Volgende fase gebiedsvisie Zwartewaterallee van start

Volgende fase gebiedsvisie Zwartewaterallee van start

Zwolle – Afgelopen jaar is gewerkt aan een gebiedsvisie voor de ontwikkeling van de Zwartewaterallee in Zwolle. Diverse partijen, waaronder de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ hebben een gebiedsvisie ontwikkeld voor het gebied rondom de Zwartewaterallee.

De locaties bestaan uit sloop- en nieuwbouw en eventuele transformatie van bestaande gebouwen en nieuwbouw. De gebiedsvisie is samen met buro MA.AN en Royal Haskoning DHV ontwikkeld en inmiddels is deze klaar. De visie sluit aan bij het streven van de gemeente Zwolle om vaart te maken met extra woningbouw in de stad.

Als alle projecten gerealiseerd zijn rondom de Zwartewaterallee, is Zwolle 1300 woningen rijker. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen in diverse prijsklassen. De visie gaat ook in op zaken als het groen in de wijk, hoe bepaalde verkeersoplossingen verbeterd kunnen worden, hoe er duurzaam en natuurinclusief gebouwd kan worden en waar en de hoogte van gebouwen.

Het samenwerkingsverband hecht waarde aan de mening van bewoners rondom de Zwartewaterallee, voornamelijk de wijken Holtenbroek en de Aa-landen, maar ook de overige inwoners van Zwolle.

Daarom is er in juli 2019 een eerste informatieavond georganiseerd. Zo’n 250 omwonenden en
geïnteresseerden bezochten deze informatieavond en konden reageren op diverse thema’s, zoals
mobiliteit, stedenbouw en duurzaamheid. De reacties zijn waar mogelijk meegenomen in de
gebiedsvisie.

Mark Broekhuijsen namens het samenwerkingsverband: “We zijn erg trots op deze manier van samenwerken en het resultaat wat er nu ligt. Veel opmerkingen van de bewoners zijn in de visie verwerkt. We kijken ernaar uit de volgende stap te kunnen zetten, samen met de Zwollenaren.”

De gebiedsvisie is informeel gedeeld met B en W en de gemeenteraad. Hierin is gevraagd te starten met de volgende fase van de participatie. Normaal gesproken zouden de inwoners worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar dat is nu als gevolg van de coronamaatregelen onmogelijk. Het samenwerkingsverband Zwartewaterallee lanceert daarom half juni 2020 een website waarop de gebiedsvisie nader wordt toegelicht en waar bewoners worden uitgenodigd om hun reactie te geven.

Artikel delen: