SP Zwolle wil subsidie voor taalcoaches

Zwolle – Het college van Zwolle is niet van plan om gebruik te maken van de subsidie die de minister verstrekt voor de inzet van taalcoaches. De reden hiervoor is dat de intensiteit van de inburgeringstrajecten voor sommige inburgeraars als te belastend kunnen worden ervaren, zegt de SP in Zwolle.

De SP vindt dat het college daarmee twee belangrijke doelgroepen vergeet. “Tot op heden ontvangen andertaligen na het inburgeringstraject geen subsidie meer. Een deel van deze mensen wil wel graag verder met de taal, maar hebben hiervoor geen geld. Ook andertaligen uit de Europese Unie, die geen recht hebben op een inburgeringstraject, maar wel de noodzaak inzien van de beheersing van de Nederlandse taal, krijgen geen subsidie.” Het college laat deze mensen wat de SP betreft nu in de kou staan. SP-fractievoorzitter Siderius: ‘Het college suggereert dat taalcoaches uitsluitend gekoppeld kunnen worden aan een intensief duaal traject. Dat is klinkklare onzin. Humanitas Zwolle heeft bijvoorbeeld een project waarin deze doelgroepen sterk vertegenwoordigd zijn. En het vreemde is nog wel dat het college wel afspraken heeft gemaakt over doorverwijzing naar Humanitas Zwolle, maar het vertikt om geld vrij te maken voor het project. De gelden die het rijk nu beschikbaar stelt zouden een voortzetting en eventuele uitbreiding van het project garanderen.’ 

De wethouder gaf in januari nog aan dat de integratietaak in Zwolle alleen kan slagen als alle Zwollenaren hieraan meewerken.” Wat de SP betreft is de wethouder nu aan zet om mee te werken. De SP vraagt nu in een brief aan het college om het eerder genomen besluit over deze rijksgelden voor taalcoaches te heroverwegen.

Begeleidende brief:

De fractie van de SP vindt het bijzonder tegenstrijdig van het college om wel afspraken te maken over doorverwijzing van andertaligen (en dus gebruik te maken van dit goedlopende project), zonder zelf enige inspanning te leveren om extra subsidie van het rijk binnen te halen.

De verantwoordelijk wethouder gaf eind januari nog aan dat ´integratie van ons allemaal is´ en ´alleen kan slagen als alle Zwollenaren daaraan meewerken´. Wat de SP betreft zou het goed zijn als de wethouder zelf ook meewerkt om de integratietaak van Zwolle uit te voeren.

Het project van Humanitas heeft zich in het verleden ruimschoots bewezen. Sinds de start is het project alleen maar gegroeid in vrijwilligers en deelnemers. Ondertussen zijn er in totaal 10 groepen die worden begeleid. Daarnaast wordt naast de cursusdagen/avonden regelmatig aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur door middel van educatieve excursies (bezoek aan het Dominicanenklooster, de Passiebloem, de Bibliotheek, stadswandeling door Zwolle, Kaasboederij ‘De Huppe´etc.).

De gemeente Zwolle laat de bovengenoemde doelgroepen nu in de kou staan. Wat de SP betreft een gemiste kans. De fractie van de SP wil er bij de wethouder nadrukkelijk op aandringen om het eerder genomen besluit omtrent de beschikbare gelden voor taalcoaches te heroverwegen.

Graag ontvangt de SP zo spoedig mogelijk een reactie waarin het college beargumenteerd waarom u wel of niet bereid bent om het genomen besluit te heroverwegen.

Namens de fractie van de SP,

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 4
 1. te belastend voor sommige inburgeraars? leg ze maar weer in de watten met jullie communistische gedachtengoed. wie wat wil moet presteren. wij vragen ze toch niet hierheen te komen? dus wie hier komt zal toch echt zelf wat moeten doen ipv te wachten op de overheid


  Maak melding

 2. Beste Joop,

  De SP is niet van mening dat dit te belastend is voor de inburgeraar. De gemeente heeft in haar beantwoording aangegeven dat een taalcoach te belastend zou zijn voor de inburgeraar. De SP bestrijdt dat. Zie hiervoor ook de hele brief op onze website (www.zwolle.sp.nl).


  Maak melding

 3. Tjitske, kun je ook aangeven wat het verschil in inzicht tussen jullie EU-standpunt en dat van extreem-rechts is? NVU heeft het hier op een topic beschreven. Begrijp dat er verschil in zit, maar iedereen spreekt hetzelfde sentiment aan: zoveel % was tegen de grondwet. Misschien is een beetje nuance dan wel op zijn plaats?


  Maak melding

Reageer