D66 Zwolle stelt vragen over bescherming privacy bij coronamaatregelen

D66 Zwolle stelt vragen over bescherming privacy bij coronamaatregelen

Zwolle – D66 Zwolle wijst in schriftelijke vragen aan het college van B en W op de bescherming van de privacy van de inwoners in deze tijd van coronamaatregelen.

Met de discussie over de invoering van een corona-app in het achterhoofd wil D66 de grens bewaken tussen de noodzaak van coronamaatregelen en de gevolgen voor de privacy van inwoners. In andere landen wordt persoonlijke data van inwoners ingezet om de verspreiding van het virus te beperken. Maar niet altijd is helder wat overheden verder met de opgehaalde informatie doen, stelt D66.

Ook in Nederland komt er in deze periode data beschikbaar, zegt D66. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiële steun door ondernemers, bij het in kaart brengen van het aantal corona-patiënten of bij het bereiken van kwetsbare leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

D66 wijst erop dat de European Data Protection Board vorige maand een statement heeft gepubliceerd waarin het aangeeft dat privacybescherming nog altijd geldt en dat ze ook van toepassing blijft tijdens maatregelen om het coronavirus te beteugelen. D66 merkt echter op dat de AVG wel de mogelijkheid geeft aan werkgevers en zorgautoriteiten om in uitzonderingssituaties gezondheidsgegevens te verwerken, zonder expliciete toestemming van de betrokkene.

D66 wil van het Zwolse college van B en W onder meer weten in hoeverre de gemeente gebruikmaakt van persoonlijke gegevens van inwoners in relatie tot maatregelen die verband houden met de coronacrisis. Ook wil D66 weten of de gemeente Zwolle gebruikmaakt van de uitzonderingsclausule binnen de AVG om zonder toestemming gebruik te maken van persoonlijke gegevens van betrokkenen.

Artikel delen: