Peter Snijders - Foto: Hennie Vrielink
Peter Snijders
Foto: Hennie Vrielink

Nieuwe noodverordening ondertekend door Peter Snijders

Zwolle – Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio IJsselland is bijeengekomen om een nieuwe noodverordening vast te stellen voor de regio IJsselland.

Voorzitter Peter Snijders van de veiligheidsregio heeft de noodverordening vrijdag ondertekend. De vorige noodverordening komt hiermee te vervallen. De nieuwe verschaft de mogelijkheid om de coronamaatregelen die maandag door de regering zijn afgekondigd te handhaven waar dat nodig is.

Daarnaast bevat de verordening extra maatregelen voor campings en vakantieparken. Dit om toestroom van toeristen te voorkomen tijdens deze coronacrisis. Het is toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven, mits deze vakantiewoning vaste sanitaire voorzieningen bevat. Alle andere vormen van verblijfsrecreatie is verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.

Voorzitter van de veiligheidsregio Peter Snijders: “We treffen de maatregelen met een goede reden. We willen het coronavirus indammen om de gezondheid van mensen zeker te stellen. Een toename van toerisme in onze regio tijdens deze crisis, draagt hier niet aan bij. We hebben deze maatregelen niet licht genomen. Ik begrijp goed dat dit ingrijpende maatregelen zijn voor de campings en vakantieparken in onze regio. Ik kan alleen maar benadrukken: alleen gezamenlijk kunnen we de strijd met het coronavirus winnen.”

In de nieuwe noodverordening staan tevens specifieke maatregelen met betrekking tot evenementen en samenkomsten. Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast is het in de hele regio verboden om met drie of meer personen samen te komen indien er geen onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gehouden.

Worden de regels niet of niet voldoende nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. De voorzitter van de veiligheidsregio is tevens bevoegd om winkels of markten te sluiten waar de maatregelen niet worden nageleefd.

Het uitvoeren van elke vorm van contactberoep is verboden wanneer er geen 1,5 meter afstand tot klant/cliënt gehouden kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor kappers, nagelstylisten, masseurs en rijinstructeurs. Ook zaken waar deze beroepen uitgevoerd worden, zijn gesloten.

Een uitzondering geldt voor mensen die een (para)medisch beroep hebben, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Deze mensen mogen hun werk nog uitvoeren mits er sprake is van een medische indicatie en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Artikel delen: