Bridge Academie positief verrast door toestroom cursisten - Foto: Eva Posthuma
Foto: Eva Posthuma

Bridge Academie positief verrast door toestroom cursisten

Zwolle – Ze moeten de komende maanden een pas op de plaats maken, vanwege de maatregelen rondom het uitbannen van het corona-virus, maar vol enthousiasme zijn 63 cursisten dit jaar begonnen aan de Bridge Academie.

Twee groepen, één van 32 en één van 31 cursisten, zijn twaalf weken actief om de beginselen van het bridgen onder de knie te krijgen. “We mikten op 24 deelnemers per cursus, maar dat werden er meer. Bij 32 deelnemers moesten we écht een punt zetten”, vertelt Gerrit Neppelenbroek, voorzitter van de organiserende Bridge Academie.

De academie is in het najaar van 2019 opgericht en heeft zeven leden. “Het is een vereniging die wordt gevormd door de zeven Zwolse bridgeverenigingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond”, legt de voorzitter uit. “Het is een koepel voor het opleiden van nieuwe bridgers.” Voor de verenigingen afzonderlijk is het volgens hem een te zware belasting de opleiding te organiseren. “Je moet eerst cursisten werven. Ook heb je gediplomeerde, betaalde docenten nodig, wat betekent dat je groep een behoorlijke omvang moet hebben. Dat zijn de redenen waarom we de krachten hebben gebundeld.”

Bridge is een spel dat vooral wordt beoefend door senioren, erkent Neppelenbroek, die zijn passie voor de sport niet onder stoelen of banken steekt. “Het is een tijdrovende activiteit. Jonge mensen hebben daarvoor geen tijd en dat is ontzettend jammer, want het is een prachtig spel.” Dat bridge vooral aanslaat bij senioren kan de voorzitter goed verklaren. “Het is een uitdagend spel en ook heel geschikt voor mensen die lichamelijk wat minder kunnen. De deelnemers leren iets waaraan ze wat hebben en waarin ze beter kunnen worden. Ook heeft bridge een sociale component: het kan helpen eenzaamheid tegen te gaan. Je speelt sowieso altijd met een partner. En het is goed voor de hersens. Ze worden geprikkeld om problemen op te lossen. Iedereen die ermee begint, is ontzettend enthousiast en dat werkt aanstekelijk.”

Via de media en de leden van de bridgeclubs heeft de academie de wervingscampagne voor beginners opgezet. De deelnemers zijn dan ook vrijwel allemaal nieuwe mensen, meldt de voorzitter tevreden. “Voor de mensen die bridge al in de basis beheersen, gaan wij verdiepingscursussen organiseren. Om de bezetting van de clubs op peil te houden, hebben we nieuwe aanwas nodig. De cursisten gaan na de volledige cursus maximaal twee jaar spelen in een startclub. Van daaruit vloeien ze uit over de verenigingen.”

Eén cursusgroep speelt normaliter (uiteraard nu niet i.v.m. de maatregelen rondom Corona) op donderdagochtend, de ander op dinsdagavond in Parkzicht aan de Jacob van Neckstraat in Zwolle. De cursus wordt in twee delen gegeven; later dit jaar komt het vervolg van twaalf cursusdagen. Om alle materialen en lesboeken te kunnen bekostigen, heeft de Bridge Academie een aanvraag gedaan bij het Zwolse fonds De Gasthuizen. Neppelenbroek: “De Gasthuizen heeft onze aanvraag volledig gehonoreerd, juist omdat ze het heel positief vonden dat we onze krachten hebben gebundeld. We zijn ontzettend blij met de donatie. Daardoor kunnen we de cursus tegen een redelijk lesgeld aanbieden. Overigens heeft de Nederlandse Bridge Bond ons ook goed ondersteund met het drukken en verspreiden van folders en flyers. Mede dankzij deze hulp hebben we goede hoop dat we in het najaar een nieuwe opleiding kunnen beginnen.”

De Bridge Academie kreeg de toekenning van De Gasthuizen na het indienen van een officiële aanvraag. De Gasthuizen geeft financiële steun aan uiteenlopende initiatieven voor Zwolse senioren. Kijk voor meer informatie op www.degasthuizen.nl.

Artikel delen: