartementslagen gebouwd gaan worden. De paardenstal is honderden jaren oud en door de familie Drenth in de oude staat behouden. De stal is ooit gebouwd om de paarden van de kerkgangers van de Peperbus te stallen. Zondagochtend liepen de kerkgangers dan door de stal naar de achterzijde en liepen zo de kerk in. GL/DG zou het van stijl vinden getuigen om zo’n gaaf historisch interieur intact te laten. Naar de mening van GL/DG is bouwen in de binnenstad uitstekend te combineren met het behoud van historische waarden. Het vergt creativiteit en groot vakmanschap van de architect en bouwer, maar dan heeft de stad ook iets moois. GL/DG stelt zich voor om de voormalige paardenstal in te passen in het nieuwe plan. Het ziet goede mogelijkheden om hem een passende bestemming te geven bijvoorbeeld als winkel, horecavoorziening, klein bedrijf of bijzonder appartement, en stelt hierover vragen aan het college.

GL/DG heeft de volgende vragen aan het college:

1.       Hebt u onderzoek gedaan naar de historische waarde van het interieur van de paardenstal?

2.       Onderschrijft u de historische waarde daarvan?

3.       Kan de paardenstal de status van monument krijgen?

4.       Zo ja, bent u dit van plan? Zo nee, wat zou er moeten gebeuren om dit wel mogelijk te maken?

5.       Bent u bereid om al het mogelijke te doen om de paardenstal in te passen in de nieuwe plannen met de voormalige dansschool, ook als het geen monument kan worden? En hoe gaat u dit concreet doen?

Namens fractie GroenLinks/DeGroenen

Anneke Nusselder en Rana Berends

Artikel delen:
Reacties 8
 1. doe maar voor een geeltje
  vroeger stond er zo,n gezellige monumentale molen op de jufferenwal. enigszins verpauperd cq slecht onderhouden edoch een prettig en gemoedelijk onderkomen met een rustiek monumentaal karakter. waar ik en mijn gabbers van weleer konden genieten van een heerlijke pretsigaret en een goede partij dart.
  zouden ze nu de paardestal niet kunnen terugbrengen naar de sferen van weleer. laten we wel wezen, de lucht van menige pretsigaret is beter te harden dan die van paarde….
  nou zou ik niet meer weten wat de uitbaters van toen op het moment doen.


  ⚠️ Meld

 2. Ingezonden:

  Brief aan het college van Zwolle

  Namens de fractie GroenLinks/DeGroenen bedank ik u hartelijk voor uw bouwhistorische verkenning van het pand Jufferenwal 15. Wij zijn blij dat in dit onderzoek de unieke historische waarde van de binnenzijde van het pand, namelijk de bijzondere vloer en de houten draagconstructie, erkend wordt. Beide elementen geven het pand een prettige historische uitstraling die ook mogelijkheden biedt voor gebruik in de toekomst. Wij onderschrijven de conclusie van het rapport dat de overige onderdelen van het pand niet van grote waarde zijn.

  U antwoordt aan de gemeenteraad o.a.: ⤽Daarom zullen wij alsnog in overleg treden met de NV Wonen boven winkels Zwolle om te bezien op welke wijze de draagconstructie een plaats kan krijgen in de plannen met betrekking tot het complex.⤝. Wij zijn blij met dit voornemen van u, maar zouden ook graag zien dat u in dit overleg de historische waarde van de vloer en het mogelijke behoud daarvan bespreekt. Immers zoals in het rapport vermeld is ?? ??. de gaaf bewaarde vloerconstructie ?? op locaal niveau zeldzaam te noemen⤝.

  Wij hopen dat het bouwhistorisch onderzoek van dit pand u inspireert om in de toekomst alert te zijn op historische waarden in delen van de stad die opgeknapt worden. Immers zoals het Arcx-rapport ook meldt: ??Door diverse saneringen en ingrijpend gewijzigde binnenstadfunctie (komt het voortbestaan) van specifieke bebouwing onder een zekere druk te staan⤝.

  Namens fractie GroenLinks/DeGroenen
  Anneke Nusselder  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.