Zwollenaren kunnen monumenten voordragen

Zwolle – Zwollenaren kunnen voortaan monumenten voordragen voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Via oproepen op de gemeentelijke pagina in de Peperbus, de website en flyers, roept het college de hulp van bewoners in bij het inventariseren van mogelijke monumenten.

De uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten wordt stapsgewijs uitgevoerd. Er wordt nu eerst begonnen met een inventarisatie van de binnenstad. Het college roept de hulp in van bewoners voor de inventarisatie van mogelijke monumenten. Op de huidige lijst staan met name monumenten uit de periode 1850-1940. Daarom worden met name monumenten van voor 1850 en uit de periode 1940-1980 gezocht. Als al is besloten tot sloop van bepaalde gebouwen, komen zij niet meer in aanmerking voor plaatsing op de lijst. In een latere fase komen ook andere delen van de stad aan de beurt.

Betrokkenheid stad

Behalve dat bewoners monumenten kunnen voordragen zijn verschillende belangengroepen betrokken bij de selectie. De voorgedragen gebouwen worden door een commissie beoordeeld. In deze selectiecommissie zitten vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, de Zwolse Historische Vereniging, het Zwolse Architectuur Podium en Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, het Oversticht en het team monumentenzorg van de gemeente. Aan de hand van selectiecriteria adviseert de commissie het college van B&W voor welke gebouwen de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument zou kunnen worden gestart.  

Selectiecriteria

De commissie beoordeelt gebouwen aan de hand van de volgende criteria:

1         de architectuurhistorische waarden;

2         de cultuurhistorische waarden;

3         de stedenbouwkundige waarden;

4         de bouwhistorische waarden;

5         de gaafheid;

6         de zeldzaamheid.

De aanwijzingsprocedure houdt in dat wordt beschreven welke aspecten beschermwaardig zijn, een inspraaktraject, een advies van de monumentencommissie en besluitvorming door het College van B&W.

Bijhouden via site

Via de website van de gemeente (zie banner links op de website) kan iedereen volgen welke gebouwen worden aangedragen en welke gebouwen wel of niet door de selectie zijn heen gekomen en waarom. Ook is een actuele lijst van gemeentelijke monumenten op de website te vinden.

Artikel delen:

Reageer