Cibap biedt internationale bacheloropleiding aan - Foto: Mark Monsma
Foto: Mark Monsma

Cibap biedt internationale bacheloropleiding aan

Zwolle – Cibap vakschool voor vormgeving in Zwolle is door de University of Northampton (UK) geaccrediteerd om een excellentietraject in de vorm van een bacheloropleiding aan te bieden.

Cibap studenten kunnen binnen de studieduur van hun mbo niveau 4 opleiding, via de excellentieroute, nu ook hun Bachelor Visual Communication behalen. Cibap werkt hierin samen met de Universtity of Northampton. Studenten kunnen zich met aanzienlijke extra inzet verdiepen in het vakgebied visuele communicatie. Het vormt daarmee een plus op de opleidingen Mediavormgever en Ruimtelijk Vormgever.

Deze internationale Bacheloropleiding is in het Engels en kan in zijn geheel op het Cibap worden afgerond. In het derde jaar van de mbo-opleiding lopen de studenten een half jaar stage in het buitenland. Met extra lessen volgen de studenten eerst de zogenaamde Bridging module, een voorbereiding op de Bachelor. Als zij hier voor slagen, hun Cambridge examen hebben gehaald en zij er met hun niveau 4 opleiding goed voor staan, stromen de studenten door naar de excellentieroute. Als zij deze met goed gevolg hebben afgerond ontvangen zij de internationale bachelorgraad.

Met het diploma van deze universiteit, kunnen studenten aan het werk voor internationale bedrijven in binnen- en buitenland, of doorstuderen in een internationale master. Kenmerk van deze opleiding is de combinatie van geschreven en meervoudige visuele communicatie.

Cor de Koning: “Dit opleidingstraject is bij uitstek geschikt voor studenten met een havodiploma. Zij kunnen in een kort tijdsbestek twee diploma’s halen: een vormgeversdiploma en de internationale bachelor visual communication.

Cibap Next wil deze opleiding vanaf 2021 ook aanbieden voor alumni van creatieve vakscholen in Nederland. Dit doet Cibap Next in samenwerking met SintLucasNXT in Eindhoven. SintLucas en Cibap sloten in een 2016 een samenwerkingsovereenkomst met als doel nieuwe opleidingsroutes te ontwikkelen voor de Creatieve Industrie.

Artikel delen: