Toegankelijk Zwolle in actie voor meer openbare toiletten - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

Toegankelijk Zwolle in actie voor meer openbare toiletten

Zwolle – Voor veel mensen is een dagje winkelen in de stad iets waar ze niet bij na hoeven te denken. Voor mensen met een beperking is dat anders. Veel gebouwen zijn niet voor iedereen toegankelijk bijvoorbeeld.

Toegankelijk Zwolle heeft sinds de zomer een nieuwe vrijwilligster die zich hard maakt voor mensen met maag-, lever- en/of darmaandoeningen en/of incontinentie. Zij benadert actief beheerders van gebouwen en instellingen om te vragen of hun toilet reeds openbaar toegankelijk is. Indien dit niet het geval is, vraagt zij de beheerders of zij deze beschikbaar willen stellen. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat toiletten in Cultuurhuis Stadshagen, wijkcentrum De Pol en Wijkcentrum De Terp vanaf heden openbaar toegankelijk zijn.

Toegankelijk Zwolle is een groep belangenbehartigers voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of psychische beperking. Zij willen een inclusieve samenleving door bewustwording te creëren, te signaleren en te adviseren. Het adviseren doen zij gevraagd en ongevraagd.

Via hogenood.nu zijn alle gebouwen te zien waarvan de toiletten openbaar toegankelijk zijn. Verder is er de Hogenood- app, waarop de dichtstbijzijnde publiek toegankelijke toiletten te zien zijn.

Artikel delen: