Hoge respons Buurt-voor-Buurt Onderzoek

Hoge respons Buurt-voor-Buurt Onderzoek

Zwolle – Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 levert maar liefst 10.597 volledig ingevulde vragenlijsten op. Dit is meer dan het onderzoek in 2018. De uitkomsten van het onderzoek geven daarmee inzicht in de beleving van de inwoners op stads-, wijk- en buurtniveau.

De respons wordt nu geanalyseerd en verwerkt tot rapportages. De rapportage op stadsniveau is naar verwachting in september gereed. De resultaten op wijk- en buurtniveau worden voor het einde van het jaar opgeleverd. Burgemeester Peter Snijders is blij met de hoge respons: “Het is ontzettend goed om te zien dat zoveel Zwollenaren zich betrokken voelen bij hun directe omgeving en de tijd nemen om hun mening daarover te geven. Dankzij hen kunnen we gericht actie ondernemen om Zwolle te verbeteren.”

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek wordt elke twee jaar uitgezet onder de Zwolse bevolking. Door middel van de vragenlijst krijgt de gemeente goed inzicht in de beleving, tevredenheid en zorgen van inwoners over hun buurt en wijk. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid op straat, sociale cohesie in de buurt of het voorzieningenniveau. Aan de hand van de uitkomsten de stelt gemeente haar beleid bij, en worden de resultaten gebruikt om samen met partners en inwoners aan de slag te gaan in de wijken.

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek is het grootste en meest omvangrijke onderzoek dat de gemeente Zwolle uitvoert, maar niet het enige. Via het burgerpanel wordt bijvoorbeeld een aantal keren per jaar een deel van de Zwolse bevolking gevraagd naar haar mening over thema’s en vraagstukken die in de gemeente Zwolle leven. Wilt u meedoen aan deze onderzoeken, meld u dan aan via www.zwolle.nl/burgerpanel.

Artikel delen: