D66 verwerpt geheimhouding rapport Be Quick ’28

Zwolle – De Zwolse Raad wordt komende maandag voorgesteld geheimhouding voor 5 jaar te leggen op “Rapport van bevindingen inzake nieuwbouw Be Quick ’28″. D66 Zwolle is tegen deze geheimhouding. Be Quick ’28 staat maandagavond op de raadsagenda omdat het College van B&W voorstelt om de voetbalvereniging een extra subsidie van 133.000 euro te verstrekken.

D66 Zwolle is tegen de geheimhouding, omdat de uitzonderingsbepaling artikel 10 lid 2.b spreekt over belangen van de gemeente, die door openbaarheid geschaad zouden worden. Volgens D66 spelen die hier geen rol. De partij vindt dat bij bekrachtigen van de geheimhouding door de Raad de Raad zichzelf over het onderwerp Be Quick ’28 in dezelfde raadpleinvergadering de mond snoert. Verder vindt D66 dat door bekrachtigen van de geheimhouding de door PvdA-wethouder Martin Knol toegezegde publieke financiele verantwoording over het Oosterenkcomplex kort na de oplevering (maart/april 2009) gedurende de komende 5 jaar (t/m 2013) tot de onmogelijkheden behoort. D66 vindt dan ook, dat de Zwolse Raad het geheimhoudingsvoorstel moet verwerpen. “In Zwolle, Thorbecke Stad bij uitstek, dient de publieke zaak publiek door de Raad en B&W te worden behandeld.”

D66 vindt het bijzonder vreemd dat de raad geheimhouding wordt opgelegd, terwijl leden van Be Quick de financiele problemen en alle in en outs kennen.

Zelle: “Bovendien is er geen gemeentelijk belang in het geding. Eventueel alleen  vragen om er prudent mee om te gaan. Voorts worden wij als raad de mond gesnoerd om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en wil ik jullie de onderstaande wettekst niet onthouden.”
 
Het aangehaalde WOB-artikel luidt:
 
Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
b.de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 
Waarom zouden de economische of finananciele belangen van de gemeente Zwolle kunnen worden geschaad, vraagt fractievoorzitter Jan J. Zelle zich af.

Artikel delen:
Reacties 60
 1. Prudent? “Mond gesnoerd, dus verwerping geheimhouding”, klinkt populistisch. Op zich ben ik natuurlijk voor “altijd openheid over” vermoed hier een addertje.


  Maak melding

 2. nou wat een achterbakse oplossing weer, zekers weer een idee van onze rooie rakkers. dat hierna de belastingdienst ook nog ff langskomt bij het altijd gezellige bq wordt zeker ook in de doofpot gedaan. met sportgroeten.


  Maak melding

 3. Bovendien weet JJ Zelle natuurlijk zelf de reden van dit:

  dat de raad geheimhouding wordt opgelegd, terwijl leden van Be Quick de financiele problemen en alle in en outs kennen.

  . Maar die reden lees ik hier (natuurlijk) niet…..


  Maak melding

 4. Stinkende zaak
  Wat is er toch steeds mis rond het stadion?
  Er is speciaal een geheimhoudingsverordening voor opgetuigd.
  Twijfelachtige huurcontracten.
  Zogenaamde onvoorziene bijkomende kosten.
  Het stink. Het stink. Het stink verschrikkelijk.
  Wie heeft er met zijn vinger in de strooppot gezeten.  Maak melding

 5. Als je iets in de doofpot wil stoppen moet je wel wat slinksers verzinnen.
  Nu al op Zwolleweblog.
  Wat een kansloze losers.
  En inderdaad… het stinkt hier enorm. Wat een ruft!!! ;D


  Maak melding

 6. Dit is idd wel een heel erg slecht signaal! Hoe durven ze zo schaamteloos zichzelf af te schermen! Ik kan mij niet voorstellen dat dit geen staart(je) gaat krijgen. Heel goed dat D66 hier tegen in gaat… Kan ik hier als burger geen aangifte van doen? Ik vind dit absoluut niet kunnen!


  Maak melding

 7. In principe ben ik ook voor openheid, maar als Zelle zich er mee gaat bemoeien begint het ineens te lijken op revanche/wraakgevoelens. Sterker nog, ik lees alleen nog maar iets van deze man als het het nieuwe stadioncomplex betreft. Hetzelfde geldt voor “ikke”. Wat is nu precies de relatie “Zelle”/”Ikke”?


  Maak melding

 8. @ Magic, heb ook enige bedenkingen bij het ten tonele verschijnen van sommige personen :'( Denk echter dat hij die paar vraagjes hier nog wel beantwoordt.


  Maak melding

 9. Gelukkig hebben we een kersvers lid van de partij onder de reageerders. Misschien wil hij zijn licht eens over de zaak laten schijnen? Dat er bij BQ van alles mis is, wil ik overigens van harte geloven.


  Maak melding

 10. @Magic
  Beste Magic , er is tussen Zelle en ikke geen enkele relatie (ik ken hem wel en hij mij van verre).
  Wel begrepen wij beiden en met ons velen dat een stadion op deze plek alleen maar met problemen gepaard kon gaan.
  B.V. het niet doorgaan van evenementen in het stadion i.v.m. geluidsbelasting.
  Wij zijn niet tegen een goed stadion voor de FC evenals goede speelvelden voor Be-quick en hadden graag grote artiesten naar Zwolle gehaald maar zagen dat andere belanghebbenden (projectontwikkelaars en makelaars) beide voetbalverenigingen en misschien ambtenaren en bestuurders voor hun karretje spanden.
  Het gevolg is dat er voortdurend gemarchandeerd moet worden en dingen zoals bijvoorbeeld een simpele garantstelling geheim gehouden moet worden.
  Daarom moet je je altijd afvragen wie er nog meer profijt uit trekt.
  En dat niet alleen bij het stadion.  Maak melding

 11. Geheimhouding ??? over wat!!!!
  Be Quick heeft:
  *Een tekort van 300.000 euro.
  * Op de tegoeden van de stichting is beslag gelegd door de Fiscus.
  * De stichting heeft een schuld van ongeveer 70,000 euro aan de fiscus.
  *Bestuurders hebben geen enkele moeite gedaan dit tekort tijdens de bouw weg te werken.
  * Bestuurders sturen bewust aan op een faillisement van de vereniging.
  * De bank kent de financiele situatie en wil niet verder gaan dan 100,000 euro finaciering.
  * De afgelopen jaren heeft de gemeente al 70,000 euro op de rekening van Be Quick gestort om tekorten weg te werken.
  * Stichting laat vereniging opdraaien voor bouwkosten die alleen gemaakt zijn voor de stichting ( tribune, sponsorroom, kleedkamers, etc.)
  *De opgevoerde meerprijzen worden verder niet onderzocht, en voor zoete koek aangenomen.
  Wat voor geheim moet er bewaard worden, of is het alleen maar bedoeld om de discussie die heel erg speelt binnen het zwolsche wereldje te laten doodbloeden.
  Kan de wethouder en de raad straks na een genomen beslissing zeggen ” helaas was u niet op de hoogte van het accountants onderzoek, deze is geheim en ik mag hier verder geen mededelingen over doen, maar anders zou u zondermeer onze beslissing accepteren.
  Politiek spelletje, gebeurd zo vaak.


  Maak melding

 12. Opdoeken
  IK ZEG OPDOEKEN DIE BOEL!!!!!!! ;D ;D ;D ;D

  Ze hebben er zelf een puinhoop van gemaakt en moeten dus nu ook op de blaren zitten. Ze proberen nu gewoon een spelletje te spelen door te gemeente erbij te betrekken, omdat zij denken dat de gemeente toch wel over de brug komt, omdat er anders een hagelnieuw sportpark ligt.


  Maak melding

 13. Geheimhouding?! het gaat hier toch niet over de stukken van de jaarvergadering van de communistische partij of de locaties van strategische raketten in Iran.
  Kom op zeg, een voetbalvereniging flest willens en wetens de boel en de zwolse burger moet er voor opdraaien.
  Diezelfde burger wil dan ook wel graag weten waarom gemeensschapgeld in een (betalende) amateurclub wordt gestoken die in in Zwolle weinig tot geen aanhang heeft.


  Maak melding

 14. Begrijp dat Be Quick zich morgenavond ook mag verweren in de raadszaal. De raad beslist pas later of het kiest voor een gift, lening of g??n bijdrage.

  Later = week of 2,3?  Maak melding

 15. Geheim/Later beslissen
  Vanmiddag 1 september 2008 om 14:14 uur meldde de raadsgriffie aan de raadsleden:
  Agendapunt 4: Bekrachtiging geheimhouding: hierover volgt nog nader bericht. N.B.: Een onderzoek hierna is donderdagmiddag 28 augusutus 2008 gestart door de raadsgriffie.

  Sinds een paar weken kent de Zwolse Raad geen commissievergaderingen te voorbereiding op de Raad, maar raadspleinvergaderingen. Daarvan zijn er 3 typen:
  – Informatieronde/Vragenronde over geagendeerd onderwerp.
  – Meningsvorming.
  – Besluitronde.

  BeQuick28 komt vanavond in de informatieronde aan de orde, waarbij de raadsfracties om verduidelijking/toelichting vragen aan wethouder(s) en eventuele derden. Vanavond zal slechts aan het eind van de informatieronde een procedurebesluit over het vervolg in het Raadsplein (meningsvorming en/of besluitronde) worden genomen.

  Het vervolg kan in principe iedere maandag, maar maandag 15 september 2008 staat in het vergaderrooster als vergadervrij. Mij is niet bekend of er een minimaal aantal weken dient te zitten tussen de informatieronde en het vervolg.


  Maak melding

 16. Had het nog even onder de aandacht willen brengen. Mooi dat jij dat doet Martin. Aan het eind van de inforonde wordt zéker een procedurebesluit over

  in het Raadsplein (meningsvorming en/of besluitronde)

  genomen?

  Het lijkt zwaar voor de hand liggend dat er dan op zijn vroegst 15/9 “spijkers met koppen worden geslagen”. Dat is verdorie ook nog 14 dagen weg!


  Maak melding

 17. Raadplein en Ledenvergadering BeQuick’28 op maandagavond 22/9?
  Als de vergadervrije 15/9 gehandhaafd blijft, ligt 22/9 eerder voor de hand. Die kan dan samenvallen met een extra-ledenvergadering van BeQuick’28 op die avond:

  Extra ledenvergadering

  Het bestuur van Be Quick ’28 heeft besloten om op 22 september een extra ledenvergadering te organiseren, waar de volgende onderwerpen ter sprake komen:
  – Vrijwilligersbeleid
  – Financiele zaken (niet de jaarcijfers en de begroting)
  – Bestuurssamenstelling

  Aanvang 20.00 uur Kantine Be Quick ’28


  Maak melding

 18. Volgende week al, voortvarend! Martin rept over de 15e of 22e. Ben benieuwd. Is die BQ-ledenvergadering waarschijnlijk na de besluitvorming.

  Martin Jongkoen gister:

  BeQuick28 komt vanavond in de informatieronde aan de orde, waarbij de raadsfracties om verduidelijking/toelichting vragen aan wethouder(s) en eventuele derden. Vanavond zal slechts aan het eind van de informatieronde een procedurebesluit over het vervolg in het Raadsplein (meningsvorming en/of besluitronde) worden genomen.

  Blijkbaar word er volgende week maandag een besluit genomen.


  Maak melding

 19. In de allerallereerste plaats elke cent aan kunst (de Spiegel) en aan sport (het nieuwe stadion) is nmm zeer welbesteed.
  Eerlijk gezegd interesseert me dan eigenlijk nauwelijke een vervolg discussie over vermeende extra kosten en andere stelposten die onvermijdelijk aan het eind van zo een complexe bouw te melden zijn.
  Theaters en stadions zijn fantastische ontmoetingsplekken voor een stad, waarrond zich een uiterst belangrijk sociaal leven kan ontwikkelen.
  En het interesseert me nog minder en ik ben er absoluut niet verbaasd over dat na deze krankzinnige ‘rit’ langs alle voetangels en klemmen opgesteld door een bonte stoet van tegenstanders van het stadion er een aantal forse veren zijn gelaten. Zoals Venema (voorzitter van Be Quick ’28 ) al heeft gemeld was zijn onvermijdelijke koppeling met het nieuwbouwcomplex de belangrijkste oorzaak van de grote strop en gezien de enorme vertraging door alle kleinzielige bemoeienis valt dit bedrag nog mee. En dan te bedenken dat (politieke) partijen ook nog graag Brussel aan de broek hadden willen laten hangen van de stadionontwikkelaars . Gelukkig zag Nellie uit Brussel geen enkele aanleiding daartoe … 😀


  Maak melding

 20. @ Walter, als je toch aan het herlezen bent. Hier staan genoeg meningen en argumenten, ik wilde deze discussie ff laten voor wat ie was Be Quick, hoe nu verder?[/url]


  Maak melding

 21. Hoor net uit betrouwbare bron dat de vordering van de belasting aan de stichting aan 130.000 euro is.
  Venema schrijft in de krant “minder dan 100,000 euro” hij staat dus keihard te liegen.
  Wie gaat nu eindelijk die post meerprijzen kontroleren die door Venema wordt opgevoerd.
  Deze is alleen maar bedoeld om het tekort in de stichting weg te werken.


  Maak melding

 22. Raadsvoorstel Subsidieverlening Be Quick

  De raad wordt ten aanzien van een subsidieverlening aan Be Quick een drietal besluiten voorgelegd:

  – geen bijdrage aan Be Quick te verstrekken en het risico te aanvaarden dat de club failliet gaat; of
  – Be Quick een lening verstrekken ad. ?? 133.000,- waarvan de aflossing ingaat per 2013; of
  in te stemmen met het advies van het college van B&W en voor
  – Be Quick een bijdrage van ?? 133.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien concern 2008.

  De vraag die voorligt is de keuze voor een van de drie bovenstaande varianten en de consequenties van de voorgestelde keuze (m.n. precedentwerking).

  In 2004 heeft de gemeente met Stadion Ontwikkeling Zwolle (SOZ) de gronduitgifte- en realisatieovereenkomst gesloten. Essentieel onderdeel van deze overeenkomst is dat partijen overeengekomen zijn dat SOZ het totale sportpark Ceintuurbaan aanlegt, inclusief een clubgebouw voor Be Quick met voldoende kleedkamers. In een later stadium heeft Be Quick er eenzijdig voor gekozen de contractuele relatie met de ontwikkelaar los te laten en het clubhuis en de kleedkamers zelf te (laten) bouwen. Eind 2007 heeft Be Quick de gemeente per brief laten weten dat er (na aanvullende bijdragen van de gemeente) een ernstig financieel tekort was ontstaan op de bouw van het clubhuis en de kleedkamers. Om inzicht te krijgen in de grootte van het tekort, hoe het tekort ontstaan en opgebouwd is, heeft de gemeente een accountantsonderzoek laten doen. In het raadsvoorstel worden de argumenten voor de drie bovengenoemde beslispunten uitvoering weergegeven. Het voorstel is op 1 september 2008 aan de orde geweest in de informatieronde.


  Maak melding

 23. Beetje ingewikkeld verhaald dit, maar het zal er vast weer op neerkomen dat de Zwolse burger betaald…….en geheimhouding binnen de gemeenteraad zou helemaal absurd zijn; ik dacht dat men ging voor openheid van bestuur en transparantie? Samen maken we de stad…jaja..wanneer het zo uitkomt…pffffff


  Maak melding

 24. Dat de Gemeente de heer B. Venema nog als gesprekspartner serieus neemt is echt onbegrijpelijk. Met deze ritselaar zijn toch geen afspraken te maken. Ja je kunt wel afspraken maken maar hij komt ze gewoon niet na. Wanbeheer mag toch niet beloond worden!! Als dat zo is dat is het hek van dam.


  Maak melding

 25. De gemeente heeft een accountantsonderzoek laten doen ????.
  Laten ze een bouwkundige of een architect onderzoek laten doen naar de opgevoerde meerprijzen door de bouwer, een accountant heeft hier echt geen kaas van gegeten.
  Ik ben echt benieuwd wat er dan naar buiten komt!!!!
  Verder hoor ik dat de bouwkundige staat van de tribune niet in orde is bevonden.
  Er zitten vast nog meer lijken in de kast.
  De vereniging mag zeker niet failliet gaan, maar de stichting heeft niets dan ellende gebracht voor de vereniging.
  Deze bestuurders proberen op slinkse wijze weer contanten te pompen in de stichting over de rug van de vereniging.
  DOE DAAR WAT AAN !!!!!
  Waarom heeft de raad dit nu niet door, of laten zij zich net zo bij de neus nemen als de leden van Be Quick.


  Maak melding

 26. Venema heeft maandag tijdens de inforonde voor de gemeenteraad gezegd dat de financiële problemen vooral zijn veroorzaakt door de koppeling van de bouw van het FC-stadion en het nieuwe Be Quick-complex. Het “zwarte pieten” en “handen schoonwassen” lijkt in volle gang.


  Maak melding

 27. Ach wat maken die paar ton toch uit??
  Als ze die windmolens gaan plaatsen dan gaat het overvele miljoenen aan planschade die de gemeente moet ophoesten 🙂

  Voor de goede orde.Persoonlijk vind ik dat een vereniging zich zelf moet kunnnen bedruipen en als dat niet kan weg er mee.
  Ze hebben ruim 800 leden hoorde ik maandag tijdens de vergadering.Oplossing :geef 800 aandelen uit van 150 euro en verkoop die aan de leden.Loot elk jaar honderd aandelen uit en betaal voor elk aandeel 160 euro terug.


  Maak melding

 28. Geheimhouding
  Vlak voor de raadsvergadering is de raad voorgesteld, namen van personen en bedrijven in het accountantsrapport uit privacy-overwegingen geheim (voor 5 jaar?) te verklaren.

  Jan Zelle (D66) heeft daartegen gestemd om de volgende redenen:

  1. Stuk eerder overlegd zonder geheimhouding en er is eerder door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Zwolle gemeld, dat stukken achteraf niet geheim kunnen worden verklaard.
  2. Als door B&W wel geheimhouding was opgelegd, dan diende de Raad dit in de eerstvolgende raadvergadering te bekrachtigen. Dat is niet gebeurd en kan dus niet meer.
  3. Openbaar maken schaadt de privacy niet, maar het handelen door de personen en/of bedrijven zelf.
  4. Bij het handelen van personen gaat het niet om het handelen als privé-persoon, maar het handelen als bestuurder. Dan is privacy niet in het geding.
  5. Als in de discussie geen namen uit het rapport mogen worden genoemd, worden er juist andere personen (ten onrechte) beschadigd. Als raadslid spreek je dan bijvoorbeeld over “een voorzitter bij BeQuick28” (van de vereniging of de stichting?) of “een bestuurslid” (voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen bestuurslid?).

  Overige fracties (PBZ niet aanwezig) – m.u.v. Swollwacht – “bekrachtigden” niettemin blindelings op aangeven van de burgemeester de geheimhouding op dit punt.


  Maak melding

 29. Concept-verslag Raad 1 september 2008:

  Raadsvoorstel Subsidieverlening Be Quick

  Voor dit onderwerp nemen dhr. B. Venema (voorzitter Be Quick ??28) en dhr. L. de Jong (voorzitter Sportraad Zwolle) plaats achter de Collegetafel.
  De inbreng van dhr. Venema is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd.

  In zijn bijdrage zegt dhr. De Jong dat Be Quick ??28 met de bouw van haar nieuwe accommodatie in een complex project is gestapt. De gemeente moet zich inspannen om het faillissement van Be Quick ??28 te voorkomen. Er is een soort van schuldhulpverlening nodig.

  Veel sportverenigingen, zegt dhr. De Jong, betrekken dit voorstel op hun eigen situatie. Bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe accommodatie willen of omdat ze er financieel niet goed voor staan. Ze kijken dus extra goed naar wat er met dit voorstel gebeurt.

  Dhr. De Jong zegt ook te kijken naar de algehele financiële situatie van de sport in Zwolle. Er komen nog enkele serieuze voorstellen aan, zegt hij, zoals over het accommodatiebeleid.

  Hij roept de Raad op kritisch naar dit voorstel te kijken, transparant te zijn bij de afwegingen en tot een zakelijk voorstel te komen.

  Hierna is er voor de Raadsleden gelegenheid informatieve vragen te stellen aan de wethouder, dhr. Venema en dhr. De Jong.

  Dhr. Dogger (Swollwacht) vraagt waarom dhr. Venema niet eerder naar de Raad is gekomen, het orgaan dat tot de koppeling stadion / Be Quick ??28 heeft besloten. Waarom heeft hij de gevolgen van deze koppeling niet eerder aan de Raad voorgelegd?

  Dhr. Venema zegt dat het om een complex project ging met vertragingen. Be Quick ??28 heeft 8.5 jaar moeten wachten op een nieuwe accommodatie. De continuïteit heeft daarbij zwaar gewogen. Alle hick ups heeft Be Quick ??28 voor lief genomen. De laatste 5 à 6 maanden werd duidelijk dat het tot financiële problemen leidde.
  Er is toen voor gekozen het probleem voor te leggen aan de wethouder en de ambtenaren in de Stuurgroep.

  Dhr. Van Boven (ChristenUnie) citeert uit het Raadsvoorstel (pag. 2/7): ⤽De club had dus eerder kunnen ingrijpen en bijvoorbeeld tot kostenbesparingen kunnen besluiten.⤝ Wat is het commentaar van dhr. Venema hierop?

  Dhr. Venema zegt dat de vereniging hard op de rem heeft getrapt. Er is een stevige bezuinigingsronde geweest.

  Dhr. Mussche (PvdA) vraagt naar de rol van Be Quick ??28. Waarom zijn er geen sponsorgelden van Be Quick ??28 Prestatief naar de verenging gegaan om het tekort te dekken? Wat zijn de consequenties als er geen subsidie komt? Waarom is ??schuldhulpverlening?? geen oplossing? In het Raadsvoorstel wordt ook gesproken over matig financieel management, zegt dhr. Mussche. Is het niet tijd voor maatregelen?
  Aan dhr. De Jong vraagt dhr. Mussche wat er gebeurt, mocht Be Quick ??28 failliet gaan.

  Dhr. Venema zegt dat de vereniging Be Quick ??28, na het bekend worden van de tekorten, maximaal heeft bespaard. De Stichting Prestatief en de vereniging zijn financieel, organisatorisch, juridisch en fiscaal gescheiden. Er is geen relatie tussen.
  Over de gevolgen van een eventueel ??neen?? van de Raad, zegt dhr. Venema dat de exploitatie quitte draait. Het eigen vermogen van de vereniging is 0. Als Be Quick ??28 zijn verplichtingen niet nakomt, zijn er twee bouwers die een faillissement kunnen aanvragen.
  De vereniging, zegt dhr. Venema, wordt al 30, 40 jaar uitstekend geleid, ook financieel. In dit specifieke project zijn fouten gemaakt.

  Dhr. De Jong zegt dat de gevolgen van een faillissement complex zijn. Het is aangrijpend en zal een schokeffect geven bij andere verenigingen. Als de gemeente Be Quick ??28 niet steunt, is dat een slecht signaal richting de andere verenigingen.

  Dhr. De Jong spreekt van ??een zakelijke oplossing zonder precedentwerking??, zegt dhr. Van der Kooy (VVD). Heeft de Sportraad een voorstel? Is de Sportraad door de wethouder betrokken? Is de Sportraad om een mening gevraagd?
  Aan dhr. Venema vraagt dhr. Van der Kooy of Be Quick ??28 een lening aan kan.

  Dhr. De Jong zegt dat de Sportraad de suggestie schuldhulpverlening niet verder invult. De Sportraad heeft meer gegevens nodig om tot een voorstel te komen. Die gegevens ontbreken. Er is geen contact met de wethouder geweest.

  Of Be Quick ??28 een lening aan kan, zegt dhr. Venema, is afhankelijk van de condities: rentepercentage, aflossingstermijn et cetera. De lening bij de bank is gebaseerd op het huidige ledenaantal. Gunstig is dat de vereniging een groei van het ledenaantal doormaakt.

  Dhr. Van Harten (GroenLinks / De Groenen) vraagt of dhr. Venema hard kan maken dat de extra bouwtijd voor het stadion, Be Quick ??28 geld gekost heeft. En zo ja, hoeveel? Waarom is er een extra kleedkamer gebouwd?

  Dhr. Venema zegt een specificatie te kunnen geven van elke overschrijding, met oorzaak en tot in detail. De extra kleedkamer is er omdat Be Quick ??28 een bloeiende tak damesvoetbal heeft.

  Dhr. Van Boven (ChristenUnie) dankt dhr. De Jong en dhr. Venema voor de beantwoording van de vragen. Hij vraagt aan de wethouder of er in het geval er een lening verstrekt wordt, de gemeente daar dan condities aan verbindt. Is overwogen een aparte planschadeprocedure te volgen?
  Aan dhr. Venema vraagt hij op welk moment Be Quick ??28 ingegrepen heeft. Waarom heeft de Raad een verantwoordelijkheid in deze? Be Quick ??28 heeft zelf toch het besluit genomen zelf te gaan bouwen?

  Wethouder Knol zegt dat de gemeente condities verbindt aan een lening. Planschade is niet aan de orde en is niet overwogen.

  In april 2007 was er inzicht in de omvang van de overschrijding, zegt dhr. Venema. Het tekort van ?? 364.000 is toen teruggebracht naar iets boven de ?? 300.000. Sommige werkzaamheden waren niet meer te stoppen. Een eenmaal in aanbouw zijnde kleedkamer breek je niet weer af.
  Achteraf gezien, zegt dhr. Venema, is er onvoldoende communicatie geweest tussen de vereniging en de Gemeenteraad over de stap van Be Quick ??28 om zelf te gaan bouwen.

  Dhr. Van der Veen (CDA) vraagt hoe Be Quick ??28 wil komen tot een dekking van het tekort. Heeft Be Quick ??28 de projectontwikkelaar verantwoordelijk gesteld voor de kosten van versnelling?
  Aan wethouder Knol vraagt hij wanneer Be Quick ??28 hem een verzoek voor een subsidie heeft gedaan. De gemeente is eigenaar van de kleedaccommodatie en de velden. Kan de gemeente worden aangesproken? Welke relatie ligt er met de bouw van het stadion?

  Aanvullend vraagt dhr. Dogger (Swollwacht) waarom de wethouder de Raad niet direct geïnformeerd heeft.

  Wethouder Knol zegt dat een verzoek van Be Quick ??28 hem in september 2007 bereikte. Toen bleek dat er een probleem was ontstaan. Hij is niet direct naar de Raad gestapt omdat de omvang en de oorzaken van het probleem nog onvoldoende duidelijk waren.
  Tijdens een door hen georganiseerde informatieavond heeft Be Quick ??28 ook de toen aanwezige Raadsleden geïnformeerd.
  De wethouder is van mening dat schuldeisers de gemeente niet kunnen aanspreken: Be Quick ??28 was opdrachtgever, niet de gemeente.

  Dhr. Venema zegt dat Be Quick ??28 de verantwoordelijkheid voor het tekort niet bij de gemeente legt. Wel was vanaf het begin met het voor de kleedkamers beschikbare bedrag duidelijk dat het moeilijk kon worden, zegt hij.
  De lening van de bank aan Be Quick ??28 is een gekoppelde: de projectontwikkelaar, de gemeente en Be Quick ??28 moeten meedoen. Als één van de partijen niet meedoet, vervalt de lening.
  Dhr. Venema merkt verder op dat een goed functionerend eerste elftal een gunstige invloed heeft op de financiën van de vereniging.

  Wethouder Knol wijst er op dat hij eerder al een vertrouwelijke Raadsbrief naar de Raadsleden heeft gestuurd.
  Het hoofddoel van het totale project noemt hij een goed stadion, zonder dat daarbinnen problemen zitten.

  De Griffie draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke brief die de wethouder vorig jaar naar de Raadsleden zond, opnieuw naar hen toe komt.

  Dhr. Dogger (Swollwacht) vraagt hoe de aanbevelingen van de Rekenkamer over het omgaan met risico??s bij majeure projecten zich verhouden met de nu bij Be Quick ??28 ontstane situatie.

  Wethouder Knol antwoordt dat de door Be Quick ??28 belegde informatiebijeenkomst en zijn vertrouwelijke brief passen binnen risicomanagement. De opdracht die de gemeente heeft verstrekt aan KPMG past daar eveneens bij.

  Dhr. Dogger (Swollwacht) vraagt of de opdracht aan KPMG in het Presidium is geweest.

  Neen, zegt wethouder Knol, dit was een eigenstandige verantwoordelijkheid van het College om tot een goede onderbouwing van het Raadsvoorstel te kunnen komen.

  De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en vraagt naar het standpunt van de Raad over het verdere vervolg.

  Het standpunt van de Raad is dat de debatvraag tijdens de meningsvormingronde het voorstel van het College met de 3 opties betreft: geen bijdrage, een lening verstrekken of een subsidie verstrekken. Daarbij kan de Raad een uitspraak doen over de keuze van het College.
  Een meerderheid van de Raad, de fracties van VVD, CDA, PvdA, SP en GroenLinks / De Groenen, is van mening dat dit debat op zo kort mogelijke termijn moet plaatsvinden: 8 september.


  Maak melding

 30. De Stichting Prestatief en de vereniging zijn financieel, organisatorisch, juridisch en fiscaal gescheiden. Er is geen relatie tussen. Hier gaat het nu om gewoon de club uitkleden en de geldstromen via de stichting laten lopen, en dan Gemeenschap voor het wanbeleid laten opdraaien, ongelovelijk. Ik kan het niet volgen als de gemeente raad hier in trapt.  Maak melding

 31. Beste Dick,

  – M.b.t. geheimhouding: Juridische kennis B&W/Raad is opnieuw
  minimaal gebleken.
  – Uit concept-verslag is geen meerderheidsstandpunt te halen, maar
  daar is meningsvorming 8/9 voor (22/9 Raadsbesluit?).

  Dhr. Venema deponeert zijn vuil bij anderen voor de deur en loopt hard weg voor zijn al dan niet, verkeerd of te laat genomen verantwoorde-lijkheden als sportbestuurder. Benieuwd of de raadsmeerderheid dit ook nog eens beloont met een schenking of lening van 133.000 euro.


  Maak melding

 32. @ Martin: Bedankt voor je info. De gemeente heeft toch de beschikking over een hele juridische afdeling? Daar moet toch voldoende juridische kennis zitten zou je zeggen.
  Dit lijkt ook een vreemde verklaring van Venema:

  Venema heeft maandag tijdens de inforonde voor de gemeenteraad gezegd dat de financiële problemen vooral zijn veroorzaakt door de koppeling van de bouw van het FC-stadion en het nieuwe Be Quick-complex. Het “zwarte pieten” en “handen schoonwassen” lijkt in volle gang.

  Venema zou toch sowieso niet lang meer bij Be-Quick blijven? Er is natuurlijk tevoren wel een hoop gedonder geweest voor BQ eindelijk daar kwam waar ze nu zitten. Velen lijken die “Stichtingsconstructie” belachelijk en clubvervremend te vinden. Denk dat een meerderheid de voetbalclub niet failliet wil laten gaan. We wachten af.


  Maak melding

 33. onderstaande uitspraken en citaten roepen bij mij vragen op die ik wel eens beantwoordt zou willen zien door de Heer Venema op 8 september:

  De heer Venema zegt De Stichting Prestatief en de vereniging zijn financieel, organisatorisch, juridisch en fiscaal gescheiden. Er is geen relatie tussen.

  Waarom moet de vereniging dan wel alle kosten dragen van de tribune, de abnormaal grote kleedkamers voor de voetballers van de stichting, de sponsorruimte voor de sponsors van de stichting,
  het krachthonk voor de voetballers van de stichting, etc.etc.

  Dhr. Venema zegt dat de vereniging hard op de rem heeft getrapt. Er is een stevige bezuinigingsronde geweest.

  Laat de Heer Venema dan eens aangeven welke bezuinigingen hij dan heeft doorgevoerd,
  En waarom is er bij aanvang van de bouw niet gekozen om de aanbesteding neer te leggen bij verschillende bouwbedrijven inplaats van alleen bij sponsoren van de stichting.
  Dit riekt naar een belangenverstrengeling waar de vereniging nu de dupe van wordt.

  De heer Venema zegt: Over de gevolgen van een eventueel ??neen?? van de Raad, zegt dhr. Venema dat de exploitatie quitte draait. Het eigen vermogen van de vereniging is 0. Als Be Quick ??28 zijn verplichtingen niet nakomt, zijn er twee bouwers die een faillissement kunnen aanvragen.

  De vraag is of deze bouwers dit ook gaan doen.
  De grootste schuldeiser is Moes, hoofdsponsor van de stichting, lijkt mij geen goede reklame voor dit bedrijf.

  Dhr. De Jong zegt dat de gevolgen van een faillissement complex zijn. Het is aangrijpend en zal een schokeffect geven bij andere verenigingen. Als de gemeente Be Quick ??28 niet steunt, is dat een slecht signaal richting de andere verenigingen.

  Laat Dhr de Jong zijn oor eens te luister leggen bij de andere verenigingen, dan zal hij er achter komen dat zijn opmerking totaal niet onderbouwd is, juist het tegendeel is waar.
  Bijna alle verenigingen spreken schande over de steun die Be Quick bij monde van Dhr Venema misschien gaat krijgen.
  Dhr de Jong geeft hier zijn eigen mening, niet de mening van de andere clubs.
  En dat noemt zich voorzitter van de sportraad

  Dhr. Venema zegt een specificatie te kunnen geven van elke overschrijding, met oorzaak en tot in detail. De extra kleedkamer is er omdat Be Quick ??28 een bloeiende tak damesvoetbal heeft.

  Laat hij dat dan doen, en laat deze niet onderzoeken door een accountant maar de een bouwkundige of onafhankelijk architect.
  Verder hebben andere vereningen ook een damesafdeling, maar hoeven hier geen extra kleedkamer voor te bouwen.
  Van de kleedkamers van de 1e selectie kun je trouwens 6 normale kleedkamers maken.
  Moeten andere clubs ook, de norm is nog steeds 2 kleedkamers per veld, en deze zijn dan ook nog gebonden aan een vast aantal m2.

  Dhr Venema zegt: In april 2007 was er inzicht in de omvang van de overschrijding, zegt dhr. Venema. Het tekort van ?? 364.000 is toen teruggebracht naar iets boven de ?? 300.000. Sommige werkzaamheden waren niet meer te stoppen. Een eenmaal in aanbouw zijnde kleedkamer breek je niet weer af.

  Maar een tribune wel, of de sproeiinstallatie voor het hoofdveld, of de apparaten in het krachthonk etc.etc.

  Achteraf gezien, zegt dhr. Venema, is er onvoldoende communicatie geweest tussen de vereniging en de Gemeenteraad over de stap van Be Quick ??28 om zelf te gaan bouwen.

  Is altijd een bewuste keus geweest van Venema, op die manier kon hij de sponsoren van de stichting deze bouw gunnen.
  De gemeente zou een aanbesteding hebben geeist.
  Venema werd later zelfs financieel directeur bij Moes.

  Dhr. Venema zegt dat Be Quick ??28 de verantwoordelijkheid voor het tekort niet bij de gemeente legt. Wel was vanaf het begin met het voor de kleedkamers beschikbare bedrag duidelijk dat het moeilijk kon worden.

  Heeft hij naar mijn informatie vorig jaar al geld van de gemeente voor ontvangen.
  Wij moeten niet vergeten dat Be Quick de afgelopen jaren al 70.000 euro extra heeft gehad.

  En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

  De stichting heeft een schuld aan de belasting van 130.000 euro.
  Sponsorgelden van de stichting worden geint door de belasting.
  Merendeel van de voetballers hebben al minimaal 2 maand geen salaris ontvangen.
  De stichting heeft een butget van 250.000 euro per jaar om spelers en trainers te betalen.
  Door de extra’s die de stichting heeft toegevoegd in de bouw gaat de vereniging zonder extra lening failliet.
  Stichting deelt niet mee in deze kosten, maar int wel de sponsor en entree gelden.

  Ik heb maar 1 advies: kontroleer de opgevoerde meerprijzen, want deze worden anders doorgeluist naar de stichting, en de vereniging blijft met de schulden zitten.
  Hoe dat gaat !!!!!
  Gemeente en bank betalen de meerprijzen aan de vereniging.
  Vereniging betaald opgevoerde meerprijzen aan de bouwers ( sponsors).
  Bouwers (sponsors) laten de opgevoerde meerprijzen via sponsoring weer terug vloeien in de stichting.
  Belasting int het bedrag.
  Stichting is uit de zorgen en de vereniging blijft met de ellende achter.

  Handig gedaan meneer Venema, maar ga mij niet vertellen dat U een echte clubman bent, U maakt zich alleen maar druk om uw kindje, de stichting Prestatief Be Quick.


  Maak melding

 34. Raadsbesluit 22/9
  Voor alle duidelijkheid:
  – In Raad 8/9 Meningsvormingsronde BeQuick?28.
  – In Raad 22/9 Besluitvormingsronde BeQuick?28.

  Dit laatste blijkens informatie in de wekelijkse raadszending van afgelopen vrijdag 5/9.

  In principe betreft de raadsbehandeling 22/9 een zogenaamd hamerstuk (voor of tegen met beperkte stemverklaring – geen discussie).


  Maak melding

 35. Martin Jongkoen,
  Dat is mij duidelijk daarom is het zaak de discussie nu al op gang te brengen.
  Ik ben bang dat de politiek niet begrijpt hoe dit onderwerp speelt binnen de vele andere sportverenigingen.
  Menige vereniging moet moeite doen om de eindjes bij elkaar te knopen, met de inzet van vele vrijwilligers lukt dit met moeite.
  Onderhoud en verbouwingen schieten er vaak bij in omdat deze niet uit de contributies betaald kunnen worden.
  Een lening of subsidie zal totaal verkeerd vallen.
  Dhr Venema gaat gewoon zijn gang, en laat de gemeente hiervoor opdraaien.
  De stichting prestatief Be Quick heeft zelfs iemand in dienst die tegen een normaal salaris verantwoordelijk is voor de commercieele zaken, terwijl andere verenigingen nog niet eens de middelen hebben om voor de jeugdelftallen een trainer te betalen.
  Dhr Venema speelt een spelletje op hoog niveau.
  De stichting is ongrijpbaar, en heeft zich aan alle kanten ingedekt.
  De vereniging en de gemeente worden hiervan de dupe.
  Is er wel eens over nagedacht om de vereinging gewoon failliet te laten gaan, en een dag later met een nieuw bestuur en steun van de gemeente onder een andere naam weer op te starten.
  Dit is de enige manier om de club los te koppelen van de stichting.
  De schade voor de creciteuren van het huidige Be Quick zullen wel mee vallen, dit zijn voornamelijk opgevoerde meerprijzen die in het leven zijn geroepen om de stichting van de ondergang te redden.  Maak melding

 36. Lijkt mij zeker een punt om nader te onderzoeken.
  Is op zich ook de meest eerlijke oplossing, ook naar alle andere verenigingen toe.
  Naar ik heb begrepen heeft Be Quick 2,5 miljoen ter beschikking gekregen om een clubhuis neer te zetten, en later nog eens 70.000 euro extra.
  Ik ben zelf werkzaam in de bouwwereld, en neemt u van mij aan dat men hiervoor een prachtig clubhuis met kleedkamers neer kan zetten.
  Bouwtechnisch stelt het gebouw niet veel voor, het is een eenvoudige recthoekige stalen constructie, plat dak, en binnenmuren die in steen zijn opgemetseld.
  Als men zich aan het aantal m2 had gehouden die normaal zijn voor een vereniging met dit aantal leden, had men nog geld over kunnen houden.
  Maar de extra m2 en de toegevoegde luxe ( tribune, sponsorroom, krachthonk, absurd grote kleedkamers voor de 1e selektie, etc, legt men nu bij de gemeente neer.
  Naar ik heb begrepen is de tribune nu ook nog bouwtechnisch afgekeurd, maar dit kunt u makkelijker achterhalen dat ik.
  Het tekort wat er bij Be Quick is ontstaan is buiten alle proporties, men heeft bewust deze keuze gemaakt, en geen enkele aktie ondernomen om het tekort te verkleinen.
  Ik moet er niet aan denken dat andere verenigingen dit voorbeeld gaan volgen.


  Maak melding

 37. inzake hoofdelijke aansprakelijkheid bestuursleden vereniging.

  In Nederland kennen we twee soorten verenigingen: de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Een vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid als de statuten zijn opgenomen in een notariële akte. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Een dergelijke vereniging kan geen eigenaar zijn van registergoederen (zoals een huis, clubgebouw of erfpachtrecht) en kan ook geen erfgenaam zijn.

  Ook heeft het niet hebben van volledige rechtsbevoegdheid gevolgen voor de bestuurders van een dergelijke vereniging. Zij zijn namelijk – naast de vereniging – hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser een bestuurslid in privé kan aanspreken voor de gehele schuld van de vereniging. Door de statuten op schrift te stellen en de vereniging in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, kan deze aansprakelijkheid enigszins worden verzacht. Als aan deze twee eisen is voldaan, dan is een bestuurder slechts aansprakelijk als de wederpartij aannemelijk kan maken dat de vereniging niet aan haar verplichting zal voldoen. Er is dus genoeg reden voor een vereniging om de statuten bij de notaris vast te laten leggen en in te laten schrijven in het handelsregister. De vereniging heeft dan volledige rechtsbevoegdheid en de bestuurders zijn dan in de hoofdregel niet persoonlijk aansprakelijk.  Maak melding

 38. Meningsvorming BeQuick28
  Hardst stelde zich D66 en VVD op. D66 geen cent, laat maar failliet gaan en bestuurder(s) voor overtreden bevoegdheden (uitgeven zonder budget) aansprakelijk stellen door leden BeQuick28. VVD vond, dat de rekening bij SOZ en niet de gemeente thuishoort. Er moest daarover maar worden onderhandeld.

  Meerderheid overige partijen voor lening met voorwaarden, die op 22/9 via moties/amendementen worden gesteld. Iedere fractie z?n eigen voorwaarden en geen enkel voorstel aangenomen, dus blanco cheque?

  Meest coulant was de SP, die vond dat meerkosten (buiten schuld bestuur) maar door de gemeente moesten worden betaald. Daarover hevig aangevallen door VVD, Swollwacht en PvdA.


  Maak melding

 39. Jullie zijn nogal druk met dit verhaal en dat Casino-stuk.
  Ben voor de lening, onder strenge voorwaarden. En er mag wel een aardig rente% overheen. De VVD gaat het er blijkbaar alleen om op welk bordje de rekening komt.


  Maak melding

 40. Op welk bordje rekening/Signaal: Duidelijk i.p.v. Slecht
  BeQuick?28 wil zijn rekening op bordje gemeente leggen. Vrijwel alle fracties vinden dit niet terecht. Meerderheid zegt toch “maar je kan wel van ons (gemeente) lenen.”

  Venema zegt o.m. dat BeQuick?28 (op verzoek) projectontwikkelaar SOZ – t.b.v. stadionbouw FC Zwolle – ter wille is geweest en daardoor kosten heeft gemaakt. Begrijpelijk, dat VVD de rekening dan ook bij SOZ wil leggen. Standpunt D66: Als sportclubbestuurder geen goede afspraken maakt, moet hij de rekening niet bij de gemeente op het bord deponeren.

  Vanmorgen is een nieuwe versie van de notulen Raadsplein 1 september 2008 aan de Raad gestuurd. Daarin staat nu:

  Dhr. De Jong zegt dat de gevolgen van een faillissement complex zijn. Het is aangrijpend en zal een schokeffect geven bij andere verenigingen. Als de gemeente Be Quick ??28 niet steunt, is dat een duidelijk (!) signaal richting de andere verenigingen.

  Zoals hierboven viel te lezen stond er aan het slot 1 week geleden:
  slecht (!) signaal richting de andere verenigingen.  Maak melding

 41. Een onderzoek zoals Zwollwacht schetst zou niet verkeerd zijn.
  Dhr Venema is niet voor niets enkele maanden terug ontslagen als Financieel directeur bij Moes.
  Verder ben ik heel benieuwd welke voorwaarden men Venema mee wil geven, deze man zal nooit inzage toestaan in de stichting.
  De meerprijzen worden doorgesluist naar de stichting, en daar zal de gemeente nooit achter komen.
  ik denk dat als de stichting failliet mocht gaan, Dhr venema in dat faillisement prive ook mee ten onder gaat.
  Deze man maakt zich echt niet druk om de vereniging, maar is bezig zijn stichting financieel weer gezond te maken met doorgesluisde gemeenschapsgelden.  Maak melding

 42. Dinsdag 30 september heeft het college van B&W de beslisnota inzake Randvoorwaarden Lening Be Quick besproken( zie bijlage).
  Het college van B&W verzoekt (conform afspraak besluitvormingsronde B d.d. 22 september 2008 ) om snelle behandeling van deze nota in de besluitvormende raad.

  In overleg met de agendacommissie is besloten op 13 oktober een extra besluitvormingsronde B in te lassen voor bovengenoemd onderwerp van 19.00 – 20.00 uur.


  Maak melding

Reageer