Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gevelsteen van de Carnavalsvereniging De Eileuvers - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gevelsteen van de Carnavalsvereniging De Eileuvers

Zwolle – Het ontwerp van de steen stelt een Eileuver voor. Het woord ‘eileuver’ komt uit het Zwolse dialect en betekent ooievaar. De Zwolse schilder, tekenaar, illustrator en ontwerper Teun van der Veen heeft de steen ontworpen in samenspraak met de Vrienden van de Stadskern. Deze vereniging wil het historische karakter van het beschermde stadsgezicht van Zwolle beschermen en versterken. De tekst op de steen luidt: ‘1957 – 1979 – 22 jaar Carnavalsvereniging De Eileuvers’. De steen is gemaakt door steenhouwer Henk Beernink.

De gevelsteen van de Carnavalsvereniging de Eileuvers is in 1980 in de gevel gemetseld van het pand op de hoek van het Grote Kerkplein en de Praubstraat. Voor de bouw van het stadhuis zijn op deze plek veel panden onder de slopershamer terecht gekomen. Ook zijn er panden gerenoveerd. Het pand dat op boven genoemde hoek stond was een bakkerij, die in 1960 gesloopt is. De VVV en Landstede zijn gehuisvest geweest in de nieuwbouw van het pand.(Bron: Zwolle in Beeld)

Waarom is de steen geplaatst ter ere van het 22 jarig bestaan van de Carnavalsvereniging de Eileuvers.? 22 is twee keer het getal 11 het zogenaamde ‘gekkengetal’. Getallen hebben een symbolische betekenis. Het getal 11 is alleen te delen door zichzelf en staat tussen het getal 10, het volmaakte getal en het getal 12, het heilige getal in. Het getal 11 is het ongeluksgetal omdat het het volmaakte  getal 10 overtreedt. Het is een geluksgetal omdat het twee keer 1 is, het symbool van de eendracht. Dit is slechts een verklaring van vele, waarom het getal 11 het gekkengetal is.

Carnaval is van origine een Katholiek feest en wordt van oorsprong gevierd op de drie dagen voor Aswoensdag. Traditioneel duurt het feest van zondag na de mis tot en met dinsdag. Tegenwoordig beginnen de feesten al op vrijdag. De naam Carnaval komt vermoedelijk uit het Latijn. Carne vale betekent namelijk zoiets als afscheid van het vlees. Carnaval was ooit een eetfestijn voorafgaand aan een periode van 40 dagen waarin men alleen het minimaal noodzakelijke mocht eten. Het vasten is ter herdenking van de periode van 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht, waarin hij vastte en door de duivel op de proef werd gesteld.

De carnavalsgroet ‘Alaaf’ komt uit de Keulse carnavalstraditie. Bij het uitroepen van de groet worden met de vingertoppen van de rechterhand de linkerslaap aangeraakt. Oorspronkelijk werd Alaaf uitgeroepen bij het uitbrengen van een dronk. Alaaf zou een verbastering kunnen zijn van het woord elf, het gekkengetal dus. Een andere visie is dat Alaaf een verbastering zou zijn van ‘al af ‘ afkomstig uit het Keulse dialect en dat ‘alles weg’ betekent. Voor het beging van de vastentijd moest alle goede drank en spijs op. Overigens wordt niet overal de term Alaaf gebruikt.

Alhoewel tegenwoordig weinig mensen nog vasten is het carnavalsfeest gebleven.

Zwolle wordt in carnavalstijd Sassendonk genoemd. Als je wilt weten waar die naam vandaan komt, dan kun je dat hier lezen.

Foto's 4
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gevelsteen van de Carnavalsvereniging De Eileuvers - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gevelsteen van de Carnavalsvereniging De Eileuvers - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gevelsteen van de Carnavalsvereniging De Eileuvers - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Artikel delen: