Bijeenkomsten over Autisme Spectrum Stoornissen

Zwolle – De werkgroep NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)organiseert thema bijeenkomsten en probeert op deze manier ouders, partners, belangstellenden, hulpverleners etc. te voorzien van informatie over ASS: Autisme Spectrum Stoornissen

Voor deze bijeenkomsten worden meestal ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Zij hebben vaak jarenlange ervaring vanuit hun werk – en/of thuissituatie. Naast deze themabijeenkomsten organiseert NVA informatie inlopen in de regionale bibliotheken. De aanwezigheid bij o.a. ouderavonden op scholen of een lezing van Colette de Bruin wordt op prijs gesteld. Met organisatie als MEE IJsseloevers, RFvO en BALANS organiseert NVA gezamenlijk informatieve activiteiten. In Steenwijk worden in huiselijke kring koffie-ochtenden georganiseerd. Dit kan ook in Zwolle en/of Kampen als daar belangstelling voor is.

NVA, MEE IJsseloevers en RFvO Zwolle:

Voorlichtingsbijeenkomsten Rugzakje en onderwijs

Zwolle: 7 oktober (kantoor MEE)

Tijd: 19.30-21.30 uur. Entree: gratis

Doel: Ouders van kinderen die voor keuze

regulier of speciaal onderwijs staan

informeren over rugzakje, mogelijkheden

en onmogelijkheden, ervaringen van andere ouders, scholen en ambulant begeleiders

Doelgroep: Ouders van kinderen met:

ASS (NVA), verstandelijke beperking (RfvO)

lichamelijke/meervoudige beperking (BOSK)

AD(H)D etc.(BALANS)

================

Informatiebijeenkomsten Zwolle

10 sept   ASS bij kinderen

Agnes van der Stouwe

12 nov   Ondersteuning bij thuis,-zelfstandig, – begeleid of – beschermd wonen

RIBW Paul Mertens  

Plaats: Rode Kruisgebouw 

Brahmsstr. 5 8031 DB Zwolle

Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Zaal open: 19.15 uur. 

Entree: NVA-leden € 3,00, niet leden € 4,00

Opgave: (gewenst)  tel.: 06-17841425

nva-zwolle@hotmail.com 

28 jan  ASS en puberteit

Dimence Zwolle

22 april  ASS en een eetstoornis

Baukje van Kesteren

Lokatie op het moment nog niet bekend

============

Wilt u een themabijeenkomst bezoeken?

Hebt u interesse voor een koffieochtend?

U kunt zich telefonisch of per email voor deze activiteiten opgeven.

Op www.autisme-nva.nl kunt u ook het aanmeldingsformulier vinden.

Artikel delen:

Reageer