Impressie plan Weezenlanden-Noord - Foto: Gemeente Zwolle
Impressie plan Weezenlanden-Noord
Foto: Gemeente Zwolle

Gemeenteraad akkoord met stedenbouwkundig plan Weezenlanden-Noord

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond het stedenbouwkundig plan voor Weezenlanden-Noord vastgesteld. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor deze nieuwe Zwolse buurt.

De volgende stap is het bestemmingsplan, dat komend najaar in procedure gaat. Tijdens de debatronde op 11 mei lieten de woordvoerders van de raadsfracties al weten erg positief te zijn over het plan en de manier waarop de participatie is vormgegeven. Ook zijn de raadsfracties blij dat er veel ruimte is voor groen en water.

Via twee aangenomen moties besloot de raad dat de mogelijkheid voor horeca bij het Almelose Kanaal wordt onderzocht en dat er in de nieuwe buurt aandacht komt voor de Zwolse zwemhistorie, bijvoorbeeld via straatnaamgeving.

Het stedenbouwkundig plan is een plan op hoofdlijnen, dat vooral laat zien hoe de indeling van de nieuwe buurt wordt. Bijvoorbeeld waar de gebouwen komen, de straten, het openbaar groen met ruimte voor water en natuur, het buurtpark en de hofjes, de fietsroutes en wandelpaden en de parkeerplekken.

Dit plan wordt vastgelegd in het bestemmingsplan voor het gebied. Daarna volgen de ontwerpen van de architect en de landschapsarchitect, te beginnen met het ontwerp van het eerste appartementengebouw.

Openbaar Belang en Nijhuis/Explorius streven ernaar dat de werkzaamheden in de buurt volgend najaar 2021 van start gaan met de sloop van de eerste flat. De huidige bewoners, omwonenden en belangenorganisaties worden betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt.

Nijhuis en Explorius ontwikkelen en bouwen de komende jaren Weezenlanden-Noord, een stadse buurt pal tegen het centrum van Zwolle. Het moet een buurt met veel groen, ruimte om elkaar te ontmoeten en aandacht voor water en natuur worden.

Er komen ongeveer 500 woningen, waarvan 230 sociale huurwoningen voor verhuur door Openbaar Belang. Het overige deel bestaat uit een mix van koop en vrije sector huur. Het parkeren door bewoners en bezoekers kan in een ondergrondse parkeergarage.

Artikel delen: