Nieuw platform voor talentontwikkeling in Zwolle: Upgrade Jezelf

Nieuw platform voor talentontwikkeling in Zwolle: Upgrade Jezelf

Zwolle – Regio Zwolle is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Om die groei aan te kunnen en voort te zetten, is een sterke en vitale arbeidsmarkt van belang. De beste mensen op de juiste plek.

Jongeren moeten in de regio werk weten te vinden en werkgevers moeten investeren in wendbare werknemers. Iedereen die kan en wil werken moet de kans krijgen mee te doen en te groeien. Het is tijd om te investeren in mensen. En daar zijn financiële middelen voor.

De Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op talent ontwikkelen en benutten met als doel economische groei. Om werkgevers te helpen investeren in zichzelf en hun mensen, is Upgrade Jezelf opgericht.

Het is een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Binnen Upgrade Jezelf zijn acht sectoren actief: bouw, transport & logistiek, creatieve industrie, agri & food, zorg, onderwijs, e-commerce en techniek. Allemaal werken ze aan een eigen groeiambitie binnen hun sector, en ze leren veel van elkaar door overkoepelende thema’s.

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid, onderwijs, werkgevers en vakbonden werken hierbij samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen.

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt ondernemers om dit mogelijk te maken. Voorwaarden zijn dat je mkb’er, werkgever of zzp’er bent en dat je bedrijf is gevestigd in de regio Zwolle. Als je extra wilt investeren in je (toekomstige) werknemers, dan kun je een beroep doen op dit fonds. Dat kan samen met andere werkgevers en partners of individueel.

Meer informatie: www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Artikel delen: