Horeca mag afhaalloket openen en maaltijden bezorgen - Foto: Peter Denekamp
Horeca mag afhaalloket openen en maaltijden bezorgen
Foto: Peter Denekamp

Gemeente Zwolle komt ondernemers tegemoet tijdens coronacrisis

Zwolle – De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat banen en inkomens worden beschermd. De gemeente Zwolle wil ondernemers zo veel mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Zo gaat de gemeente over tot dagelijkse betaling van facturen. Het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) helpt zzp’ers die inkomensondersteuning nodig hebben. De gemeente zegt dat het Rbz hard werkt om alle aanvragen die binnenkomen snel te verwerken.

Er is besloten tot uitstel van betaling van belastingen, huur of ander financiële verplichtingen aan de gemeente voor ondernemers en organisaties die in de knel komen. Het uitstel geldt tot 1 september 2020.

Ondernemers of zzp’ers kunnen voor de gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) uitstel van betaling aanvragen via de website van het GBLT. Dit kan tot 1 september 2020.

De precariobelasting voor horecaondernemers en marktgelden worden tot 1 september 2020 niet geïnd.

Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan kunnen ze uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de huur tussen 1 maart en 1 september 2020. Uitstel van betaling kan dan worden aangevraagd bij Sportservice Zwolle.

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Deze organisaties kunnen bovendien uitstel van betaling aanvragen voor de huur/erfpacht wanneer zij (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben. Uitstel geldt voor de periode tot 1 september.

Naast bovenstaande maatregelen biedt de gemeente Zwolle financieel maatwerk aan gesubsidieerde organisaties.

Voor aanslagen toeristenbelasting kan tot 1 september 2020 uitstel van betaling worden aangevraagd. Er worden voorlopig geen nieuwe aanslagen gestuurd.

De gemeente ziet dat veel horecaondernemers naar mogelijkheden zoeken om hun werk te kunnen blijven uitoefenen, nu zij de deuren voor bezoekers moeten sluiten. Bijvoorbeeld door een afhaalloket te openen of door maaltijden te bezorgen. Om daarin tegemoet te komen, mogen horecaondernemers in Zwolle maaltijden en zwak-alcoholische dranken bezorgen, of laten afhalen. Daarvoor is dan geen extra vergunning nodig.

Een overzicht met informatie over alle ondersteuning en mogelijkheden voor ondernemers is te vinden op deze webpagina van de gemeente Zwolle: https://www.zwolle.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-ondernemers

Artikel delen: