Hulp aan kwetsbare ouderen tijdens coronacrisis - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Hulp aan kwetsbare ouderen tijdens coronacrisis

Zwolle – Het zijn moeilijke en onzekere tijden. Ouderen mogen geen bezoek meer ontvangen, hun dagopvang is gesloten en de mantelzorgers raken overbelast.

Ziekenhuizen en revalidatiecentra proberen zoveel mogelijk bedden vrij te maken voor acute zorg door de coronacrisis. Ouderen raken in isolement, zijn in de war en kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Nu de thuiszorg onder druk staat, is de aanvullende mantelzorg voor ouderen en kwetsbare personen extra belangrijk.

Professionele mantelzorg-aanbieders zijn dan ook blij dat de overheid de maatschappelijke ondersteuning op de lijst heeft geplaatst van ‘cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden’. Die lijst is afgelopen weekend gepubliceerd.

Want mensen met dementie raken juist nu extra snel van streek. Zij zijn gewend aan vaste contacten die dichtbij staan, zoals familie en hun dierbaren. Door de coronamaatregelen wordt dit nu beperkt. Daarbij komt dat ouderen met zieke kinderen of kleinkinderen nu geen bezoek meer mogen ontvangen. Daar hebben veel ouderen het erg moeilijk mee.

Aanvullende of vervangende mantelzorg voor ouderen in deze moeilijke tijden is nu van vitaal belang. Professionele mantelzorgers die helpen met persoonlijke verzorging, het doen van boodschappen, individuele dagbesteding, licht huishoudelijk werk en het voorbereiden van warme maaltijden is voor sommigen van levensbelang. Ook met dagelijks (telefonisch) contact of het doen van een extra wasje helpen zij ouderen.

Bijna negentig procent van de mensen boven de tachtig woont nog zelfstandig thuis en kan alle hulp goed gebruiken. Een van de organisaties voor mantelzorg is Saar aan Huis met een landelijk dekkend netwerk van ruim veertig vestigingen. De mantelzorgverleners van deze organisatie worden Saars genoemd. Zij doen al het mogelijke om ouderen op een professionele manier hulp te bieden.

De verwachting is dat in de komende maanden de situatie alleen maar serieuzer wordt.

Door de inzet van Saars kunnen thuiszorg en ziekenhuizen zich geheel richten op hun meest essentiële taken en worden niet-medische zaken uit handen genomen.

Meer informatie over Saar aan Huis: www.saaraanhuis.nl

Artikel delen: