Wethouder Piek wijst Zwolle op Burendag

Zwolle – Op 20 september wordt voor de derde keer Burendag gevierd in Nederland. Het thema van Burendag is dit jaar: Kom in actie voor de buurt. Om de initiatieven van buurtbewoners te ondersteunen, stelt het Oranje Fonds 1 miljoen Euro ter beschikking. Ook buurtbewoners in Zwolle kunnen tot duizend Euro subsidie krijgen voor hun buurtactiviteiten op die dag.

Wethouder wijkgericht werken Gerrit Piek: ‘Het is een sympathiek landelijk programma waar Zwollenaren op aan kunnen haken. Ik heb gehoord dat vorig jaar de straat Sterrenkroos in Stadhagen ook heeft meegedaan. Als buurtbewoners iets op touw zetten en ze laten het mij weten, kom ik graag meehelpen!’ Buurtbewoners die samen op 20 september in actie komen  kunnen tot € 1.000 steun krijgen van het Oranje Fonds.

De buurtinitiatieven die gefinancierd worden moeten bijdragen aan de samenhang in de buurt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven als het plaatsen van beplanting, het verwijderen van graffiti of vuil, het opknappen van een speelplaats of het organiseren van een buurtmaaltijd. De landelijke organisatie geeft aan dat actieve buurten kans maken op 20 september bijzonder bezoek te krijgen.

De afnemende samenhang in de buurt was voor Douwe Egberts aanleiding om in 2006 Burendag te introduceren. Omdat de feestdag is uitgegroeid tot een nationaal fenomeen, vroeg Douwe Egberts het Oranje Fonds om het voortouw te nemen in de organisatie. Het fonds stimuleert initiatieven die de samenhang in Nederland bevorderen. Het Oranje Fonds stelt  €1.000.000,- beschikbaar om acties in de buurt te ondersteunen. Men kan een bijdrage krijgen van maximaal €1.000. Men kan nog tot 17 september aanvragen hiervoor doen. Meer informatie over de burendag is te vinden op de website www.burendag.nl .

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer