Van Leeuwen lector zorg bij GH Zwolle

Zwolle – René van Leeuwen wordt lector zorg en spiritualiteit aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. In het lectoraat staat de aandacht voor de menselijke benadering in de hulpverlening centraal.

Het lectoraat speelt daarmee in op twee tegengestelde tendensen. Enerzijds is er maatschappelijk gezien (weer) meer aandacht voor de invloed van levensbeschouwing, religie en zingeving, anderzijds zijn er trends in de gezondheidszorg zichtbaar die de menselijke benadering juist onder druk zetten.

Geloven in je werk

René Van Leeuwen vindt dat de Gereformeerde Hogeschool een betekenisvolle rol speelt rond het thema zorg en spiritualiteit. “De kwaliteit van de hulpverlening staat of valt met de persoonlijke aandacht die je biedt. Het Neuman Systems Model (basis van het onderwijsconcept waarmee de GH binnen de HBO-V werkt) gaat uit van een integrale benadering van de mens. Een goede verpleegkundige weet dat patiënten meer nodig hebben dan alleen medicijnen of een wasbeurt. Die benadering raakt aan alle kanten de missie van de GH: geloven in je werk. Het lectoraat zorg en spiritualiteit gaat zich met scholing, onderzoek en kennisontwikkeling daarop richten”, aldus Van Leeuwen.

Van Leeuwen

René van Leeuwen is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Van Leeuwen was in de afgelopen jaren werkzaam bij de opleiding Verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij was betrokken bij de implementatie van een nieuw onderwijsprogramma voor de HBO-V, dat de Gereformeerde Hogeschool in samenwerking met de CHE ontwikkelde. Van Leeuwen is doctor in de Verplegingswetenschap. Recent rondde hij zijn promotiestudie aan de Rijksuniversiteit Groningen af met het proefschrift ‘Towards nursing competencies in spiritual care’.

Kenniskring

De aanvraag van het lectoraat zorg en spiritualiteit werd in juni 2008 door de Stichting Kennis Ontwikkeling HBO (ministerie OCW) positief beoordeeld en toegekend aan de Gereformeerde Hogeschool. Van Leeuwen start per 1 september 2008; eveneens de startdatum van het lectoraat. Aan het lectoraat zal een kenniskring worden verbonden waarin alle beroepsvelden in de hulpverlening (de maatschappelijke gezondheidszorg, de algemene gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg) vertegenwoordigd zijn.

Artikel delen:

Reageer