Zone.college ziet inspanningen op Vakmanschapsroute en Groene Lyceum beloond

Zone.college ziet inspanningen op Vakmanschapsroute en Groene Lyceum beloond

Zwolle – De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs)’. In deze wet worden lopende pilots nu wettelijke leerroutes. Zone.college is blij met deze wettelijke erkenning en ziet haar inspanningen op de Vakmanschapsroute (VMR) en Het Groene Lyceum beloond.

De doorlopende leerroutes vmbo-mbo dragen bij aan een snellere en succesvollere doorstroom naar het mbo en hbo. Door binnen het vmbo al vakken aan te bieden op het mbo kunnen leerlingen in een eerder stadium kennismaken met het vervolgonderwijs en ervaren hoe het werkt in een mbo-opleiding.

Bij de doorlopende leerroute werkt het vmbo en het mbo van Zone.college samen met verschillende arbeidsmarktpartijen aan het meer als 1 geheel vormgeven van het beroepsonderwijs. Zo blijft er een voldoende divers en kwalitatief aanbod aan groen beroepsonderwijs bestaan. Onderwijs dat bovendien aansluit op de wensen van de (regionale) arbeidsmarkt en tegemoet komt aan de behoefte en wensen van nog meer jongeren.

Vakmanschapsroute
Zone.college heeft ervaring opgedaan met de doorlopende leerroutes binnen de zogenaamde Vakmanschapsroute. In deze doorlopende leerroute kiezen vmbo-leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg vanaf het derde leerjaar een vakrichting. Hierbij krijgen ze de mogelijkheid om vroegtijdig vakken in het mbo niveau 2 te volgen en stage te lopen. In vier jaar tijd werken ze naar hun mbo-diploma (de startkwalificatie) toe. De Vakmanschapsroute kan ook versneld in drie jaar worden afgelegd. Op dit moment volgen ongeveer 160 leerlingen binnen Zone.college dit traject. Veel leerlingen gaan na hun traject aan het werk in de groene sector, een ander deel stroomt door naar een hoger niveau in het mbo.

Het Groene Lyceum
Het Groene Lyceum is de 2e doorlopende leerroute binnen Zone.college. Leerlingen met een havo-advies starten vanaf de basisschool dit 6-jarige traject, waarbij ze in een groene omgeving met veel theorie en praktijk worden voorbereid op een startbewijs voor het hbo. Ze ontvangen een vmbo- en mbo-diploma op het hoogste niveau. Het Groene Lyceum bestaat landelijk al 12,5 jaar en wordt binnen Zone.college aangeboden in Almelo, Doetinchem, Enschede, Twello en Zwolle.

Meer mogelijkheden
Zone.college heeft jaren geleden gekozen voor deelname aan de landelijke pilots rondom doorlopende leerroutes om leerlingen meer mogelijkheden te bieden in het groene onderwijs en om zo het beste uit zichzelf te halen. Voor veel jongeren helpt het namelijk om vroegtijdig kennis te maken met het mbo en de beroepscontext, en om bijvoorbeeld tijdens het vmbo al onderwijs te volgen op het mbo. De wettelijke erkenning van deze leerroutes is een mooie waardering van de inspanningen van afgelopen jaren.

Artikel delen: