Voorlopig ontwerp Stationsweg - Foto: Gemeente Zwolle
Voorlopig ontwerp Stationsweg
Foto: Gemeente Zwolle

Een stadsentree om trots op te zijn

Zwolle – Op dit moment is het vanwege alle maatregelen om het coronavirus tegen te gaan erg rustig op het station van Zwolle. Terwijl het stil is op de perrons, wordt er aan de noordkant van het station een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd voor ruim 5500 fietsen. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de volgende stappen om het station van Zwolle klaar te maken voor de toekomst. Want de verwachting is dat het aantal reizigers van en naar Zwolle de komende jaren flink zal groeien.

Voor alle reizigers uit de stad, de regio en de rest van Nederland werkt Zwolle aan een comfortabel en toegankelijk stationsgebied waar het fijn verblijven is. Met een prettige en mooie route tussen de Spoorzone en de binnenstad: een aantrekkelijke en groene stadsentree waar Zwolle trots op kan zijn. Zo versterkt Zwolle de verbinding tussen de historische binnenstad en de vernieuwde Spoorzone. Hiervoor heeft het college van B&W nu een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Even terug in de tijd: in 2017 heeft de gemeenteraad de ambities voor het stationsgebied vastgesteld. Op het oude busstation was het erg druk met alle bussen, het barstte van de fietsen rondom het station en de route naar de binnenstad was onduidelijk. Kortom, werk aan de winkel. Sindsdien is er een nieuw busstation aan de zuidzijde van het station gebouwd en een unieke busbrug over het spoor gemaakt. Zo is er ruimte ontstaan aan de noordkant van het station. Op dit moment wordt er een nieuwe fietsenstalling voor duizenden fietsen gebouwd. Onder de grond, zodat het Stationsplein straks een fijne plek is met volop ruimte voor groen. Maar daarmee is het stationsgebied aan de noordzijde nog niet klaar. Zo moet de route tussen de binnenstad en de Spoorzone aantrekkelijker en beter om in beide gebieden de kansen te kunnen benutten. Zo versterkt Zwolle haar centrum: de historische binnenstad en vernieuwde Spoorzone. Samen met het Rijk, de provincie, NS en ProRail wil het college verder bouwen aan een toegankelijk en comfortabel stationsgebied als onderdeel van het Zwolse centrum. Want Zwolle is het belangrijkste spoorwegknooppunt van Noordoost-Nederland met treinverbindingen in acht verschillende richtingen en meer dan 20 busverbindingen met de regio. Met het groeiende aantal reizigers in het vizier, vraagt het om ook nu vooruit te kijken en plannen te maken voor de toekomst. Het college stelt daarom een aantal plannen voor aan de gemeenteraad.

Het Stationsplein en de Stationsweg is de entree van Zwolle voor iedereen die met het openbaar vervoer reist. Het voorstel is om er een gastvrije entree van te maken waar Zwolle trots op kan zijn. Een groene en aantrekkelijke route voor bezoekers van en naar de binnenstad. Met een plein om te ontmoeten of om even te wachten. Het Stationsplein en de Stationsweg vormen straks een groene verbinding tussen de vernieuwde Spoorzone en de historische binnenstad. Met brede trottoirs en een smalle rijbaan. In het eerdere ontwerp werd nog rekening gehouden met de bussen, maar die rijden straks niet meer over de Stationsweg. Daarom is er opnieuw naar het ontwerp gekeken. Ook is er gekeken naar een nog aantrekkelijkere verbinding tussen het station en de binnenstad. In februari is het vernieuwde ontwerp met de buurt en andere geïnteresseerden gedeeld. Er kwamen veel enthousiaste reacties. Het vernieuwde ontwerp vraagt wel om extra investeringen. Er wordt meer kwaliteit toegevoegd en gekozen voor hoogwaardige materialen.

De passerelle wordt een nieuwe verbinding over het spoor. Hierdoor kan iedereen straks makkelijk van de Spoorzone naar de binnenstad en andersom. Het afgelopen jaar is er samen met NS, ProRail en de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor deze nieuwe loopbrug. Ook is er met Zwollenaren gesproken over hun wensen en voorkeuren. Het voorstel van het college is om van de passerelle een groene en toegankelijke verbinding te maken van maar liefst 10 meter breed. Om de toegang tot de passerelle uitnodigend en aantrekkelijk te maken stelt het college voor om het gebouw tussen het Stationsgebouw en de parkeergarage in de toekomst te slopen. Zo ontstaat er ruimte om de passerelle goed aan te laten sluiten op het Stationsplein. Ook wordt voorgesteld om de bovenleiding voor de treinen boven het spoor zoveel als mogelijk te verlagen, zodat de brug zo laag mogelijk kan worden aangelegd. Dat scheelt traptreden en maakt de route aantrekkelijker. Uiteraard komt er ook een lift. Het plan was eerst om een tijdelijke toegang tot de nieuwe brug te maken. Op basis van deze onderzoeken stelt het college nu voor om direct de definitieve trap te bouwen. Dat scheelt uiteindelijk geld, maar vraagt nu om meer investeringen.

De entree van het station mag veel opener en aantrekkelijker, dat hebben Zwollenaren al vaak laten weten. Het college wil de entree van het station ook graag aantrekkelijker maken. Er is daarom de afgelopen tijd samen met NS, ProRail en provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de stationsentree aan de noordzijde van het station. De belangrijkste vraag van dit onderzoek was hoe de route van reizigers vanuit de nieuwe fietsenstalling straks loopt. Op basis van dit onderzoek is het voorstel van het college dat reizigers straks via het plein naar de perrons gaan. Dat betekent dat er geen ondergrondse verbinding komt tussen de fietsenstalling en de reizigerstunnel. Deze ondergrondse verbinding is namelijk erg duur is en kost ongeveer 29 miljoen euro. Samen met NS, ProRail en provincie wil het college nu verder werken aan een ontwerp voor de stationsentree. Alle inzichten vanuit het onderzoek worden meegenomen. Ook wordt er goed gekeken naar de aansluiting op het Stationsplein.

In 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de investeringen voor de Zwolse Spoorzone. Er is afgesproken dat nieuwe plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college legt daarom nu deze plannen en bijbehorende investeringen voor aan de gemeenteraad om de volgende stappen te kunnen zetten. Deze plannen vragen namelijk om extra investeringen. In totaal om circa 5,5 miljoen euro. Hierin zijn ook de extra kosten meegenomen voor het bouwen van de ondergrondse fietsenstalling. Vorig jaar werd bekend dat er een andere bouwmethode moest worden toegepast. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werden er helaas onverwachte grindlagen en grondwaterverontreiniging aangetroffen.

De extra investeringen kunnen worden gedekt uit het budget dat vrijvalt door de afsluiting van de al gerealiseerde projecten (o.a. de busbrug en busstation) en uit een aanvullende bijdrage van het ministerie van I&W/ProRail.

Nog voor de zomervakantie zal de gemeenteraad waarschijnlijk een besluit nemen over het voorstel. Na het besluit van de gemeenteraad gaat het college samen met de stad, het Rijk, provincie Overijssel, NS en ProRail verder met deze plannen.

Foto's 3
Stationsplein met vijver - Foto: Gemeente Zwolle
Stationsplein met vijver
Foto: Gemeente Zwolle
Impressie passerelle - Foto: Gemeente Zwolle
Impressie passerelle
Foto: Gemeente Zwolle
Artikel delen: