Biomassacentrale Voorst: besparing van aardgas ten koste waarvan? - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

Biomassacentrale Voorst: besparing van aardgas ten koste waarvan?

Zwolle – Op 14 februari is er een vergunning afgegeven voor de bouw van een biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst door het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

De omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een ketelhuis, een opslagloods en zes opslagsilo’s voor biomateriaal. De centrale gaat beheerd worden door Brouwer Biocentrale uit Balkbrug. Het is de bedoeling dat er snoei- en resthout uit de gemeente Zwolle verstookt zal worden. De toekomstige centrale moet onder andere stoom gaan leveren aan de dichtbij gelegen voedingsmiddelenfabrikant Sensus en warmte aan het warmtenet van Zwolle.

Hoe milieuvriendelijk is een biomassacentrale eigenlijk? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven moet je kijken naar de gevolgen van de mogelijke uitstoot. En naar de feitelijke herkomst van de te verbranden biomassa. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving van een biomassacentrale? Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Bij verbranding komt CO2 en fijnstof vrij. De verbranding van de biomassa gaat sneller dan de groei van die biomassa. Uiteindelijk zal er bij verbranding een overschot aan CO2 vrijkomen. Die CO2 is ooit opgeslagen in de biomassa en komt bij verbranding versneld weer vrij. Bij verbranding van hout komt meer CO2 vrij dan bij verbranding van kolen en aardgas, stelt de European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Naast CO2 komt er bij verbranding van hout ook fijnstof vrij. Een hogere concentratie fijnstof in de lucht kan tot klachten leiden. In de Zwolse wijk Stadshagen is al een biomassacentrale in gebruik. In de omgeving van de biomassacentrale aan de Sportlaan in Stadshagen blijkt een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht aanwezig te zijn. Omwonenden hebben al gezondheidsklachten gemeld. Wat zijn de mogelijke klachten voor omwonenden als de veel omvangrijkere biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst in werking wordt gesteld?

Wat gebeurt er als er niet voldoende grondstoffen uit Zwolle en omgeving voor handen zijn? Brandstof voor de centrale kan uit een gebied met een straal van 150 kilometer rond Zwolle komen, staat in de vergunningsaanvraag. Je kunt je overigens afvragen of je dan nog kunt stellen dat brandstof voor de centrale uit Zwolle komt. Als er geen grondstoffen uit de beoogde regio voor handen zijn, wordt de centrale dan stilgelegd? Of wordt er dan gezond bos in de regio of elders op de wereld gekapt om de centrale in bedrijf te houden?

Hoeveel uitstoot gaat het vervoer van biomassa naar de centrale veroorzaken? Hoe vervuilend is het afval? Een biomassacentrale bespaart veel aardgas. De milieuschade die zo’n centrale oplevert is nog onduidelijk, maar lijkt groter dan in eerste instantie werd aangenomen.

De bouw van de centrale is nog geen feit. Voor de bouw is subsidie nodig, de zogenaamde SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Ook is er een vergunning nodig voor de stikstofuitstoot. Omwonenden zijn bovendien nog niet van plan hun verzet tegen de bouw van de centrale op te geven.

Voor het afgeven van de vergunning voor de bouw van de centrale heeft de gemeente een onderzoek, waar het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad momenteel aan werken, niet af willen wachten. Uit dit onderzoek wordt begin 2020 een advies verwacht.

De vergunning ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zwolle. Belanghebbenden kunnen voor 27 maart bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel delen: