Steeds meer huishoudens in Zwolle kunnen afval scheiden - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Steeds meer huishoudens in Zwolle kunnen afval scheiden

Zwolle – Vanaf maart krijgen bewoners van hoogbouwlocaties, zoals appartementen en flats, uit Diezerpoort meer mogelijkheden om afval en grondstoffen te scheiden.

De gemeente Zwolle en ROVA vinden het namelijk belangrijk grondstoffen en afval te scheiden. Van grondstoffen zoals pmd en gft kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Daarom krijgen inwoners meer mogelijkheden hun afval te scheiden. Zo houden we zoveel mogelijk herbruikbare materialen uit het restafval. Komende maand informeren de gemeente en ROVA de inwoners over de veranderingen.

ROVA gaat pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) bij bewoners van flats en appartementen in Diezerpoort ophalen. Inwoners hoeven hun pmd dan niet meer weg te brengen naar bijvoorbeeld een verzamelcontainer voor pmd bij het winkelcentrum in de buurt. Inwoners ontvangen deze maand via de post speciale pmd-zakken, waarin zij hun lege plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons kunnen verzamelen. ROVA komt dan één keer in de twee weken langs om deze zakken met pmd op te halen. Dit ingezamelde pmd wordt als grondstof gebruikt voor veel nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor nieuwe verpakkingen, fleecetruien straatmeubilair of fietsonderdelen.

Als de zakken op zijn, kunnen de bewoners van Diezerpoort gratis nieuwe zakken aanvragen via het ROVA-Klantcontactcentrum, de website van ROVA of via de ROVA-app.

Ook krijgen de hoogbouwbewoners van Diezerpoort de mogelijkheid hun gft (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) te scheiden. Het apart ingezamelde gft kunnen we weer recyclen tot waardevol biogas en compost. Om het gft gescheiden aan te bieden vraagt ROVA de inwoners of zij een container voor gft willen ontvangen. Inwoners kunnen hun voorkeur aangeven bij de medewerkers van het ROVA-Klantcontactcentrum of via een speciale website.

De voorzieningen voor het afval scheiden bij hoogbouwlocaties is onderdeel van het Gemeentelijk Grondstoffenplan Zwolle. Wijk voor wijk krijgen bewoners van hoogbouwlocaties extra voorzieningen voor het gescheiden inleveren van afval en grondstoffen. Na de wijken Aa-landen, Stadshagen, Wipstrik en Zwolle-Zuid volgt nu Diezerpoort.

In Zwolle zijn veel locaties waar versleten, kapotte, herbruikbare en recyclebare spullen ingeleverd kunnen worden. Piepschuim, of klein chemisch afval kan bijvoorbeeld ingeleverd worden bij één van de vaste halteplaatsen van de GRIP-wagen in de buurt. De GRIP-kaart laat inwoners in één oogopslag alle inzamelpunten in de buurt zien. De kaart is te vinden op www.zwolle.nl/gripkaart. Meer informatie over de GRIP-wagen is te vinden op www.rova.nl/grip

Inwoners kunnen met vragen over deze veranderingen, of het scheiden van afval terecht bij de medewerkers van het ROVA-Klantcontactcentrum, (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Meer informatie over het scheiden van afval staat ook op www.rova.nl/scheidingswijzer

Artikel delen: