Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

Zwolle – Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, start Waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf maandag weer met het maaien van waterbodems en oevers.

Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. In totaal heeft het waterschap de verantwoordelijkheid over 7.500 kilometer watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De overige 3.000 kilometer is in onderhoud bij de aanliggende eigenaren.

Het waterschap wil niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Hierbij houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met belanghebbenden en levert daar waar mogelijk maatwerk. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl in intensieve landbouwregio’s en stedelijke gebieden intensiever wordt gemaaid. We proberen onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te plannen om de kosten in de hand te houden.

Daar waar nodig startte het waterschap medio mei al met het maaien. Dat is eerder dan normaal, omdat vanwege het warme weer op diverse plaatsen al belemmerende begroeiing ontstond. Om te voorkomen dat op bepaalde locaties wateren dichtgroeiden en de aan- en afvoer van water zou worden belemmerd, begon het waterschap daar alvast met maaiwerkzaamheden.

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet Natuurbescherming. Dit om broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten zo min mogelijk te verstoren en beschermde planten zo veel mogelijk te ontzien.

Artikel delen: