D66 Zwolle stelt vragen over ondersteuning culturele sector

D66 Zwolle stelt vragen over ondersteuning culturele sector

Zwolle – De impact van Covid-19 op de cultuursector is enorm, zegt de D66-fractie in Zwolle. Ondanks dat er 300 miljoen beschikbaar is gesteld door het Rijk blijft er actie nodig, zo vindt de partij. Ook provincies en gemeenten moeten wat D66 betreft kijken naar wat lokaal en of regionaal nodig is.

De gemeente Zwolle brengt momenteel in kaart wat de eerste gevolgen zijn voor lokale culturele makers. Maar de gevolgen van het coronavirus zullen nog langer merkbaar zijn, ook als er een 1,5 meter-samenleving bestaat. D66 vraagt daarom aan het college van burgemeester en wethouders hoe de culturele sector op lange termijn ondersteund wordt.


Op dit moment werken veel cultuurmakers met gedeelde faciliteiten en zijn huidige producties nog niet op basis van de 1,5 meter samenleving opgezet. “In de afgelopen maanden is wel gebleken dat cultuur een verbindende factor is. Het is daarom van belang om de sector te waar mogelijk te ondersteunen bij het doen van aanpassingen. Maar niet alles is simpelweg gewoon aan te passen,” aldus Mark Oldengarm.

“Het is ook straks, wanneer we teruggekeerd zijn naar een normale situatie, van belang dat de culturele sector actief blijft. Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en het welzijn van mensen,” geeft Mark aan.

D66 vindt het belangrijk dat de culturele infrastructuur die in Zwolle de laatste jaren gegroeid is, zo veel mogelijk op peil blijft. De partij wil dan ook dat er nagedacht wordt over hoe er vrijheid geboden kan worden aan de cultuursector, zonder de gezondheid van makers en publiek in gevaar te brengen. “Misschien kan het georganiseerde aanbod zelfs ondersteunend zijn in een periode van maatschappelijke ontwrichting,” aldus Mark.

Artikel delen: