Leerlingen en ouders DiscoverI willen doorstart

Zwolle – Nadat de leerlingen en ouders van DiscoverI (school voor Voortgezet Onderwijs) te horen hebben gekregen dat DiscoverI in deze vorm niet door kan gaan, is er een golf van creativiteit, inventiviteit en teamspirit ontstaan. Leerlingen en ouders organiseerden spontaan bijeenkomsten om de mogelijkheden te onderzoeken om door te kunnen gaan.

De afgelopen drie jaar zijn de leerlingen, team en andere betrokkenen van DiscoverI bezig geweest om zichzelf en de school te ontwikkelen. Na drie jaar staat het concept stevig. Het besluit om te stoppen sloeg dan ook in als een bom. Leerlingen en ouders willen verder. Daarom is er een kerngroep opgericht die onderzoekt hoe een school waar leerlingen zelf hun leerproces kunnen vormgeven opnieuw van start kan gaan. Deze kerngroep bestaat uit ouders, leerlingen en andere betrokkenen die al veel ervaring hebben in vernieuwings-onderwijs. Er zijn stappen ondernomen richting het Ministerie van Onderwijs en er zijn lijnen uitgezet die een nieuwe school mogelijk zouden kunnen maken.

De leerlingen hebben een e-mailadres aangemaakt: kerngroep-discoveri@live.nl

Belangstellenden die ideeën hebben of willen meedenken, zijn van harte welkom om dit via dit mailadres kenbaar te maken.

Artikel delen: