Provinciehuis - Foto: Wouter Steenbergen
Provinciehuis
Foto: Wouter Steenbergen

ChristenUnie wil nieuwe kijk op water

Zwolle – Steeds vaker heeft Overijssel te maken met periodes van grote droogte. Met name in onze zandgronden wordt het watertekort steeds nijpender.

De provinciale fractie van de ChristenUnie wil dat het roer drastisch omgaat als het om waterbeleid gaat en stelt daarover indringende vragen aan het Provinciale college. “Tot voor kort was ons waterbeleid gericht op het zo snel mogelijk wegvoeren van overtollig regenwater,” vertelt Statenlid Arjan Hof van de ChristenUnie. “Dat is echt niet meer van deze tijd.”

In de waterschappen zijn traditiegetrouw de boeren flink vertegenwoordigd. Bij een te hoge grondwaterstand loopt de oogst schade op en daardoor de boer inkomsten mis. Waterbeheer organisaties moeten forse schadevergoedingen betalen aan de boer die door te veel water z’n land niet kan bewerken of de oogstopbrengst ziet afnemen. “Maar door de droogte van de afgelopen jaren zien agrariërs in bijvoorbeeld Twente de oogstopbrengst afnemen tot wel 40%,”weet Hof te vertellen.

“De droogte van deze tijd noopt ons tot een ander waterbeleid. Het kan niet zo zijn dat water snel wordt afgevoerd en vervolgens de natuur en landbouwgronden verdrogen. Dat kan door bijvoorbeeld het water ‘in reserve’ te zetten voor in droge tijden.”

De ChristenUnie wil van het provinciale college weten in hoeverre de keuze voor waterafvoer politiek of financieel wordt beïnvloed. Los daarvan kan de vraag gesteld worden of het water in de ondergrond überhaupt wel door de boeren zelf op peil gehouden moet worden.

De ChristenUnie vindt dat het helder moet worden wat toekomstbestendig waterbeheer in Overijssel voor effect kan hebben op de natuur en de landbouw, juist ook in relatie tot de klimaatuitdagingen waarvoor we staan. Hof ziet zijn gestelde vragen aan Gedeputeerde Staten als een opening van een lastige maar noodzakelijke discussie.

Artikel delen: