Brinkhoekweg - Foto: Wouter Steenbergen
Brinkhoekweg
Foto: Wouter Steenbergen

Zwolle doet mee aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Zwolle – De gemeente Zwolle is de eerste Nederlandse gemeente die partner is geworden in het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

In deze brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit in Nederland te stoppen en om te buigen naar herstel. Zwolle is nu als eerste gemeente als partner aangesloten bij deze brede coalitie.

De gemeente werkt sinds jaar en dag aan het vergroten van de natuurwaarden in de stad.

Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Dat is het resultaat van jarenlang ecologisch groenbeheer. Vijftig jaar geleden begon het gemeentebestuur te werken aan het naar binnen halen van het groen en de biodiversiteit van buiten de stad. Dat is gelukt!”

William Dogger: “Helaas is de biodiversiteit in het landelijk gebied de afgelopen jaren achteruit gegaan, onder meer door intensieve landbouw. En nu is de situatie precies andersom: de biodiversiteit in de stad is op sommige plekken rijker dan daarbuiten. Zwolle is een van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. Wij willen ons blijven profileren als koploper en ons verder voorbereiden op wat nodig is om ook in tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te behouden.”

Niet alleen het klimaat verandert. De stad zal naar verwachting de komende twintig jaar nog flink groeien. De wethouder: “Het zal drukker worden in de stad en dat betekent ook dat het groen onder druk komt. Maar het is juist voor ons welbevinden én voor de biodiversiteit belangrijk dat we het groen in de stad koesteren en beschermen. Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld in onze omgevingsvisie, in bestemmingsplannen en de bomenverordening. En natuurlijk blijven we – in nauwe samenwerking met ROVA – het groen in Zwolle ecologisch beheren. Over hoe je dat in de praktijk doet hebben we pas nog een miniconferentie groen en biodiversiteit georganiseerd met deskundigen en de gemeenteraad.”

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel richt zich op drie gebieden: openbare ruimte, landbouw en natuur. Dit zijn de drie belangrijkste vormen van grondgebruik in Nederland en daar kan de meeste winst behaald worden. De inzet van Zwolle richt zich op voldoende ruimte voor groen in nieuwe woonwijken, zoals vastgelegd in de Groene Agenda. Daarnaast werkt Zwolle aan een gedragscode om het ecologisch beheer te borgen en een verdere verfijning van het ecologisch bermbeheer.

Als partner van het Deltaplan kan de gemeente nieuwe samenwerkingen aangaan en meedenken over de verdere invulling en uitvoering van het Deltaplan, bijvoorbeeld over uitwisseling van best practices, monitoring van de biodiversiteit en oplossingen voor witte vlekken in beleid en uitvoering.

Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Artikel delen: