GL/DG wil leegstand Zwolle aanpakken

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft momenteel geen proactief beleid rond leegstand van particuliere zakelijke gebouwen, en houdt de leegstand van deze panden ook niet bij. Dat zegt Michiel van Harten namens GroenLinks/DeGroenen maandag.

“Zwolle moet beleid maken om leegstaande particuliere zakelijke panden een optimale herbestemming te geven, en langdurige leegstand te voorkomen. Zwolle kan hergebruik stimuleren ten behoeve van (creatieve) bedrijvigheid, accommodaties, volkshuisvesting en dergelijke. Daarmee kan de ruimte in de stad efficienter benut worden. Dit draagt bij het  aan de leefbaarheid in de stad en aan aan het sparen van het buitengebied.” GroenLinks/De Groenen plaatste dit op de raadsagenda en gaat daarvoor voorstellen doen in de gemeenteraad op 1 september.  Directe aanleiding voor GL/DG om dit onderwerp te agenderen is de recente rapportage ‘de Oude Kaart van Nederland’. Bij de voorpublicaties over- en de uiteindelijke presentatie van het rapport de Oude Kaart van Nederland d.d. 24 juni 2008 kwam naar voren dat de overheid nauwelijks weet hoeveel bedrijfsgebouwen en terreinen leeg staan.

Vervolg persbericht:

Naar schatting nog geen 15 procent van de werkelijke leegstand is bekend bij gemeenten. Intussen breiden steden en dorpen wel uit in het open landschap. VROM heeft bijvoorbeeld de ambitie om voor 2010 25 duizend woningen te maken in leegstaande kantoorgebouwen. Maar niemand houdt precies bij wat er leegstaat. Door te anticiperen op leegstand kan onnodige aantasting en verrommeling van het buitengebied worden tegengegaan. Dat kan wel een financiële opgave met zich meebrengen. Bijvoorbeeld een belasting op leegstand kan hier een nuttige bijdrage leveren, aldus de onderzoekers.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Een greep uit landelijke ontwikkelingen

Een aantal gemeenten heeft beleid ontwikkeld om leegstand te beperken.

Een voorbeeld is Amsterdam, waar via erfpachtovereenkomsten een boete mogelijk is op leegstand. Of beleid om gedoogbeschikkingen afgeven voor tijdelijke bewoning (gemeente Best)

Een van de opvallende voorbeelden van hergebruik is grote leegstaande zuiveringssilo’s in Amsterdam (Zeeburgereiland) die een woonfunctie kregen.

Een ander voorbeeld is KPN-gebouw in Kanaleneiland, Utrecht, dat nu voor studentenhuisvesting is ingericht.

De gemeente Den Haag heeft voor de hele stad gebieden aangewezen waar door sloop of transformatie een andere bestemming of dubbele/gemengde bestemming mogelijk is.

In Belgie kent men een leegstandsheffing.

En nog een stimulerend voorbeeld dat betrekking heeft op een pand dat in gemeentelijk eigendom was: Den Haag: Grote Pyr. Kraakpand (oud schoolgebouw) ontstaan en door gemeente te koop aangeboden aan de krakers. Woon-werkpand met kleinschalige, creatieve werkzaamheden, ecologische principes.

Beantwoording Zwolse college wat terughoudend

In de beantwoording op eerdere SP vragen geeft het college wel meerdere zaken aan op welke wijze wordt opgegaan met leegstand, met name van panden die gemeentelijk eigendom zijn.  Maar uit de beantwoording blijkt ook dat de gemeente momenteel geen proactief beleid rond leegstand van particuliere (zakelijke) gebouwen heeft of wil ontwikkelen, en nu geen aanleiding ziet de leegstand van deze panden bij te houden.

De Zwolse situatie

Bij een vluchtige inventarisatie kwamen we diverse panden tegen die langere tijd leeg lijken te staan en/of waarvan ons onbekend is of ze nog lang leeg zullen staan. Voorbeelden:

Westenholte: voormalig Hobby Totaal aan de Loggerweg, Schoenerweg westzijde (deels?).  Watertoren Turfmarkt. Voorst A: Gasthuisdijk 4; Diverse gebouwen van Deltion (binnenkort of nu al);Voorst C: Schokkerweg 2,  Punterweg 3C/ 5 / 7 en 2 / 6 / 8 . Dieze: Bisschop Willebrandlaan: voorm. Michaelskerk; Vechtstraat 18, 32-36, 75 (?), 96; Thomas a Kempisstraat 78, 87, 101, 105; Centrum: Nieuwstraat 70, 131-135; Voorstraat 8, 10; Samuel Hirschstraat 6, 9, 9a;Kromme Jak 14, 16, 21a; Koestraat 27 & 29, 35; Diverse ruimten boven winkels. Assendorp: Assendorperstraat 119 & 119a. Assendorperdijk 104.  Voormalig TPG gebouw Westerlaan (is al deels een antikraak kunstuitleen)

Een aantal panden in Marslanden (o.a. Marsweg 55, voorheen auto-showroom), her en der diverse bedrijfsruimtes met kantoor te huur.

Dit zijn slechts voorbeelden, de precieze status is ons niet bekend.

Enkele positieve voorbeelden in Zwolle

De gemeente heeft een rol vervuld bij de herontwikkeling rond de Jenapleinschool, de komende transformatie van DOAS, ook is zij positief ondersteunend bij huisvesting Voedselbank, Weggeefwinkel, en advisering krakers Katwolderweg. Positief is ook de culturele herbestemming van het voormalige gemeentearchief (Voorstraat).

Mogelijkheden voor aanvullend beleid:

 GroenLinks/de Groenen stelt voor nader beleid te ontwikkelen en legt daarbij de volgende suggesties voor:

Relatief eenvoudig te realiseren:

–          De gemeente maakt een notitie over mogelijkheden voor leegstaande panden en zet die op de site, biedt die actief aan, aan eigenaren van panden als er leegstand wordt geconstateerd, en verspreid die in het algemeen onder bezitters van Vastgoed.

 

Verder willen we graag de volgende aanvullende mogelijkheden voorleggen.

-Meldingsnummer voor burgers van leegstand, via Wijzer- aannemen en bijhouden bijv.  bij wijkzaken

-Langdurige leegstand die in kaart is gebracht koppelen aan beleid, bijv knelpunten volkshuisvesting, knelpunten accommodatiebeleid (Sociaal , cultureel, sport) , knelpunten economisch beleid.

 -Stimuleren hergebruik leegstaande panden ten behoeve van ‘rommelzones’, met wat minder regeldruk en kosten, om creatieve starters te faciliteren. 

-(Pro)Actief bemiddelen, mogelijkheden voor tijdelijke herbestemming benutten, en meer ruimte in bestemmingsplannen voor diverse bestemming.

-(Pro)Actief meedenken door gemeente over praktische oplossingen voor problemen in verband met bepaalde regels, eigenaren goed op de hoogte houden van de status en doorlooptijden van procedures.

-Eisen stellen voor terugdringen onderhoudsachterstand van leegstaande panden.

-Actief meedenken over subsidiemogelijkheden voor hergebruik panden ((bijv uit het Investerings Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV); GSB(Grote Steden Beleid)-gelden, economische pijler (bijvoorbeeld bij herontwikkelen naar bedrijvenverzamelgebouw); Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS)) , en stimuleringspremies.

-Terughoudend bij  preventief slopen, eerst zoeken naar alternatieven.

-Meer bewoners in antikraakpanden toelaten.

-Een leegstandsheffing of boete op leegstand.

-Aankopen of onteigenen door gemeente als uiterste middel.

 

Michiel van Harten

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Goed idee. En maakm ook eens een eind aan die foeilelijke gevels in de Diezerstraat. Ook al wonen er mensen boven de winkels, de winkelpuien hebben op zondag toch wel een erg trieste aanblik !
  Onze mooie stad onwaardig !


  Maak melding

 2. GroenLinks/De Groenen Zwolle neemt afstand van het initiatiefwetsvoorstel tot een kraakverbod.

  “We zijn zelf onlangs met voorstellen (zie hierboven) gekomen om de leegstand van bedrijfspanden terug te dringen, en hebben zelf een flink aantal gevallen van mogelijk langdurige leegstand aangetroffen in Zwolle.”

  Aanvullend heeft de praktijk in Zwolle bewezen dat initiatieven van krakers druk kunnen zetten op herbestemming van leegstaande panden, en de stad kleur kunnen geven (bijv Doas, Weggeefwinkel, Katwolderweg).

  Langdurige leegstand hoort niet en is onnodig in Zwolle, zegt GL/DG dinsdag.


  Maak melding

 3. Mooi, inderdaad heeft hier toen een realistisch stuk op de weblog gestaan. Hopen en verwachten dat dat genoeg steun krijgt. Het voorkomen van langdurige leegstand is toch het hoofddoel lijkt me.


  Maak melding

 4. weggeefwinkel
  de weggeefwinkel bestaat helaas al een jaar niet meer. We hebben ruimte nodig, mensen hebben we wel en de spullen komen vanzelf.
  Wie helpt ons aan een gratis pand voor minimaal 2 jaar? Ook zoeken we sponsors voor het gas en licht in dat pand.
  Wij willen de handel helemaal zonder de tussenkomst van geld laten verlopen, zonder beperkingen. Hebt u een idee, neem s.v.p contact op met Annemiek de Wolf, makelaar van Samen maken we de Stad.
  groet Ineke Knoeff


  Maak melding

Reageer