Duurzaam Tolhuislanden sluit gebiedsovereenkomst met gemeente Zwolle

Duurzaam Tolhuislanden sluit gebiedsovereenkomst met gemeente Zwolle

Zwolle – Met het afsluiten van een gebiedsovereenkomst tussen gemeente Zwolle en de coöperatie Duurzaam Tolhuislanden kan de volgende stap worden gezet voor de productie van duurzame energie. Het komend jaar werkt de coöperatie een ontwikkelplan uit met de voorkeursvariant voor de locaties voor windturbines en zonneparken in het gebied.

Buurtschap Tolhuislanden heeft op 3 maart 2020 de coöperatie Duurzaam Tolhuislanden opgericht. Na een gedegen buurtproces en het energie aanbod aan de gemeente legt Duurzaam Tolhuislanden nu de samenwerking met de gemeente vast in een gebiedsovereenkomst.

De Zwolse Energiegids (2017) en het coalitieakkoord van de gemeente Zwolle zijn voor de bewoners van Tolhuislanden de aanleiding geweest om de handen ineen te slaan. In 2018 hebben bewoners van Tolhuislanden een regiegroep opgericht. In verschillende werkgroepen zijn zij aan de slag gegaan om zich een beeld te vormen van hoe en met welke omvang duurzame energie in Tolhuislanden een plek zou kunnen krijgen.

In december 2019 heeft het buurtschap Tolhuislanden aan de gemeente Zwolle een aanbod gedaan om in haar gebied een deel van de duurzame energieproductie in Zwolle voor haar rekening te nemen. Het aanbod is het resultaat van een gedegen buurtproces, waarbij de bewoners vanuit de regie over hun eigen leefomgeving hebben onderzocht binnen welke bandbreedte zij wind- en zonneenergie in hun gebied kunnen en willen realiseren.

Voorzitter van de coöperatie Duurzaam Tolhuislanden, Jenny van der Horst: “Het is fijn dat er nu een mooie gezamenlijke basis ligt, waarmee we als buurt in samenwerking het energieaanbod kunnen vertalen naar een gezonde balans tussen de lusten en lasten. Nu kan het echte werk beginnen.”

Met het aanbod van schone energie uit Tolhuislanden kunnen tussen de 10.300 en 23.800 huishoudens in Zwolle van stroom worden voorzien. Dat is een bandbreedte van circa 10 á 25% van de totale doelstelling duurzame opwekking voor 2025 die in het Plan van Aanpak Energietransitie voor 2025 is vastgesteld.

Wethouder Energie Monique Schuttenbeld: “Ik ben zeer verheugd dat het de bewoners van Tolhuislanden is gelukt om gezamenlijk te komen tot het energieaanbod en dat er nu een gebiedsovereenkomst ligt. Daar is veel inzet voor gepleegd door velen, complimenten aan ‘Duurzaam Tolhuislanden’.“

In de gebiedsovereenkomst krijgt de coöperatie als buurt de ruimte om de invulling van het aanbod te onderzoeken en vast te stellen. De gemeente werkt mee om processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Naast opstellen van het ontwikkelplan zal de ‘vers’ opgerichte coöperatie zich de komende periode richten op de ledenwerving.

Artikel delen: