Eerste werkzaamheden Earthship van start

Zwolle –  Nadat vorige week de bouwvergunning is afgegeven, is maandag begonnen met de aanvoer van banden en het uitzetten voor de bouw van het Earthship. Het Earthship wordt gerealiseerd in de Nooterhof in Zwolle, in het kader van het 100 jarig bestaan van SWZ. De gemeente Zwolle, SWZ en Landstede hebben er hard aan gewerkt om dit initiatief in korte tijd te realiseren. Het Earthship, de eerste in Nederland, zal na realisatie in de Nooterhof in gebruik genomen worden als theehuis.

 

Ingezonden foto

Vandaag worden de eerste autobanden afgeleverd, die gebruikt worden voor het maken van de wanden van het Earthship. Op zaterdagmiddag 6 september is de feestelijke officiële start van de bouw. In september zullen de bouwwerkzaamheden starten en naar verwachting zal in november het theehuis gereed zijn. Het ontwerp van dit Earthship Teahouse is gemaakt door de Amerikaanse architect Michael Reynolds. Hij is de bedenker van het Earthship. Al in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw heeft hij zijn eigen huis in Taos, New Mexico gebouwd. Vanuit Amerika gaat hij de hele wereld over om zijn medewerking te verlenen aan de realisatie van Earthships. De maand september is Michael Reynolds met zijn Amerikaanse en Europese bouwploeg, in totaal 16 man/vrouw aan het bouwen in de Nooterhof. In Nederland is veel belangstelling voor dit bijzondere project. Een Earthship wordt grotendeels gebouwd uit gerecyclede materialen, voornamelijk vrijkomend uit sloop van oude gebouwen. Maar ook van lege wijn en bierflessen, oude autobanden, overtollige materialen of producten met een productiefoutje. Materiaal wat normaliter als afval wordt gezien. Medewerkers van SWZ zijn momenteel druk bezig materialen te verzamelen.

De Milieuraad, Landstede en de gemeente zijn bezig om de Nooterhof (gelegen tegenover park Weezenlanden) op te knappen. De nieuwe Nooterhof wordt een park waar meer doen met de natuur centraal staat. Doepark Nooterhof moet uitgroeien tot een praktisch kenniscentrum voor groen en duurzaamheid waar organisaties, burgers en onderwijs elkaar ‘in het groen’ kunnen ontmoeten. Onder andere Landstede en AOC De Groen Welle ontwikkelen tal van groene onderwijsactiviteiten in de Nooterhof.

SWZ wilde graag een gebouw of woning bouwen dat zij aan de huurders en burgers van Zwolle kan schenken in het kader van haar 100 jarig jubileum. Ook wil de woningstichting hiermee ervaring opdoen met de bouw van duurzame gebouwen. Het Earthship dat nu de functie van theehuis krijgt, is een unieke samensmelting van initiatieven.

Artikel delen: