Verdubbeling landelijke subsidie voor Theater Gnaffel

Zwolle – De spelers en poppen van Theater Gnaffel sprongen afgelopen donderdag een gat in de lucht toen bekend werd dat zij de komende vier jaar op een verdubbeling van de landelijke subsidie kunnen rekenen. Het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten + (NFPK+) oordeelt positief over de subsidieaanvraag van Gnaffel. Zij waardeert de artistieke prestaties van het Zwolse jeugdtheatergezelschap en vindt dat de voorgenomen plannen tot samenwerking met andere regisseurs en disciplines getuigen van een levendige artistieke ambitie.

Theater Gnaffel is voor haar bestaan gedeeltelijk afhankelijk van subsidiegelden. Sinds 2001 ontvangt het gezelschap vierjarige subsidies van het ministerie van OCenW, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Voor de komende Kunstenplanperiode 2009-2012 heeft de regering echter besloten de landelijke subsidieverstrekking voor de kunsten grotendeels over te dragen aan een onafhankelijk fonds: het NFPK+. Dit is het nieuwe cultuurfonds voor muziek, dans en theater in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land. Het motto is ‘meer voor minder’. Het fonds heeft scherpe keuzes gemaakt om bestaande kwaliteit beter toe te rusten en nieuw talent een reële kans van slagen te bieden. Het aantal gesubsidieerde instellingen daalt van 140 naar 116 en het gemiddeld subsidiebedrag per instelling stijgt met ruim 20%.

Zwols jeugdtheatergezelschap levert kwaliteit

Theater Gnaffel heeft de afgelopen vier jaar bewezen een veelzijdig theatergezelschap te zijn met jeugdtheatervoorstellingen van hoog artistiek niveau. Dit bleek ondermeer uit de Zilveren en de Gouden Krekel die het gezelschap in 2006 en 2007 ontving voor haar producties ‘De Worstelaar’ en ‘De Hompelaar’. Prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Vereniging voor Schouwburg en Concertgebouw Directies aan de meest indrukwekkende jeugdtheaterproducties van het jaar. Het NFPK+ is positief over de artistieke kwaliteit van het werk van Gnaffel, dat volgens haar getuigt van zeggingskracht en authenticiteit, aldus vermeld in de beoordeling van de subsidieaanvraag. Gnaffel levert een bijdrage aan een evenwichtige geografische spreiding van standplaatsen van podiumkunstinstellingen over heel Nederland. Zij heeft tevens een belangrijke functie in de lokale en regionale culturele infrastructuur. Theater Gnaffel heeft een verdubbeling van het huidige subsidiebedrag aangevraagd en dit toegekend gekregen. De volledige beoordeling van Gnaffel en andere gezelschappen is te vinden op www.nfpk.nl.

Toekomstplannen

In de komende periode 2009-2012 zal Gnaffel de artistieke kern uitbreiden met een regisseur: Rob Vriens, met wie ook nu al wordt samengewerkt. Het gezelschap vindt zijn werkwijze en artistieke inbreng goed aansluiten bij de visie en manier van werken van Gnaffel. Door deze uitbreiding krijgt artistiek leider Elout Hol ook meer ruimte om het vakmanschap over te dragen aan jonge makers en spelers. Ook wil Gnaffel nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe vormgevingsaspecten ontwikkelen. Zij zoekt naar combinaties met andere disciplines, in het bijzonder met klassieke muziek en opera. Er zijn al concrete plannen met het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands KamerOpera Festival en Schat KamerOpera.

Binnenkort: twee premières in Zwolle

Traditiegetrouw speelt Gnaffel de premières van haar voorstellingen in eigen stad voordat ze op tournee gaan langs theaters en scholen in Nederland en België. De komende twee maanden dienen zich twee premières aan. Op 27 en 28 september is ‘De Koning en de rest’ te zien in Theater Odeon. Een voorstelling over een koning die na honderden jaren van leven zijn laatste dag doormaakt. Tijdens de Kinderboekenweek gaat in Theater Odeon de voorstelling ‘Al mijn later is met jou’ in première voor schoolkinderen van groep 7 en 8 van. Een voorstelling door jonge talentvolle theatermakers die gecoacht zijn in het poppenspel door Elout Hol. Deze voorstelling is voor iedereen toegankelijk op woensdagavond 8 oktober. Zie www.odeondespiegel.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer