Betje Wolffstraat e.o. ziet af van hoger beroep

Zwolle –  Met zéér grote tegenzin zien de bewoners van Betje Wolffstraat e.o. af van hoger beroep bij de Raad van State tegen de op 15 juni 2007 door de Gemeente Zwolle aan Delta Wonen B.V. verleende bouwvergunning voor 3 seniorenwoningen en 14 appartementen.

Blijkens het bouwbord van 25 januari 2008 komen er overigens 14 studio’s i.p.v. 14 appartementen.

Hoewel in hun ogen de bezwaarschriftencommissie, voorzieningenrechter en bestuursrechter ten onrechte de volgende bezwaren niet erkende:  

 1. Kapvorm woningen is in strijd met bestemmingsplan, dat spreekt over nokhoogte en de kapvorm kent géén nok.
 2. Kapvorm woningen voldoet niet aan de welstandseisen, omdat de welstandscommissie zelf op 4 oktober 2006 en 21 december 2006 heeft vastgesteld, dat deze te zeer afwijkt van de omgeving. Op basis van nieuwe bouwtekeningen van 23 januari 2007 heeft de voorzieningenrechter op 28 februari 2008 vastgesteld, dat de kapvorm niettemin ongewijzigd is gebleven. Een zogenaamd onafhankelijk tegenadvies is dan ook overbodig.
 3. Het door de welstandscommissie op 16 februari 2007 opgestelde preadvies en welstands-advies van 10 april 2007 is qua totstandkoming en inhoud ondeugdelijk. Motivering ontbrak en kapvorm blijkt zgn. te passen in de omgeving.
 4. In het bouwdossier ontbreekt aanvankelijk tenminste 80% van de omvangrijke aantal relevante stukken en een inhoudsopgave.
 5. Het afleggen van tegenstrijdige/onjuiste verklaringen door de gemeentelijke projectleidster en de gemeentejuriste over het bestaan/de aanwezigheid van relevante stukken en de volledig-heid van het bouwdossier. 

zien de bewoners van Betje Wolffstraat af van hoger beroep bij de Raad van State. Dit door de hoeveelheid hiervoor benodigde tijd, energie en geld. Bovendien zou een dergelijk hoger beroep vermoedelijk pas over 6 tot 12 maanden tot een zitting leiden.

Gedurende de afgelopen 4,5 jaar hebben de bewoners bij de gemeente Zwolle talrijke vormen van onbehoorlijk bestuur moeten vaststellen: 

a)       Het opereren (loze beloften aan Raad en bewoners) van een aantal (ex)wethouders (Berends, Danneberg en Witbraad).

b)       Het opereren van een aantal ambtenaren (zie 5).

c)       Ondeugdelijke gemeentelijke archivering (zie 4).

d)       Niet toezien door Gemeente Zwolle op naleving van de dienstverleningsovereenkomst door het Oversticht v.w.b. verslaglegging van alle zittingen van de welstandscommissie.  

Volgens de bewoners veroorzaakt doordat B&W en de collegepartijen het woningcomplex als prestigeobject zien: Lukt dit zogenaamde inbreidingsplan hier niet, dan lukt het nergens. Vervolgens blijken de gemeente Zwolle en vooral woningbouwvereniging Delta Wonen B.V., operend als projectontwikkelaar, kennelijk boven de wet te staan!

Het ontwerp voor de geplande bouw vertoont geen enkele overeenkomt met de woningen aan de Betje Wolffstraat e.o. Het woningcomplex dreigt een doorgangshuis zonder vaste bewoners te worden. Dit gaat ten koste van de samenhang en kwaliteit van de buurt. Helaas wordt hieraan nu het laatste stukje groen (zie foto) door de collegepartijen Groen Links/De Groenen, PvdA, CDA en CU opgeofferd.

 

 

 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. @Admin:
  Is het een idee om een foto van de huidige omgeving te plaatsen naast de schets van wat het nieuwe complex moet worden? Zo kunnen we zien wat de commissie bedoelt hier op de site.


  ⚠️ Meld

 2. Ik moet zeggen dat ik wel zwak vind van de bewoners eerst zijn ze er met hun allen op tegen en nu het op een hoger niveau moet laten ze de moed zakken .Vecht je nou voor je recht of niet je laat je dan erg in de kaart kijken nu dus ook niet meer klagen straks als de bouw gereeed is op dat groen .


  ⚠️ Meld

 3. Joop je woont zeker op straat of in een sleepkasteel!
  Als je niet weet waar je het over hebt reageer dan gewoon niet.
  Ga lekker in het park zitten zuipen en niets doen


  ⚠️ Meld

 4. Pieter,
  Na een jaar of 5 vechten tegen de gemeente is men er wel klaar mee.
  Maar ga gerust je gang om het op te nemen tegen de “windmolens”


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.