Horecaondernemers en gemeente zoeken mogelijkheden in de 1,5 meter samenleving - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Horecaondernemers en gemeente zoeken mogelijkheden in de 1,5 meter samenleving

Zwolle – Veel horecaondernemers onderzoeken hoe ze na 1 juni hun bedrijf weer open kunnen stellen. Door de beperkende regels zullen ze aanzienlijk minder gasten kunnen ontvangen en daarmee hun omzet drastisch zien dalen.

Voor veel ondernemers wordt dit financieel lastig vol te houden. Daarom zetten Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle en de gemeente in op een gezamenlijke aanpak waarmee ze de ondernemers zoveel mogelijk willen ondersteunen. De maatregelen komen bovenop de bestaande Rijksmaatregelen en de al extra genomen ondersteuningsacties van de gemeente.

Als eerste worden de terrastijden van de horeca binnen de stadsgrachten van donderdag t/m zondag verruimd naar 02.00 uur. Het gaat om een pilot dat loopt tot eind 2020. Met een afvaardiging van de binnenstadbewoners (BBZ) is dit afgestemd, ze zullen ook bij de evaluatie ervan betrokken worden.

Daarnaast wordt onderzocht of terrassen vergroot kunnen worden, zodat er meer ruimte komt om gasten te ontvangen. Daarbij moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid voor hulpdiensten en toegankelijkheid voor minder validen.

Ook heeft het college besloten het initiatief te nemen en regie te voeren op gesprekken met ketenpartners voor de horecasector en andere sectoren. Rene de Heer: “Doel is de vitaliteit van de binnenstad te waarborgen. En, hulp aan een sector is het meest effectief wanneer de hele keten daaraan bijdraagt. We willen een open en gelijkwaardig gesprek organiseren met de horecasector en haar ketenpartners. We gaan praten met pandeigenaren, banken en brouwerijen. Daarbij zullen we kijken naar goede praktijkvoorbeelden in andere steden, zoals Breda en Deventer. Het doel van deze aanpak is om alle mogelijke obstakels verderop in de keten inzichtelijk, bespreekbaar en oplosbaar te maken.”

Om de situatie niet nog lastiger te maken voor de Zwolse horeca-ondernemers zal de gemeente het komende half jaar niet toestaan dat er nieuwe horecabedrijven in de binnenstad komen op plekken waar nu nog geen horeca zit. René de Heer: “Reeds bestaande ingediende en lopende projecten als de Statenzaal, de invulling van het oude politiebureau en een rooftopbar in het Broerenkwartier gaan gewoon door. Ook andere zogenaamde parels blijven welkom. Ook willen we graag meedenken met bestaande horecaondernemers die ruimte nodig hebben om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter regels.”

Ook de sectoren cultuur, evenementen en creatief ondernemerschap zijn, naast de horeca, van groot belang voor een vitale en bruisende binnenstad. Daarom onderzoekt het college welke maatregelen er genomen moeten worden om ook deze sectoren een goede start te kunnen geven vanaf het moment dat de beperkende maatregelen door het Rijk versoepeld worden.

Artikel delen: