Coronavirus - Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Coronavirus
Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Studenten en leraren in Zwolle staan klaar om de zorg te ondersteunen tijdens coronacrisis

Zwolle – Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen, waardoor elke extra hand aan het bed welkom is. In Zwolle hebben Landstede MBO, ROC Menso Alting en het Deltion College de samenwerking opgezocht om studenten en leraren in te kunnen zetten.

Uit een enquête onder duizenden studenten blijkt dat de student bereid is om mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Studenten en leraren willen, op basis van vrijwilligheid, graag bijspringen ter ondersteuning van de kritische processen in de zorg en welzijn.

Thea Kosters, Lid College van Bestuur Deltion: “Het gaat hier voornamelijk om zorg- en welzijnsstudenten die hun stage-uren uitbreiden, maar ook studenten van andere opleidingen zijn inzetbaar, die door de genomen maatregelen nu thuiszitten. De maatschappelijke betrokkenheid van onze studenten en leraren is erg groot in deze voor iedereen spannende tijd. Ze willen graag iets betekenen voor de medemens en onze regio.”

Leraren met een beroepsgerichte achtergrond, bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende kunnen worden gedetacheerd daar waar ze het hardst nodig zijn. Studenten en leraren die willen helpen, kunnen dit aangeven via het speciaal in het leven geroepen platform. Zorgaanbieders uit de regio kunnen via deze route aangeven waar ze hulp nodig hebben. Studenten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor de lichte zorgtaken. Te denken valt aan de inzet bij de dagelijkse handelingen, zoals wassen, aan- en uitkleden en het uit bed helpen van de patiënt. Het vaste zorgpersoneel kan hierdoor ingezet worden op de coronazorg. Studenten, leraren en zorginstellingen kunnen mailen naar extrahanden@mbozwolle.nl. De onderwijsinstellingen bekijken vervolgens samen met de zorgaanbieders hoe de beste matches tussen vraag en aanbod gemaakt kunnen worden.

Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede Groep ziet met dit initiatief de kracht van samenwerking in de regio: “Wij leiden studenten op voor het werkveld. Onze leraren en studenten zijn de doeners die nu in de samenleving zo hard nodig zijn. Met deze samenwerking laten we zien hoe we als werkveld en onderwijs flexibel kunnen omgaan met deze bijzondere situatie. Dit is beroepsonderwijs in de praktijk! Met de juiste begeleiding heeft deze aanpak een positief leereffect voor zowel onze studenten en leraren als voor de medewerkers in de zorg.”

Landstede MBO, ROC Menso Alting en het Deltion College zijn hard bezig om via de MBO Raad ruimte te krijgen, zodat het onderwijs niet in het gedrang komt. Het beroepsonderwijs wil in deze uitzonderlijke situatie graag kunnen schuiven met praktijk- en theorie-uren. Daarnaast is vanuit het werkveld een goede begeleiding noodzakelijk. Uitgangspunt in de samenwerking is dat zowel het beroepsonderwijs als de zorginstellingen zorgvuldig omgaan met student en leraar en ervoor zorgen dat de juiste klus aan de juiste persoon gekoppeld wordt. De onderwijsinstellingen hebben om die reden nauw contact met de werkgeversvereniging van zorgaanbieders.

Fenna Eefting, voorzitter van deze werkgeversvereniging: “We zien dat deze crisis ook kansen schept. De samenwerking met het beroepsonderwijs in de regio voelt als een warme deken. Het zorgt niet alleen voor extra handen, maar geeft ons in de zorg ook kracht en energie.”

Karin Leferink, bestuurder van woonzorgorganisatie IJsselheem: “Fantastisch om te zien hoe snel dit is gegaan! Het kostte slechts 1 WhatsApp bericht. Zowel mbo- als hbo-opleidingen zijn direct in de hulpmodus geschoten. Medewerkers doen hun scholing via digitale middelen thuis of op het werk en BOL-studenten komen versneld naar de praktijk toe. Top!”

Bron: Deltion College

Artikel delen: