Demonstratie NVU in Zwolle

Zwolle – De extreem rechtse beweging NVU organiseert aanstaande zaterdag 30 augustus een demonstratie in Zwolle. De beweging protesteert dan tegen het verdrag van Lissabon.

Via het internetforum van Stormfront heeft de voorzitter van de NVU (Nederlandse Volks-Unie), Constant Kusters, de demonstratie aangekondigd. Kusters kondigt verder via een video op You Tube de actie in Zwolle aan. Daar is te zien dat de route van de demonstratie rond de wijk Assendorp plaats zal vinden.

 

Forumbericht VNU Nederland:

Tegen het Verdrag van Lissabon!

Nee tegen de EU dictatuur uit Brussel!

Niet de macht van het volk weggeven aan een stel ongekozen bureaucraten!

Omdat door het Verdrag van Lissabon het Nederlandse parlement een deel van zijn macht kwijtraakt en er meer ongekozen Europese functionarissen komen, wil de NVU er graag een volksreferendum over houden. Het Verdrag van Lissabon verschilt ook weinig van de in 2005 door Nederland in een referendum weggestemde Europese Grondwet. Een Europese vlag en een gezamelijk volkslied zijn eruit gehaald, maar als het gaat om bevoegdheden van nationale regeringen en parlementen, bijvoorbeeld op het gebied van strafrecht of asiel, is dit verdrag even ingrijpend. Op 15 mei 2005 hebben wij al eens succesvol gedemonstreerd in Arnhem tegen de komst van de Europese Grondwet.

Het kabinet wil dit Verdrag zonder referendum doordrukken.

Zo’n 61,6 % stemden tegen de Europese Grondwet op 1 juni 2005. Het kabinet Balkenende wil nu toch dit Verdrag zonder goedkeuring (via een volksreferendum van de burger) doordrukken. Het kabinet Balkenende geeft hier duidelijk mee aan totaal niet te luisteren naar de wil van het volk maar alleen te denken aan het groot-kapitaal die de komst van een Europese Grondwet en een Unie wel toejuichen, maar dan uit eigen financiële belangen en totaal niet geïnteresseerd zijn over de gevolgen op de langere termijn van ons eigen volk! Zie nu al bijvoorbeeld de komst van de goedkope Oost-Europese arbeiders waar wij al meerdere keren tegen hebben gedemonstreerd. Het beschikbare werk eerst voor onze eigen bevolking! De duurdere euro, iedereen merkt de gevolgen van de EU in de portemonnee, prijzen stijgen, maar lonen en uitkeringen niet!

Grote gevolgen voor het Nederlandse staatsbestel

Het verdrag heeft grote gevolgen voor het Nederlands staatsbestel. De Europese lidstaten raken met dit verdrag veel veto’s kwijt. Onder andere op een gevoelig terrein als justitie- en politiesamenwerking, zijn wij dan geen baas meer in eigen land. Europa gaat meer en meer een politiestaat worden waar inlichtingendiensten onder elkaar informatie uitwisselen wat niet op juistheid te controleren valt. Nederland raakt ondergeschikt aan de wil van Europa. De parlementen van een meerderheid van de landen kunnen nog steeds niet samen een besluit blokkeren. Zij hebben altijd de steun van de Europese Commissie of het Europees Parlement nodig. Hier wordt een grote stap naar een Europese Federatie gezet. Dat baart ons zorgen.

Ongekozen bureaucraten

De NVU vindt het ook verontrustend dat er met het verdrag allerlei nieuwe functies in het leven worden geroepen waarmee het Europees beleid in handen komt van ongekozen bureaucraten. Zo komt er een Europese president, van wie de precieze bevoegdheden nog niet eens vaststaan, en een Hoge Vertegenwoordiger, een soort minister van Buitenlandse Zaken voor de EU. Voor de Europese burger wordt het er allemaal niet duidelijker op!

Bevoegdheden naar Europese niveau: grenzen dicht voor asielzoekers en het terugsturen van alle illegale, criminele en werkloze vreemdelingen!

Op vele gebieden gaan met het nieuwe verdrag veel bevoegdheden over van nationaal naar Europees niveau. Als het om strafrecht gaat vreest de NVU dat ons nationale rechtssysteem ernstig wordt beïnvloed door Europese regels, ook al heeft het over delen formeel niets te zeggen. Waarom beslissen landen als Roemenië en Bulgarije, waar corruptie nog steeds wijdverbreid is, mee over het Europees rechtssysteem? Dezelfde zorgen hebben wij over een integraal Europees asielbeleid dat door het verdrag wordt geregeld. Op grond daarvan moet het asielbeleid van alle lidstaten worden geharmoniseerd, opdat het ene land niet aantrekkelijker is voor een asielzoeker dan het andere. De NVU heeft al jarenlang het standpunt dat er geen gelukszoekers Europa meer in mogen en het op gang brengen van de remigratie van niet-Europese vreemdelingen naar hun herkomstlanden! Europa behoort toe aan de Europese volkeren en hun vaderlanden!

Toekomst onzeker van het verdrag van Lissabon

Overigens is nog niet duidelijk wanneer het Europese verdrag echt in werking zal treden nu recentelijk de Ieren het verdrag in een referendum hebben afgewezen. In oktober buigt de Europese Raad zich over de Ierse situatie. Als streefdatum geldt 1 januari 2009. Polen en Tsjechië zijn echter evenmin warme voorstanders van het verdrag. Het nieuwe wijzigingsverdrag kwam na intensieve onderhandelingen tot stand en werd op 13 december 2007 in Lissabon ondertekend door de 27 regeringsleiders. Nederland is het 21ste land dat het verdrag sindsdien heeft geratificeerd. Frankrijk, het eerste land dat tegen stemde, deed dat al op 8 februari, ook zonder referendum. In Duitsland is het verdrag parlementair goedgekeurd maar zal het Constitutionele Hof zich er nog over buigen.

Weg met de EU!

1. Stap voor stap wordt Nederland een machteloze kleine provincie van een oppermachtige Europese Unie. Zonder dat ons ooit iets is gevraagd heeft de regering daarvoor wel getekend. Laten we nu eens pas op de plaats maken in plaats van ondoordacht door te denderen in de richting van een Europese superstaat die nauwelijks te controleren valt.

2. De Europese Unie zoals die nu functioneert, leidt tot sociale en culturele uitverkoop. Alles is gericht op maximale vrijheid voor grote bedrijven. Zij hebben dit Europa ook bedacht. In hun visie hoort geen sterke publieke en sociale sector. Zij willen dat alle publieke voorzieningen verkocht moeten kunnen worden om geld aan te verdienen. Ook onderwijs en gezondheidszorg en zelfs veiligheid. Europa als één grote vrije markt voor de handigste zakenlieden en dat wordt nu officieel vastgelegd in de zogenaamde Grondwet / Verdrag van Lissabon. Zelf kiezen wat je als land wilt is er niet meer bij. Een grote, onomkeerbare stap de verkeerde richting uit!

3. Naast Europese samenwerking op economisch gebied legt het verdrag van Lissabon ook verregaande militaire samenwerking vast. Dat zal leiden tot een peperduur Europees leger, dat ook elders op de wereld aan oorlogen kan deelnemen en aan de leiband zal lopen van de Verenigde Staten (zie inzet Nederlandse troepen in Irak en Afghanistan, die tientallen miljarden euro’s extra gaat kosten). Laten we dat geld gebruiken voor binnenlandse zaken zoals veiligheid, onderwijs, ziekenhuizen en ouderenzorg. Daar komen we nu geld tekort!

Nederlanders! Steun onze gerechtvaardigde eisen en sluit u aan bij de Nederlandse Volks-Unie (NVU) of wordt abonnee op ons blad Wij Europa. Daarmee steunen jullie ook onze en jullie strijd voor het behoud van ons volk en vaderland en voor een beter en sociaal rechtvaardig Nederland. Demonstreer mee op zaterdag 30 augustus a.s. om onze eisen kracht bij te zetten en te ondersteunen!


Partijvoorzitter.
Constant Kusters.

Artikel delen:
Reacties 101
 1. De EU-verhaal zijn ze toch aardig met SP eens? Als ik de rest lees begint me wat naar boven te borrelen. Ze verdienen eigenlijk geen aandacht.


  Maak melding

 2. Circus Kusters wordt aardig handig met Windows Moviemaker. Daar kan Geert nog een puntje aan zuigen.

  Ik ben het met Dick eens dat deze man – is het niet die Hitler-look-a-like? – eigenlijk geen aandacht verdient, maar journalistiek gezien is dat ook niet de beste keuze.

  Wat ik de weblog wel wil adviseren: maak het gequote verhaal duidelijk herkenbaar als zodanig. Ik vermoed namelijk dat jullie de inhoud ervan niet ondersteunen (al is het al vanwege de journalistieke onafhankelijkheid), maar nu vind ik het onderscheid tussen de eerste twee eigen alinea’s en de rest moeilijk zichtbaar. Daarbij zou ik het laatste verzoek om financiele steun helemaal schrappen als hoog aangeschreven weblog.


  Maak melding

 3. Dan maar povere journalistieke aandacht. Ga me er zelf zeker niet aan lopen ergeren.
  @ Admin: Goede aanbeveling van Wilbert

  maak het gequote verhaal duidelijk herkenbaar als zodanig. Nu vind ik het onderscheid tussen de eerste twee eigen alinea’s en de rest moeilijk zichtbaar. Deze helemaal: Daarbij zou ik het laatste verzoek om financiele steun helemaal schrappen als hoog aangeschreven weblog.  Maak melding

 4. Ach ja, rechts doet alleen maar wat loze uitspraken en houdt een kleine optocht die iedereen de volgende dag weer vergeten is, links breekt in, bedreigt gezinnen en speelt terroristje…


  Maak melding

 5. gelukkig zijn er ook nog rechtse geluiden te horen in dit veels te sociale land. kom maar binnen en vreet maar mee en neem je familie ook maar mee was jarenlang het motto.met als gevolg dat we alles aan de ketting moeten leggen, zelfs mijn tuinsetje was nog pleite laatst


  Maak melding

 6. jaja lieve kijkbuiskindertjes….. ook dit valt onder de vrijheid van meningsuiting… Gelukkig is het met dit soort demonstraties meestal zo dat mensen die naar extreem rechts neigen zich eerder ervan distantieren dan zich er bijaan sluiten…
  Bij voetbal wordt er de laatste tijd veel gerept over clubs zelf te laten betalen voor het politieoptreden… Zou je de NVU ook wel eens mogen doen


  Maak melding

 7. Laat ze lekker aan de Zuidkant van het station protesteren! Vlak bij het politiebureau, kunnen ze na de demonstratie zo weer weg naar de snelweg of de trein!

  en ik kan vanaf mijn balkon het spektakel bekijken! net als jaren geleden bij de optoch van de Centrum Democraten. Ik verwacht relletjes van Zwolse voetbalsupporters en op indymedia wordt er al gerept van een tegendemonstratie!!

  Zwolle evenementenstad 😉


  Maak melding

 8. Opnieuw!
  jaja lieve kijkbuiskindertjes….. ook dit valt onder de vrijheid van meningsuiting… Gelukkig is het met dit soort demonstraties meestal zo dat mensen die naar extreem rechts neigen zich eerder ervan distantieren dan zich er bijaan sluiten…

  Sluit zich hierbij aan  Maak melding

 9. Dat ze tegen de EU zijn dat kan. Daar kan ik me best in vinden. Maar we kunnen toch eerlijk zijn en zeggen dat dit extremisten zijn. Ik hoop dat het gezellig wordt zaterdag!


  Maak melding

 10. Even in het midden latend wat ik van de standpunten van de NVU vind…
  Als men nou eens niet met een “tegendemonstratie” gaat beginnen. Laat die mensen demonstreren. Als niemand het er mee eens is komt er toch geen hond opdagen en wordt hun stem nauwelijks gehoord. Bovendien gebeurt er dan ook niets met de boodschap. Als links een “tegendemonstratie” wil organiseren moeten ze gewoon een week erna de straat op! En niet gaan provoceren.

  Ik vind wel, dat deze mensen onder het mom van vrijheid van meningsuiting ook de kans moeten krijgen die mening te uiten. En dit zonder gestoord te worden.


  Maak melding

 11. plantje met je eens 😉

  maar er zijn al tegen acties gepland >:( plantje >:( >:(

  gewoon om rotzooi te trappen(voetbalhooli) laat ze er vandaag maar staan 😉 😉 😉


  Maak melding

 12. Ah word een gezellige boel, denk dat ik wel even ga kijken haha hoe die lui eruit worden getrapt ,want dat gaat toch gebeuren overal waar extreem rechts demonstreert vind er een tegen aktie plaats dus je kan er wel weer op rekenen. Ook wel goed gekozen op zaterdag is het gelukkig niet zo druk met winkelend publiek 😉


  Maak melding

 13. Ah word een gezellige boel, denk dat ik wel even ga kijken haha hoe die lui eruit worden getrapt ,want dat gaat toch gebeuren overal waar extreem rechts demonstreert vind er een tegen aktie plaats dus je kan er wel weer op rekenen.

  Maar toch vind ik, dat men zich dan moet afvragen wie de aggressor is… Op deze manier gaat de dialoog volledig verloren. En dan wordt alleen maar belangrijk wie het hardste gedemoniseerd wordt….daar kan het toch niet om gaan?!?


  Maak melding

 14. Lekker ongenuanceerd deze keer:
  Ik hoop dat ze allemaal het ziekenhuis ingslagen worden. Maakt me niet uit of dat door voetbalhooligans, linkse oproerkraaiers of de polite gebeurt, zolang het maar gebeurt.

  Een extreem-rechtse demonstratie? Niet in mijn stad!


  Maak melding

 15. Japser, ik vind dat dit extreem zwak overkomt… Vertrouw je er niet op dat dit soort mensen hun eigen graf graven?

  Laat iemand die extreem is (links of rechts) lang genoeg praten en ze komen vanzelf ergens vast zitten…


  Maak melding

 16. Zie het als een stukje vermaak voor de stad, een optocht met merkwaardig uitgedoste psychisch gestoorden. Je mag eigenlijk niet lachen om gehandicapten, maar zaterdag 30 augustus wordt er heel even een oogje dicht geknepen als je het toch doet.

  Voor de liefhebbers hier nog een hilarisch filmpje van een demonstratie van de nationale alliantie (ook extreem rechts) bijgewoond door de Jakhalzen, waarvan er een Iranees is en de ander Joods. http://www.youtube.com/watch?v=94ILTzLuuCE


  Maak melding

 17. Ben tegen alle vormen van extremisme. Vind dat Zwolle wel een toonbeeld is van hoe allochtonen en autochtonen met elkaar omgaan. Verder moet ik niet zo?n hitler look a like hier in zwolle zie die onze opa?s en oma?s hun trauma doet herleven en ook niet hoe een groep anarchisten hier de boel komt slopen.
  Laat ze maar lekker in Den Haag aandachtvragen…


  Maak melding

 18. nvu
  Demonstreren mag wat mij betreft, maar in het filmpje op youtube staat ook de route en die komt langs mijn huis…. laat ik nou degene zijn die als eerste waarschuwt : als de demonstranten(links of rechts) menen de boel te moeten slopen! dan trap ik niet links niet rechts maar midden in het kruis!!!!

  Dus wees gewaarschuwd!


  Maak melding

 19. kijk eens wat voor agressie het hier op zo’n log al oproept… Er zijn andere manieren om die mensen te laten blijken dat je het er niet mee eens bent… Kijk maar hoe de bekendste indiaan met de engelse agressie omging (nee niet indiaan als in zuid amerika)
  Gelukkig hebben de mensen van de NVU ook vrijheid van meningsuiting en demonstreren. Kijk wat er in landen gebeurt waar dat niet het geval is. Daar zitten extremistische groepen in grotten plannen te maken om bussen en flatgebouwen op te blazen… Liever dat ze op deze manier hun mening ventileren.


  Maak melding

 20. Weg met dat volk, mijn opa heeft niet voor niets tegen dit soort tuig gestreden 62 jaar geleden. Helaas is onkruid moeilijk uit te roeien. >:(


  Maak melding

 21. Sig, hier in Nederland valt het mee, niet om het recht van vrije meningsuiting, maar puur om het feit dat wanneer ze hier aanslagen plegen de veiligheid op scherp word gezet. Bijna elke groepering heeft er belang bij dat Nederland een makkelijke doorvoerhaven blijft voor hun activiteiten.
  Die extremisten van zaterdag zijn wel het minst gevaarlijk, maar kwetsen wel onze Zwolse bevolking met hun uitlatingen. Recht op meningsuiting is een kostbaar goed, maar datzelfde geld ook voor je fatsoen houden.


  Maak melding

 22. Ik walg van dit soort “mensen” en ik ben zeker niet links !
  Als er ook maar een raar symbool te zien is (hakenkruis of wat daar op lijkt). Direct per wagon afvoeren die hap en opsluiten in een soortgelijk kamp dat ze zelf aanbidden !!!!

  Bij het doen van de Hitlergroet tevens preventief de arm afzagen.
  Bij het scanderen van Nazi leuzen/racistische leuzen: stembanden preventief verwijderen.

  Ik weet niet waar dit gespuis langs gaat wandelen maar ik hoop dat het niet in de buurt van mijn huis is. Vooral in Assendorp blieven we dit soort kanslozen niet !!

  Joop uit Berkum. Ben je nu niet bang voor geluidoverlast ? Ik schat zo in dat je op het CU of SGP stemt. Uit een TV reportage van enige maanden geleden is gebleken dat de kiezers op deze partijen (en dan vooral de SGPleden) er wel een hele dubbele agenda op na houden.

  Jasper, ook niet in mijn stad !!!


  Maak melding

 23. De NVU, die zo’n 150 demonstranten verwacht, heeft nog geen vergunning van de gemeente Zwolle voor de demonstratie. Kusters rekent erop die snel te krijgen. Zo niet, volgt een gang naar de rechtbank om die alsnog af te dwingen, stelt Kusters. De beoogde route voert via Stationsweg en Van Roijensingel en trekt vervolgens over de doorgaande wegen om de wijk Assendorp heen.


  Maak melding

 24. No Way
  De gemiddelde Zwollenenaar moet tot het uiterste gaan om bv een bouwverguuning te krijgen. Duurt maaaanden, zelfs voor de meest standaardbouwsels.

  Als deze rascistenclub wel SNEL een vergunning krijgt dan verliest de gemeente Zwolle bij mij iedre geloofwaardigheid. En dat is niet zo GEZELLIG !!!!

  Ik stel voor dat de gemeente ze een vergunning geeft om ze op de Hessenpoort te laten demonstreren. Als het dan uit de hand loopt dan kunnen we dit zootje hersenlozen criminelen zo tot afval laten verwerken door de ROVA !


  Maak melding

 25. Voor de liefhebbers hier nog een hilarisch filmpje van een demonstratie van de nationale alliantie (ook extreem rechts) bijgewoond door de Jakhalzen, waarvan er een Iranees is en de ander Joods. http://www.youtube.com/watch?v=94ILTzLuuCE

  Prachtig dat je me hier nog een keer van laat genieten, Peter. Ik heb het destijds op TV gezien, maar het blijft goed. Het toont ook wel weer aan dat je dat volk met ‘een dialoog’ al zo klem hebt. Prachtig die laatste opmerking van Levi: “Het klinkt een beetje als een bedreiging, ik wil de bedreiging graag in zijn volheid begrijpen.”


  Maak melding

 26. Demonstratie tegen een regeringsbesluit. Locatie: niet Den Haag, maar Zwolle, Overijssel…

  Reden deze locatie: gebaar naar ‘kameraden’ uit het Noorden van het land.

  Discussie op deze weblog spitst zich niet toe op het verdrag van Lissabon en het regeringsbesluit daarover…

  Vergunning is nog niet rond…

  Route al wel bepaald (in overleg met???)…

  Zit Zwolle eigenlijk wel te wachten op deze ‘demonstratie’? Ik in ieder geval niet want ik heb niet de indruk dat het gebruik van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting voorop staat bij deze ‘demonstratie’…

  De holle retoriek over ons volk en onze autonomie door figuren die dwepen met symbolen van de laatste bezettingsmacht en die mensen in categorieën menen te moeten indelen.

  Zwolle nazivrij sinds 14 april 1945 en wat mij betreft blijft dat zo!

  >:( >:( >:( >:(


  Maak melding

 27. Had De Jakhalzen nog niet weergezien, vind ze eigenlijk altijd goed. Maar bedankt voor deze Peter, inderdaad die laatste zin. Terwijl die man helemaal niets meer terug weet te zeggen behalve die foto op het net “Het klinkt een beetje als een bedreiging, ik wil de bedreiging graag in zijn volheid begrijpen.”  Maak melding

 28. Vergunningverlening
  Zaterdag 30 augustus is ook het grote event van Telstar MegaSport in het FC ZWOLLE stadion. Ik weet niet of de demonstratie van NVU ook s’middags wordt gehouden. Maar sinds de afscheidswedstrijd van Jaap Stam weten we dat assendorp en het Stadion dicht bij elkaar liggen. Daar zou ik bij de vergunningverlening toch maar even goed naar kijken.


  Maak melding

 29. Wat fantastisch hoe die gekke meneer op het filmpje zichzelf volledig klemkletst. Wat een ongelovelijk mal mannetje zeg. Peter, bedankt voor het filmpje, heb me goed vermaakt!  Maak melding

 30. Kusters: “Veel mensen uit Zwolle hebben gevraagd of we eens een keer deze kant uitkomen” 😮 Nou ja, laat ze er maar goed naar kijken. Nou ja, de gemeente beslist of ze vergunning verlenen, wat Wim om 18:08 meldt is zeker belangrijk. In principe heeft iedereen die de grondwet niet overtreedt recht om te demonstreren. Als de vergunning niet verleend wordt gaan ze naar de rechter, ook dat is ieders goed recht.


  Maak melding

 31. Iedereen mag inderdaad demonstreren, echter zonder andere mensen collectief te intimideren. Dat Lissabon thema is natuurlijk bullshit. Men zal wel weer allerlei enge symbolen (nazi symbolen) met zich meeslepen en enge leuzen roepen met als doel andere mensen het bloed onder de nagels weg te halen.

  Het enige doel van deze poppenkast is dus het verspreidden van haat en angst.

  Verbieden dus.


  Maak melding

 32. @ Gezellig, dit ben ik met je eens

  Dat Lissabon thema is natuurlijk bullshit

  Dagelijks zijn er héél veel mensen bezig om haat en angst te verspreiden. Zal moeilijk worden daar een juridische bepaling op te leggen, volgens mij.


  Maak melding

 33. Yip. Maar deze idioten lopen dus gewoon met nazi-symbolen in het openbaar rond. En dat is verboden. Wat men “‘uitbraakt” is ook verboden.


  Maak melding

 34. Kijk even rond op hun site. Er staat een Duits artikel ….
  In het partijprogramma vreemde zaken als

  verplicht zingen van het Nederlands volkslied op scholen
  verplicht schoolvak Nederlands nationalisme, waar de jongeren hun Nederlandse taal, cultuur, traditie en geschiedenis leren. Het verbieden van de verkoop van halal vlees. (Die Hoofdletter-G ook in:) Nederland en Vlaanderen, herenigd in één Groot-Nederland

  Zie volgende week zaterdag helemaal niet aangekondigd.
  Dit staat boven een stukje over een demonstratie dd 12/7 in de Hofstad: EIGEN VOLK EERST!
  NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS!

  Die laatste tekst is wel discriminerend lijkt me. Ga gauw wat anders doen, pffff.


  Maak melding

 35. Allemachtig zeg wat een bagger! Als ze “Gross Deutschland” hahaha en “Wehrmacht”. Voor gek lopend met dit soort symbolen, ben je toch wel strafbaar >:(


  Maak melding

 36. als er wat gebeurd in ons land krijgen de buitenlanders altijd de schuld.
  laten we maar eens bij ons zelf kijken.
  bij ons nederlanders zitten ook rare mensen.
  kijk maar naar die nare n.v.u. gasten


  Maak melding

 37. Ik heb de website van de NVU eens even bekeken en wist niet eens dat ze zo extreem waren. Gelukkig zijn ze geen echte volkspartij met veel leden maar toch luguber dat mensen dit kunnen aanhangen. Het lijkt wel de extremistische Islam maar dan met omgekeerde ideeen rechtstreekt uit een tijdperk waar de moderne mens allang uit ontgroeit is.


  Maak melding

 38. Opnaaier White Power

  Dat lijkt me de juiste term voor zo’n artikeltje… ;D

  Ik vind die ‘gevechtspetten’ in de shop trouwens ook interessant. Zouden onze jongens in Afghanistan die ook op hebben? 😉

  Aan iedereen die zo fel reageert: verdiep je eventjes in het stukje hierboven, de website en evt. de webshop en je moet tot de conclusie komen dat je niks anders rest dan hard lachen. Met tegendemonstraties of andere acties krijgt de NVU alleen maar wat ze willen: aandacht.
  Als je dan iets wil organiseren, zou ik het wel geinig vinden als je met een groepje de route vooruit loopt en zorgt dat er geen hond langs de route staat. Als ik een boodschapje zou doen in de Assendorperstraat zou ik best even een paar tellen in de winkel willen blijven. Volgens mij zou dat pas echt frustrerend zijn voor hen: een hele organisatie, maar niemand die er naar luistert. ;D
  Maar goed, dan steek je alweer energie in die gasten en dat zijn ze me al niet waard.


  Maak melding

 39. Bericht Indymedia.nl:

  De NVU gaat zaterdag 30 augustus in Zwolle demonstreren. Van de liberale burgemeester Meijer hoeft niets verwacht te worden. De NVU is voornemens een route vanaf het station door het centrum richting park weezenlanden te lopen. Of dit ook doorgaat is een tweede.

  De NVU moet namelijk nog toestemming krijgen van de politie en burgemeester voor de route. Maar het maximale wat hier uit gehaald gaat worden of eventueel een klote route voor de NVU.

  Zwolle heeft een historie wat betreft demonstraties van extreem rechts. In 1995 was burgemeester Franssen van Zwolle de eerste burgemeester die wilde proberen om rechtsextremisten zijn stad te laten demonstreren. Hierna is dit nog veel vaker gebeurd. Als zij langs het centrum lopen is er genoeg mogelijkheid om dicht bij de NVU demonstratie te komen. Iedereen moet zelf weten of hij of zij komt en waarschijnlijk moet ook niemand een georganiseerde actie verwachten (tenzij deze nog gaat worden aangekondigd, hou dus indymedia in de gaten) maar de mogelijkheden zijn er, de Zwollenaren hebben al langer een hekel aan nazi’s.  Maak melding

 40. Ik stel voor dat de “kuilengraver uit Helden een dagje uit het gevang mag en zich helemaal mag uitleven op de route die deze hitler-harlekijnen gaan bewandelen.  Maak melding

 41. Wat lees ik hier, in Assendorp … liever niet dus !!
  Laat ze lekker in een weiland gaan staan, en niet in een woonwijk die helemaal niets heeft met dit soort lui, we hebben in Assendorp een heel mooi voorbeeld van hoe het WEL moet, samen met elkaar de gezelligste wijk van Zwolle, en dat laten we toch niet vergallen door een stel nazi’s uit de randstad die hier hun gal willen spugen.


  Maak melding

 42. Degi, vroeg me zelf ook al af waarom Assendorp….juist Assendorp ois een wijk waarin gestemd wordt op een partijen die sommigen ‘links’ zouden noemen. Misschien vinden ze het daarom interessant.
  Misschien leuk om allemaal kleingeld en snoepjes naar ze toe te strooien, kleurplaten voor ze te maken etc. voelen ze zich tenminste niet serieus genomen. 😛


  Maak melding

 43. geschreven door Gezellig, op 22 augustus 2008 om 22:12

  Haha … White Powder = natuurlijk White Power.
  Alhoewel, velen van deze akelige club zullen wel coke snuiven.

  *verplichte afkick klinieken voor drugsverslaafden
  *absoluut verbod op de handel en verkoop in soft en harddrugs
  *sluiting van alle koffieshops en growshops en het einde van de gedoogcultuur
  NVU Partijprogamma ***2  Maak melding

 44. Laten we er maar eerst eens vanuit gaan dat de gemeente Zwolle deze fascisten geen vergunning geeft. Mocht dit wel het geval zijn, dan mogen ze waarschijnlijk alleen maar een rondje op een afgelegen industrieterrein lopen.

  Mocht de gemeente in een vlaag van verstandsverbijsternis wel akkoord geen met een NAZI propaganda demonstratie in Assendorp dan heb ik geen zin om dot zonder slag of stoot te accepteren.  Maak melding

 45. Het vervelende is dat hun partijprogramma behoorlijk aansluit op wat veel mensen willen. Bekijk buiten weblogzwolle eens een forum (landelijke kranten etc.) Het staat bol van de symplistische oplossingsgerichtheid zoals de VNU hier voorschotelt. Wanneer iets niet bevalt, moet het maar ‘weg’, ongeacht of daar mensen(levens) in meespelen. Geschreeuw en massale steun aan krachttermpartijen, lijkt een erg Nederlands plaatje te worden. Het gekke is dat er veel sociaal zwakkeren (gezien hun basale manier van reageren met veel scheldwoorden en ander gebulder, neem ik gemakshalve aan dat deze geen sterke financiële positie bekleden) mekkeren over ‘links’, terwijl dezelfde groep juist een sterkere positie voor henzelf prefereert. Volgens mij weten mensen tegenwoordig totaal niet meer waarop zij stemmen. De nadruk leggen op het minimaliseren van het percentage niet Westerse allochtonen, lijkt dan ook een slinkse politieke manier om ‘het volk’ achter hun meer kapitalistisch gedachtengoed te scharen. Strooi zand in de ogen en men gaat blind vertrouwen op de tastzin….


  Maak melding

 46. Het vervelende is dat hun partijprogramma behoorlijk aansluit op wat veel mensen willen.

  Dit heet democratie. Mensen stemmen op hun ideeen ( al of niet jouw keuze).

  Heb het al eerder aangegeven; Ben/stem rechts…..Wat ik het liefste zou willen zien = nog niet wat gebeurt. Gelukkig, democratie 🙂

  NB Die malloten van de nvu gaan mij veel te ver


  Maak melding

 47. Dit heet democratie. Mensen stemmen op hun ideeen ( al of niet jouw keuze).

  Had inderdaad moeten staan; wat ik het vervelende vind…. 😉

  Rechts of links vind ik eigenlijk zowiezo een niet te voeren discussie, omdat er overlappingen en verschillen in opvattingen binnen bestaan. Zelfs de NVU heeft hele linkse speerpunten, volgens mij… :'(


  Maak melding

 48. @t.o.n.
  GEZELLIG is gewoon zichzelf en laat zich niet gek maken door geschreeuw van links (Tomatenpartij en Salonsocialisten) en populistisch rechts (TON, PVV).

  Echter schorem als dat van de NVU vreet ik niet. Dit is clubje kanslozen die zich als in wolf in schaapskleren presenteren, aangestuurd door een grote manipulator. De geschiedenis moet zich niet herhalen en probeer daarom dergelijke HAATCLUBJES het zo moeilijk mogelijk gemaakt worden.  Maak melding

 49. Wat is democratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen⤝” – Jan Blokker
  “⤽Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil⤝” – Wim Kan  Maak melding

 50. gelukkig is er dan toch nog verdeeldheid. Overigens zijn mensen die tegen extreem rechts zijn niet per definitie links. Ik vind het zowiezo flauwekul, dat richtinggedoe, alsof men het nodig heeft om enigzins abstracte materie in tweeën te delen en zich daarna af te vragen welke goed en welke kwaad is. Daarbij kan men het er, zoals ik al zei, nog vaak niet eens over eens zijn wat nu precies rechts en wat links is.


  Maak melding

 51. @ghehe
  We llangs, maar er nier door ! (Hortensiastraat, Deventerstraatweg).

  @buurtvadert
  Links en rechts mogen inderdaad demonstreren. Echter EXTREEM DOM liever niet !!!


  Maak melding

 52. Of was het gezellig in de voetbalkantine? Bij ons wel 😉
  @ Ghehe, helemaal mee eens (bericht 17:26) goed en kwaad, link en rechts, zwart en wit; ‘k wordt er aardig moe van, waarschijnlijk hebben mensen dit nodig om het nog te begrijpen. Maar het is echt niet zo moeilijk, het leven gaat om individuen (individuele belangen);laat ze alsjeblieft allemaal in hun waarde. Zorg in elk geval dat je met ze in gesprek blijft.


  Maak melding

 53. Hokjes, vakjes, kanten, partijen, groepjes…

  Ik heb er niet zoveel mee.

  Met de NVU heb ik zo mogelijk nog minder, juist ook omdat ze alleen maar in hokjes denken op een gevaarlijke manier. Ik hoop alleen één ding: dat de tegenstander van de NVU zich zelf niet schuldig gaan maken aan gedrag waar je niet trots op kan zijn. De gedachte alleen al dat die NVU zijn ronde zou lopen op plekken waar het zaterdags altijd wel druk is, maar dan ineens geen hond loopt, vind ik al prachtig. Dus ik zeg: negeren en ontwijken die hap! Aandacht vinden ze alleen maar mooi.

  Sowieso oppassen voor die gasten, want voor je het weet zetten ze je foto op internet… ;D


  Maak melding

 54. De gedachte alleen al dat die NVU zijn ronde zou lopen op plekken waar het zaterdags altijd wel druk is, maar dan ineens geen hond loopt, vind ik al prachtig.

  Volgens is het de bedoeling dat er zo’n 150 honden meelopen op 30 augustus. ;D 😀 😉


  Maak melding

 55. Ik hoop alleen één ding: dat de tegenstander van de NVU zich zelf niet schuldig gaan maken aan gedrag waar je niet trots op kan zijn.

  Wat voor gedrag bedoel je precies, Wilbert? 🙂


  Maak melding

 56. @Admin: mag ik weten wat er niet in orde was met mijn bericht? Of is men er nog niet aan toegekomen dit te beoordelen?

  =========

  Plantje, we hebben geen (controle-) bericht van je ontvangen.


  Maak melding

 57. Jammer 🙁 Ik had er zo mijn best op gedaan…. Ik kreeg de melding dat het geactiveerd zou worden op het moment dat de admin akkoord zou geven. Paar linkjes naar youtube filmpjes…

  Mijn punt in ieder geval is: vaak zie je dat linkse groeperingen er op af gaan om te provoceren…. is dat wat we willen in Zwolle? Volgens mij laten we dan zien, dat het goed is voor extreem rechts om hier te demonstreren, want er zijn altijd wel aggressieve mensen die de confrontatie opzoeken.

  In één van de filmpjes die ik postte zag je bijvoorbeeld ook, dat linkse activisten er vol aggressie in gingen en dat de “verstandige” extreem rechtse groep vervolgens vreedzaam de aftocht blies. Op die manier is het nogal gemakkelijk zieltjes winnen! (Let even heeeeel goed op het feit, dat ik verstandige tussen aanhalingstekens heb gezet!)

  Ik vind dat veel mensen sinds 40-45 veel te krampachtig omgaan met extreem rechts/links. In plaats van krampachtig de andere kant op te kijken….kijk er gewoon met open ogen naar en zie dat het niet goed is en dat je er zelf niets mee te maken wil hebben. Zolang je dat doet loop je denk ik niet het risico dermate krampachtig weg te lopen van de ene groepering dat je aan de andere kant van de straat in de val van de andere groepering trapt!


  Maak melding


 58. Beetje lol beleven is altijd wel geinig … en als ik een paar van die idioten kapot kan krijgen zal ik het zeker niet laten …


  Maak melding

 59. nvu
  je kunt zeggen wat je wil maar als je erover nadenkt dan begrijp je dat de nvu gelijk heeft jullie noemen hun racisten maar wat zijn jullie dan als iemand in een bomberjack met een opgeschoren hoofd loopt vinden jullie dat nazi wie is hier na de racist??? leg mij dat uit dan of telt alleen je eigen mening??


  Maak melding

 60. NVU gelijk? Ach, ze zullen vast wel punten hebben met een kern van waarheid zoals ?lke extremere partij (links of rechts, boeit niet). Het probleem zit alleen in het woordje ‘extreem’……


  Maak melding

 61. @Puntje schreef om 20:54:

  jullie noemen hun racisten maar wat zijn jullie dan als iemand in een bomberjack met een opgeschoren hoofd loopt vinden jullie dat nazi wie is hier na de racist???

  Wat denk je zelf?
  De meelopers met de NVU natuurlijk!
  Om het feit dat ik iemand met een bomberjack en een opgeschoren hoofd en wartaal hoor uitslaan een nazi vind, ben ik nog geen racist.
  Laat ik het zo zeggen:
  Ik discrimineer om wat je doet.
  Een racist is iemand die discrimineert om wat je bent!  Maak melding

 62. … (al weer n paar puntjes)
  Het maakt mij niet uit hoe iedereen er uit ziet … het maakt veel meer uit achter welke welk standpunt je staat … ook al draag je netjes een driedelig pak … wat mij betreft ben je gewoon iemand, die niets geleerd heeft van de geschiedenis en aangezien je niet wilt luisteren … voel je dan maar eens een keer.

  De EU geeft Nederland nog de mogelijkheid om in relatieve welstand te leven en niet (zoals op vele plaatsen elders op deze mooie planeet) in drama. Ik dank de mensen, die na de tweede wereldoorlog, gezien hebben, dat een gecombineerd Europa wel kan overleven en zorg draagt voor rust, vrede en veiligheid!!!

  Let’s kill that scum!


  Maak melding

 63. Zwolle Bedankt
  Zwolle bedankt voor de Demonstratie we komen zeker weer terug we genoten van jullie gast vrijheid, En A.U.B Gooi de volgende keer iets beter, Jullie kunnen niet eens gooien, Maar we komen zeker terug, En dan verwachten we wel meer Tegenspraak van jullie watjes. ;D

  Mvg. NVU Lid ;D


  Maak melding

Reageer