Marcel Mulder - Foto: Swollwacht
Marcel Mulder
Foto: Swollwacht

Marcel Mulder afgetreden als raadslid Swollwacht

Zwolle – Marcel Mulder, sinds 2014 actief als burgerlid van de fractie Swollwacht en vanaf 2017 als gemeenteraadslid, is afgetreden.

Dit is gebeurd nadat is gebleken dat zijn werkzaamheden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) zich niet laten verenigen met het raadslidmaatschap. Swollwacht maakte dit maandag bekend in een verklaring. Marcel Mulder is in het dagelijks leven BOA, in dienst van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle wordt ingehuurd.

Swollwacht stelt dat Mulder en de fractie altijd transparant zijn geweest over zijn werkzaamheden als BOA. Zij verkeerden steeds in de overtuiging dat dit was toegestaan naast het raadslidmaatschap. Bij de benoeming van Marcel Mulder als raadslid is dit onderzocht door de commissie onderzoek geloofsbrieven, die zijn papieren heeft gecontroleerd, aldus Swollwacht.

Die commissie heeft toen geconstateerd dat de aansturing van Marcel als BOA gebeurt door zijn werkgever en niet door de gemeente Zwolle. De commissie heeft destijds aangegeven dat er daarom geen bezwaren bestonden om Marcel toe te laten als raadslid. Er is dan ook geen sprake van iets verwijtbaars of van nalatigheid, verklaart Swollwacht.

De nieuwe aanbesteding en inrichting van het gemeentelijk handhavingsgebeuren begin dit jaar, waren voor de gemeente aanleiding om nogmaals onderzoek te verrichten en er is tevens advies gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Hieruit is gebleken dat een baan als BOA in de gemeente Zwolle toch niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Want hoewel er geen sprake is van rechtspositionele ondergeschiktheid – die ligt bij het bedrijf – is er wel sprake van functionele ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. En op grond van artikel 13, lid 1 sub o van de gemeentewet gaat het in het geval van Marcel Mulder dus toch om een onverenigbare betrekking.

Dit betekent dat Mulder, tot spijt van hem en de fractie, zijn raadslidmaatschap voor Swollwacht zal beëindigen. Gezien de huidige onzekere tijden kiest Marcel Mulder voor zijn huidige broodwinning en daarmee de continuïteit van zijn financiële stabiliteit. Hij blijft aan als BOA en verlaat de fractie Swollwacht.

Marcel had als raadslid van de fractie Swollwacht in zijn portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Vastgoed en Grond, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling, Wijkgericht Werken en Participatie, Grootschalig Groen, Recreatie en Milieu, Duurzaamheid en Circulaire Economie en zijn harteklop de Spoorzone.

Artikel delen: