Stadkamer bestaat vijf jaar

Stadkamer bestaat vijf jaar

Zwolle – Dit jaar bestaat Stadkamer alweer vijf jaar. Dagelijks bezoeken veel Zwollenaren van jong tot oud een van de vier vestigingen: voor het lenen en lezen van boeken, een bezoek aan de Huiskamer of voor de verschillende activiteiten.

Deze activiteiten zijn van en voor Zwollenaren. Ook worden diverse fondsen beheerd, waaronder het buurtcultuur- en amateurkunstfonds en het cultuurfonds innovatie en vernieuwing.

Kennis over cultuur-, techniek-, media- en taaleducatie wordt gedeeld met Zwolse scholen en aanbieders. Iedereen doet mee in Stadkamer. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan zijn voor later dit jaar nog een aantal leuke acties bedacht. Nieuws hierover komt op de facebook- en instagrampagina van Stadkamer.

“Als Stadkamer zoeken we continu de verbinding met de stad en met de Zwollenaren. En dat levert steeds weer verrassende projecten en activiteiten op,” zegt Astrid Vrolijk-De Mooij, directeur-bestuurder van Stadkamer.

“Niet alleen vanuit onze hoofdvestiging Stadkamer-Centrum, maar ook vanuit onze wijkvestigingen in Aalanden, Stadshagen en Zwolle-Zuid. We proberen steeds beter aan te sluiten op de behoeftes van inwoners en specifiek de vragen uit de wijk. Wijkbewoners mogen ook met goede ideeën bij ons komen. We kijken altijd samen of het past. Naast nieuwe activiteiten hebben we in alle vestigingen aandacht voor digitale- en basisvaardigheden, zowel voor kinderen als ouders.”

“Daarnaast hebben we nog onze grote collectie aan boeken. En alweer een tijdje lenen we ook de populaire Top 10-boeken uit. We willen vanuit Stadkamer bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Zwollenaren en het vergroten van hun maatschappelijke kansen. Of dat nu gaat via de aanpak van laaggeletterdheid, het bieden van informatie of door kunst- en cultuurbeleving. We zijn er voor de stad, voor jong en oud.”

De kennis en ervaring op het gebied van educatie wordt steeds verder uitgebreid. Scholen konden eerst bij Stadkamer terecht voor advies over cultuur-, media- en taaleducatie. Maar sinds 2019 wordt ook ook vraag en aanbod op het gebied van techniekeducatie bij elkaar gebracht. Hierin is Stadkamer de verbindende factor tussen aanbieders en scholen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij cultuureducatie voor het basisonderwijs, festival WOEST, Techniektaal, maar ook bij Alle Zwolse Kinderen Lezen.

Kortom, Stadkamer staat midden in de samenleving, voor de samenleving. Ze blijven zich ontwikkelen en ze volgen trends, zodat de stad een plek heeft om zich te verrijken op het gebied van kennis en cultuur. Niet voor niets is het motto: “Stadkamer verrijkt je leven!”

Artikel delen: