Overgangsregeling voor bijstandsouders in Zwolle

Zwolle – Alleenstaande ouders in de bijstand waarvan het jongste kind 18 jaar wordt of geen kinderbijslag meer ontvangt, krijgen per maand € 250 minder bijstand. Zwolle gaat deze ouders hulp bieden zodat zij langzaam kunnen wennen aan de terugval van inkomsten.

Als een kind een opleiding volgt en studiefinanciering ontvangt, krijgt het geen kinderbijslag meer. De studiefinanciering is echter niet voldoende om bij te dragen aan de kosten van het huishuiden van de ouder. Een ouder is onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Veel alleenstaande ouders komen hierdoor financieel in de problemen. De cliëntenraad heeft dit probleem gesignaleerd. Nu is hiervoor een oplossing gevonden in de vorm van een overgangsregeling.

Overgangsregeling

De regeling houdt in dat het eerste jaar het hele bedrag wordt gecompenseerd, het tweede jaar tweederde deel en het derde jaar eenderde deel. Zo kan een alleenstaande ouder langzaam wennen aan de terugval van € 250 per maand.

Deze nieuwe bijzondere bijstand gaat nu in maar kan ook worden aangevraagd door ouders die de afgelopen drie jaar in deze situatie zijn gekomen. Betrokken ouders krijgen hierover een brief van de gemeente met een eenvoudig aanvraagformulier.

Financiering

Naar verwachting zullen er per jaar ongeveer twintig aanvragen binnenkomen voor deze vorm van bijzondere bijstand. Er wordt een bedrag van € 180.000 voor gereserveerd in de begroting.

Artikel delen:
Reacties 9
  1. 250 per maand is een verschil van overleven of kapotgaan als je in de bijstand zit.
    Is dit nou wat men bedoelt met het sociale gezicht van het CDA ?


    Maak melding

  2. Volgens mij hebben de bijstanders het in Zwolle nog vrij makkelijk: als ik een topic eerder dit jaar herinner, waarin aangegeven werd dat zij er een x-bedrag per maand bijkregen…………….


    Maak melding

Reageer