Behandelvoorziening voor autistische jongeren

Zwolle – Trias Jeugdhulp, aanbieder van jeugdhulpverlening in Overijssel en het Gelderse Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, ondertekenden een overeenkomst voor intensieve samenwerking.De beide instellingen zullen einde dit jaar in Zwolle, op de locatie Sorghvliet aan de Herfterlaan, de deuren openen van een gezamenlijke behandelvoorziening voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS), in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Plaatsing geschiedt op indicatie van Bureau Jeugdzorg.

Trias Jeugdhulp geeft – bij gebrek aan voldoende behandelaanbod voor deze doelgroep – in opdracht van de provincie, al sinds januari 2006 invulling aan het zogeheten ‘noodplan ASS’. Aangezien de behandeling van ASS-problematiek onder het regime van de GGZ valt, is bij de start al aangegeven dat de zorgkantoren de financiering na 2007 zullen overnemen. Daarop is het Leo Kannerhuis verzocht om haar capaciteit in Overijssel uit te breiden.

Het Leo Kannerhuis en Trias Jeugdhulp zullen de ASS-behandeling in Zwolle in samenwerking uitvoeren. Beide organisaties beogen daarbij gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en ervaring.
Zowel het Zorgkantoor als de Provincie Overijssel hebben positief gereageerd op dit voornemen.

Trias Jeugdhulp (hoofdlocatie Zwolle) is een organisatie voor jeugdhulpverlening in Overijssel die zich richt op hulp bij opvoeden en opgroeien. De doelgroep omvat in aanleg normaal begaafde kinderen, jongeren, tussen de 0 – 18 jaar en hun opvoeders/verzorgers. Trias helpt om en nabij de 1800 cliënten per jaar.  Ook begeleidt Trias 700 pleeggezinnen in de provincie Overijssel. www.triasjeugdhulp.nl

Het Dr. Leo Kannerhuis (hoofdlocatie Doorwerth)  is een gespecialiseerde instelling voor de behandeling en begeleiding van mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS). Daarnaast is het Leo Kannerhuis een kenniscentrum op het gebied van autisme. Doel van het kenniscentrum is de opgebouwde kennis en ervaring over te dragen aan andere zorgaanbieders en deze gezamenlijk verder uit te bouwen. Het Leo Kannerhuis helpt om en nabij de 800 cliënten per jaar. www.leokannerhuis.nl

Artikel delen: