Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer.

Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger. Normaal gesproken maait het waterschap vanaf 1 juni.

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet natuurbescherming. Een van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. De oever maaien ze niet, maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.

Alleen watergangen waar we niet genoeg water kunnen aanvoeren, worden gemaaid. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, maaien ze zoals gewoonlijk na 1 juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is.

Artikel delen: