Provinciehuis - Foto: Wouter Steenbergen
Provinciehuis
Foto: Wouter Steenbergen

Provincie stelt herstel sector centraal in investeringsvoorstel vrijetijdseconomie van 6,7 miljoen euro

Zwolle – Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het investeringsprogramma voor de vrijetijdssector op een aantal punten aangepast en geïntensiveerd moet worden om het bedrijfsleven in die sector te helpen te herstellen van de coronacrisis.

Horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven worden zwaar geraakt door de crisis. Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. Dat voorstel wordt in mei in Provinciale Staten besproken. In samenspraak met de sector “Gastvrij Overijssel” zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie.

Gedeputeerde Roy de Witte: “De provincie wil de sector ondersteunen nu deze het zwaar heeft. Vandaar dat wij in de Taskforce Gastvrij Overijssel hebben nagedacht over de wijze waarop wij in het investeringsprogramma kunnen helpen bij het herstel van deze bedrijfstak. We hopen en verwachten dat hiermee zicht komt op nieuw perspectief voor ondernemers. Maar het zal nog een lange, zware periode worden voordat de sector is hersteld”.

De extra maatregelen worden nu voorgelegd Provinciale Staten, om te betrekken bij de behandeling van het voorstel “Overijssel, een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023” op 20 mei en 3 juni.

Maatregelen
De in het investeringsprogramma gestelde doelen en maatregelen blijven overeind staan, maar worden aangepast. De provincie blijft bedrijven stimuleren te innoveren, waarbij ze nu ook worden ondersteund om in te spelen op de 1,5-metersamenleving. Voor arbeidsmarktvraagstukken zoeken we de verbinding met het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle en het Twents fonds voor Vakmanschap. Er worden scenario’s ontwikkeld voor de marktwikkeling in de komende periode. De aanpak om toeristen en recreanten beter te spreiden over de provincie wordt versneld uitgevoerd, en campagnes om toeristen en recreanten naar Overijssel te halen worden geschrapt en omgezet in campagnes om dicht bij huis te recreëren.

Brede instemming
De voorgestelde aanpassingen kunnen rekenen op instemming van de recreatiesector, zijn over het algemeen budgetneutraal en de cofinanciering van bedrijven en gemeenten bij het plan blijft gehandhaafd. Voorzitter Jan Ybema van de Taskforce Gastvrij Overijssel: “De afgelopen periode was hectisch en dat zal nog even zo blijven. Ik ben blij dat het college van Gedeputeerde Staten de ruimte heeft geboden om het investeringsprogramma aan te passen. Dit programma is echt nodig om te gaan werken aan herstel en innovatie”.

Evelyn Borgsteijn, directeur bestuurder MarketingOost: ‘aan de hand van data en onderzoek heeft MarketingOost scenario’s uitgewerkt op basis waarvan de VTE zich kan voorbereiden op de toekomst en te nemen strategische beslissingen. Daarnaast werken we met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen aan een nationaal hersteloffensief om onze gasten weer het vertrouwen te geven op vakantie te gaan in Nederland. Het programma van de provincie zal dit in belangrijke mate ondersteunen’.

Bram Harmsma, wethouder Steenwijkerland/RegioZwolle, namens de wethouders Van Loevezijn (Raalte/Salland), Brand (Dinkelland/RegioTwente) en Uitslag (Dalfsen/Vechtdal): “Als gemeenten merken we dagelijks dat de situatie onder de sector nijpend is. Naast eigen maatregelen met vertegenwoordigers van onze sector, vormt het programma van de provincie een belangrijke en welkome basis voor maatregelen die de sector nu en straks versterken”.

Taskforce Gastvrij Overijssel
Een speciale Taskforce VTE Overijssel ondersteunt de ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van Provincie Overijssel en Marketing Oost bundelen overheden en organisaties de krachten. Via een speciale website bij MarketingOost worden Rijks- en regionaal (veiligheids-) beleid gebundeld en ondernemers met het coördinatiepunt corona geholpen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.

Artikel delen: